Vairāk nekā pēc pusgada ir zināmas Avotu un Uzvaras ielas remonta izmaksas

2018.gada jūnijā vērsos ar iesniegumu Lielvārdes novada pašvaldībā ar lūgumu sniegt ziņas par iztērētajiem naudas līdzekļiem Lielvārdē, Uzvaras ielas un Avotu ielas braucamās daļas remontam. Beidzot, pēc vairāk nekā 7 mēnešiem šī informācija ir saņemta:

Tomēr šī ir tā reize, kad vēlos atspoguļot cik “viegli” bija saņemt šo atbildi. Viss aizsākās ar iesniegumu, kas tika iesniegts jūnija mēnesī, un uz kuru saņēmu atbildi no izpilddirektora vietnieces Līgas Zariņas, ka informācija netiks sniegta, jo informācija par iztērētājiem naudas līdzekļiem ir komercinformācija (jāatzīmē, ka tajā laikā Juridiskajā nodaļā atbildes sagatavoja Markunes kundze). Šo lēmumu apstrīdēju izpilddirektorei G.Smalkajai, bet tā kā G.Smalkā uz to brīdi bija atvaļinājumā, tad L.Zariņa nu jau kā izpilddirektora p.i. paraksta B.Markunas sagatavoto vēstuli, ar kuru vēlreiz tiek atteikts sniegt informāciju. Jūlija mēnesī B.Markunas sagatavoto vēstuli ar atteikumu sniegt informāciju paraksta arī domes priekšsēdētāja S.Ločmele.

2018.gada 29.augustā arī 8 domes deputāti uzskata, ka informācija par pašvaldības tēriņiem nav izsniedzama (balsojot ar 8 balsīm “Par” (Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte).

Izejot visus pašvaldības varas “pakāpienus” sagatavoju sūdzību Administratīvajai rajona tiesai, samaksājot arī valsts nodevu 30,- EUR apmērā.

Tomēr novembra mēnesī, pēc tam, kad jau tika uzsākta tiesvedība, Lielvārdes novada pašvaldība piedāvāja noslēgt izlīgumu, kurā tika paredzēts, ka informācija tiks sniegta un tiks atmaksāta valsts nodeva 30,- EUR.

Kādā tiesas sēdē Juridiskās nodaļas vadītāja runāja par zaudējumu piedziņām, bet vai šajā gadījumā 8 deputātiem nevajadzētu uzņemties arī materiālu atbildību un solidāri atmaksāt pašvaldībai šos 30,- EUR (vienīgais, kurš no deputātiem vismaz mutiski pauda apņēmību atmaksāt, bija A.Puķītis). Kāda tad ir deputātu un pašvaldības darbinieku atbildība – deputāti var balsot kā grib, bet atbildība nekāda? Cerams, ka nākamreiz deputāti pieņemot un balsojot par lēmumiem atcerēsies, ka viņu atbildība nebeidzas tikai ar rokas pacelšanu jeb tagad moderni ar podziņas nospiešanu.

Vai Lielvārdes novada budžeta nauda izdeg lampiņās?

Kāda iedzīvotāja konstatējusi, ka Lielvārdē, Slimnīcas ielā dienas gaišajā laikā deg apgaismojums. Vai pašvaldībai tik tiešām ir tik daudz līdzekļi, lai šādā veidā tos tērētu un kura ir atbildīgā persona, kurai vajadzētu veikt kontroli?

Kas notiek Lielvārdes novada pašvaldībā?

Pēdējā pusotra mēneša laikā Lielvārdes novada domes deputāti ir atbrīvojuši nu jau otro cilvēku no izpildvaras vadības – vispirms atbrīvota tika izpilddirektore G.Smalkā, šonedēļ savu amatu zaudēja Jumpravas pārvaldes vadītāja D.Borozkina. Ļoti iespējams tas ir saistīts ar Valsts kontroles uzsākto pārbaudi Lielvārdes novada pašvaldībā, bet šīs nedēļas domes ārkārtas sēde liecina, ka darbi pašvaldībā notiek lielā pašplūsmā un domes vadība īsti laikam netiek gala ar saviem pienākumiem. Domē – pašvaldībā, ir domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētājas vietniece, izpilddirektore, izpilddirektores vietniece, Juridiskā nodaļa un auditore, bet kontrole pār pašvaldības darbu ir jāuzņemas . . . Finanšu ministrijai. To var secināt pēc 05.decembra ārkārtas sēdes ieraksta un galvenās ekonomistes Ināras Robežnieces sacītā.

Īsumā atstāstīšu Ināras Rpbežnieces pausto domes sēdē “28.augustā domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut pašvaldības aģentūrai “Jumprava” iegādāties asenezācijas mucu, izmantojot līzingu. Pēc tam, kad Finanšu ministrija ir pārbaudījusi šo informāciju, ir secināts, ka šādu līgumu pašvaldības aģentūra nav bijusi tiesīga slēgt.” Labi, protams, ka pašvaldībai ir lieka nauda un var šo asenezācijas mucu izpirkt, bet jautājums tāpat paliek – kāda tad ir kontrole par pieņemto lēmumu izpildi vai arī šos lēmumus tagad kontrolē nevis domes un pašvaldības darbinieki, bet Finanšu ministrija? Par ko tad atalgojumu saņem Lielvārdes novada domes un pašvaldības amatpersonas?

Kā sagaidām Latvijas simtgadi?

Jau šodien vakarā Lielvārdē uz Spīdalas saliņas Lielvārdes novada iedzīvotāji tiek aicināti sagaidīt Latvijas simtgadi, bet kādu mēs to sagaidām?

Vispirms par pozitīvo. Man kā sportistam ir milzīgs prieks, ka nepilnus 30 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Lielvārdē būs beidzot stadions. To, ko nevarēja izdarīt iepriekšējie domes sastāvi, šis domes sastāvs būs paveicis. Prieks par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Jurijam Pļaviņam, jo jau aprīļa mēnesī Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds vērsās ar priekšlikumu Lielvārdes novada pašvaldībā ar aicinājumu apbalvot Juriju Pļaviņu ar pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” par veiksmīgo NBS Gaisa spēku sadarbību ar Lielvārdes novada pašvaldību. Apsveicu Juriju Pļaviņu!

Šovakar būs svētku koncerts ar plašu repertuāru, tomēr šī brīža domes priekšsēdētāja Santa Ločmele būs pirmā, kas 18.novembra svētkus sagaidīs brīvā dabā. Un šeit ir jāsaka: “Diemžēl”!

Protams, klausoties šīs nedēļas ziņas arī pats uzņemos daļu atbildības par radušos situāciju, tomēr šīs ir sekas vairāku gadu garumā neveiksmīgai īpašumu apsaimniekošanai Lielvārdes novadā un jaunais deputātu sasaukums šai problēmai nav īsti radis risinājumus. Un pie esošās situācijas atbildību būtu jāuzņemas tiem deputātiem, kuri jau vairākus sasaukumus ir ievēlēti domē, dažreiz pat domes vadošos amatos, bet iznākums tam visam ir aizvērta Kultūras nama lielā zāle, nefunkcionējoša Kaibalas pamatskola, slēgta Jumpravas estrāde. Un tāpēc pašu neizdarības dēļ, atšķirībā no blakus novada iedzīvotājiem, Lielvārdes novada iedzīvotāji šodien pulcēsies uz Spīdalas saliņas. Kaut gan par saimniekošanu ir arī labie piemēri – Lielvārdes pamatskola, kur skolas direktors dažu mēnešu laikā atrisināja Lielvārdes bērnudārza problēmu, uzņemot vairākus bērnudārza audzēkņus pamatskolā.

Vēl iedzīvotāji ir arī nepatīkami pārsteigti, ka Lielvārdes pilsētā, atšķirībā no blakus novadiem, arī šogad plīvo vecie karodziņi un novada simbolika. Prieks, piemēram, par Salaspili, kur pašvaldība Latvijas karoga krāsās ir izgaismojusi ūdenstorni. Un nedomāju, ka tas prasīja milzīgus līdzekļus. Tāpēc patiesi žēl, ka savulaik tomēr politisku iemeslu dēļ Lielvārdes novada dome noraidīja Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda priekšlikumu izvietot Latvijas karogu Slimnīcas un Lāčplēša ielas laukumiņā, kas varētu būt brīnišķīga dāvana novada iedzīvotājiem un viesiem. Diemžēl šī ideja tā arī ir palikusi par ideju.

P.S. Ceru, ka nākošajā simtgadē katrs iedzīvotājs, arī atsevišķi skolas pedagogi, kuri māca skolā un kur skolas direktors ir arī domes deputāts, pasniedzot stundas skolēniem atcerēsies Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu -“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.” Šobrīd, pēc neoficiālas, bet drošas informācijas secinu, ka vismaz viena pedagoga mācību stundā paustā informācija par krāpniecību Lielvārdes novadā ir tendencioza un pretēji Latvijas Republikas Satversmei, tikai nav saprotams, vai šāda informācijas paušana ir saskaņota ar skolas direktoru un šī ir netieša politikas veidošana, vai arī šis ir atsevišķs gadījums.

 

 

Kā saimnieko saimnieki savā novadā . . .

Vispirms par pozitīvo. Ēka, kurā atrodas Tūrisma informācijas centrs, ir tikusi pie ēkas numura zīmes; Pils ielas autobusa pieturas zīme ir sakopta; Andreja Pumpura iela no Rembates ielas līdz Lauku ielai tagad ir izbraucama, nebraucot lielās bedrēs, jo ceļu nomales ir izlīdzinātas.

Iespējams, turpmāk domes komiteju sēžu protokoli tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē (rakstu iespējams, jo klausoties 29.augusta domes sēdes audio tiešraidi, tieši šī jautājuma lemšanas laikā ierakstā notika kāds tehnisks “brāķis”).

Tomēr divas lietas, kas izraisa izbrīnu. Pirmā – 5.septembra domes ārkārtas sēdē tika lemts par vēlēšanu iecirkņa slēgšanu Kaibalas skolā. Deputāti vēlreiz aktualizēja jautājumu par tālāko šīs ēkas izmantošanu, un domes priekšsēdētāja minēja, ka ēka tiks izmantota arī turpmāk, bet jāveic ir zināmi priekšdarbi, tomēr deputāti laikam ir aizmirsuši, ka paši, apstiprinot 2018.gada budžetu, Kaibalas skolas remontam vai citiem darbiem līdzekļus paredzēja 0,- EUR (tāpat kā Jumpravas estrādes remontam). Bez piešķirtiem līdzekļiem lūk arī ir rezultāts.

Otra lieta, kas ne tikai izbrīna, bet pat sadusmoja, ir papildus piešķiramie līdzekļi stadiona būvniecībai Lielvārdes vidusskolā. Atceros pirms pāris gadiem, kad tika siltināts bērnudārzs “Pūt vējiņi”, bija nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus, jo kāds kaut ko nebija pareizi aprēķinājis, un pašvaldībai nācās atrast papildus līdzekļus. Tagad šī prakse atkal ieviešas no jauna, jo kāds nebija paredzējis norokamā māla slāni. Iedomājos, ja kāds būvētu māju, un viņam būvnieks paprasītu papildus līdzekļus, jo kaut kas nav pareizi aprēķināts, tad būvniekam šie trūkumi būtu jānovērš par saviem līdzekļiem, bet tad, kad to dara par pašvaldības jeb pareizāk būtu teikt, par nodokļu maksātāju naudu, tad pilnīgi nekādu problēmu. 20 000,- EUR no gaisa nokrīt un apmaksājam paši savas kļūdas. Tā lūk saimniekojam savā novadā!

P.S. Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele raidījumam “Bez tabu” pirmdien, 03.septembrī norādīja, ka ir tiko atgriezusies no atvaļinājuma, kaut gan trešdien, 29.augustā vadīja domes sēdi. Laikam ļoti īss bija atvaļinājums.

1 2 3 4 74