10.12.2014. domes priekšsēdētājs A.Troska sasauca Lielvārdes novada domes ārkārtas sēdi. Darba kārtībā tika iekļauti 7 jautājumi, no kuriem 2 bija ļoti interesanti un par kuriem izvērtās visasākās diskusijas.

Pirmais jautājums –  par Kultūras un tūrisma pārvaldes izveidošanu. Ar lēmumprojektu varēju iepazīties sākot no pirmdienas (08.12.2014.), kad šī informācija tika nosūtīta deputātiem. Pozitīvā lieta šinī gadījumā būtu birokrātiskā sloga mazināšana kultūras iestādēm, tomēr negatīvais ir vairāk. Auditores ziņojumā minēti daudzi trūkumi, kas skar gandrīz katru nodaļu, bet neviena cita problēma netiek risināta. Domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte ir kārtējo reizi izcēlusi kultūras jomas problēmas, neskatoties uz citām problēmām. Ar šo balsojumu tiktu radītas darbavietas, kas papildus no nodokļu maksātāju naudas katru gadu maksātu 20 000,- EUR. Par piemēru – sporta organizatoram ir pusslodze ar algu nedaudz virs 300,- EUR. Pateicoties opozīcijas deputātiem un deputāta A.Pētersona balsojumam lēmumprojekts tika noraidīts.

Otrs interesantais jautājums bija Komunikācijas nodaļas izveidošana. Atšķirībā no iepiekšējā balsojuma šī ideja tika atbalstīta, par ko nobalsoja visi pozīcijas deputāti, pret balsojot opozīcijas deputātiem, un reorganizācijas rezultātā tiks izveidotas 2 jaunas štata vietas, kas katru gadu papildus no budžeta prasīs 5400,- EUR. Tā tiek tērēta Lievārdes novada budžeta nauda.

TG Facebook Comments