Iepriekšējā nedēļa bija svētku nedēļā, līdz ar to vairāk pozitīvā nekā negatīvā.

Tika rīkots svētku koncerts, pasniegti Lielvārdes novada pašvaldības apsveikumi. Apsveicu S.Ločmeli ar “Goda Lielvārdieša” titula saņemšanu.

Tomēr šie pasniegtie apbalvojumi vedināja uz domām, vai apbalvojumi sasniedz to mērķi – godināt Lielvārdes novada iedzīvotājus, kas ir popularizējuši novada vārdu ārpus Lielvārdes novada. Jā, P.Kveldi pazīst lielākā daļa Lielvārdes novada iedzīvotāji (gan Lielvārdē, gan Jumpravā, gan Lēdmanē), bet vai visus Goda Lielvārdiešus pazīst novada ļaudis? Domāju, ka mums tomēr jāpaceļ vērtēšanas latiņa tāpat kā valstī, un apbalvojumi būtu jāpiešķir, ja komisija par to lemj vienbalsīgi.

Esmu saņēmis daudz kritikas par pieņemšanu svētku pasākumā, līdz ar to uzskatu, ka esmu līdzatbildīgs par šo situāciju un kompensēšu daļu svētku mielasta daļu. Neatbildēšu par citu personu rīcību, jo katrs ir atbildīgs par savu rīcību.

Un atbildot uz Lielvārdes mājaslapā iesūtīto jautājumu varu atbildēt, ka 18.novembrī atrados ārpus Latvijas, un tik tiešām, pie mājas netika izkārts Latvijas karogs, bet Slovākijā, kur atrados bezalgas atvaļinājumā, Latvijas karogs plīvoja!

P.S. Šodien tika uzsāktas darbības, lai noskaidrotu, kas atļāva nozāģēt kokus pie Katoļu baznīcas. Izrādās, ka pašvaldības izpilddirektors pēc pirmā zvana sestdienas dienā braucis urbt kokus, lai pārliecinātos, ka koki ir sapuvuši, protams, nesaņemot nekādas atļaujas, jo daži koki atradās uz baznīcas zemes, un līdz ar to, šo koku nozāģēšanai bija nepieciešama koku ciršanas atļauja. Tā ir pilnīgākā izpilddirektora patvaļa, par ko jau rītdien tiks pieprasīts paskaidrojums un tiks izveidota komisija izpilddirektora rīcības izvērtēšanai, jo ar savu rīcību izpilddirektors ir nodarījis zaudējumus pašvaldībai.

TG Facebook Comments