Pozitīvais. Darbu pašvaldībā ir uzsācis jaunais izpilddirektora vietnieks Raitis Jirgensons. Jau šobrīd esmu pārliecinājies, ka daudzu jautājumu risināšanā lieti noder jaunā izpilddirektora vietnieka iepriekšējā pieredze. Savukārt izpilddirektors Jānis Mazitāns kopā ar darba grupu ir uzsācis darbu pie jaunās darbinieku atlīdzības sistēmas izveides. Šobrīd ir izsludināts konkurss uz SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja amatu. Pieteikto kandidātu atbilstību šim postenim vērtēs darba grupa 5 cilvēku sastāvā.

Mazliet arī par negatīvo. Šonedēļ komandējumā uz Kaļiņingradu devās trīs A.Pumpura muzeja darbinieki. Manuprāt, būtu bijis lietderīgāk un efektīvāk, ja viena muzeja darbinieka vietā komandējumā līdzi būtu devies arī mūsu novada tūrisma speciālists. Šī pasākuma pienesumu un lietderīgumu noteikti aicināšu izvērtēt atbildīgajai komitejai.
Šajā nedēļā saņēmu uzaicinājumu tikties ar Valsts kontroles darbiniekiem, lai tiktu informēts par konstatētajiem pārkāpumiem SIA “Lielvārdes Remte”.

TG Facebook Comments