Nu jau iepriekšējā SIA “Lielvārdes Remte” vadītāja O.Krastiņa Lielvārdes novadā slavena palika ar to, ka vismaz 90% gadījumos, kad tika pieņemti jaunie darbinieki, viņi bija saistīti ar Ķekavas novadu. Bet par darba kvalitāti gan varētu šaubīties. Lūk viens piemērs – E.Šaicāns, kurš pārstāvēja SIA “Lielvārdes Remti” tiesā pret bijušo SIA “Lielvārdes Remte” juristu. Tiesa zaudēta, un šie zaudējumi pēc O.Krastiņas vārdiem tiks segti no uzņēmuma peļņas. Tomēr dīvaini, ka E.Šaicāns kā jurists, kurš pirms tam ir strādājis Ķekavas pašvaldības policijā, aizmirsa, ka viņam ir jāsaņem darba devēja (Ekonomikas ministrijas) atļauju savienot amatus SIA “UNIcert” (arī Lielvārdes novada domes deputāts tika sodīts par šādu pārkāpumu). Abas tiesu instances SIA “Lielvārdes Remte” ir zaudējusi, līdz ar to kompensācija bijušajam darbiniekam tikai pieaug. Spriediet paši!

Lietas numurs C24108814
Lieta patlaban atrodas Rīgas apgabaltiesa
Adrese Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886
Tālrunis 67088204,67088242,67088211(Brīvības bulv.); 67077284; 67077274 (Abrenes iela)
e-pasts riga.apgabals@tiesas.lv

Pirmā instance


Lietas numurs C24108814
Tiesa, kas izskatījusi lietu Ogres rajona tiesa
Lietas veids Civillietas
Tiesu instance Pirmā instance
Tiesnesis Arnis Naglis
Lietas saņemšanas datums 03.03.2014
Lietas izskatīšanas rezultāts izskatīta
Izskatīšanas datums 28.04.2014
Izskatīšanas rezultāts Prasība apmierināta

Notikušās/atceltās tiesas sēdes

Tiesa Datums Sēžu zāle Tiesnesis Sēdes iznākums
Ogres rajona tiesa 16.04.2014 311 Arnis Naglis Atlikta
Ogres rajona tiesa 28.04.2014 311 Arnis Naglis prasība apmierināta

Iesniegtās sūdzības (protesti)

Sūdzības iesniegšanas datums Veids Dati par sūdzības pieņemšanu izskatīšanai Sūdzības izskatīšanas datums Tiesa, kas izskata sūdzību
16.05.2014 Apelācijas sūdzība Sūdzība/protests pieņemts 29.05.2014 Rīgas apgabaltiesa

Nolēmumi

Pasludināšanas datums Nolēmums Tiesa, kurā taisīts nolēmums Tiesnesis Spēkā esamība
28.04.2014 Spriedums par prasības apmierināšanu Ogres rajona tiesa Arnis Naglis
29.05.2014 Lēmums par apelācijas sūdzības/protesta pieņemšanu Ogres rajona tiesa Arnis Naglis

Apelācijas instance


Lietas numurs C24108814
Tiesa, kas izskatījusi lietu Rīgas apgabaltiesa
Lietas veids Civillietas
Tiesu instance Apelācijas instance
Tiesnesis Inese Strelča
Lietas saņemšanas datums 02.06.2014
Lietas izskatīšanas rezultāts izskatīta
Izskatīšanas datums 15.10.2014
Izskatīšanas rezultāts Jauns spriedums, prasība apmierināta

Notikušās/atceltās tiesas sēdes

Tiesa Datums Sēžu zāle Tiesnesis Sēdes iznākums
Rīgas apgabaltiesa 15.09.2014 106 Inese Strelča Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas apgabaltiesa 24.09.2014 106 Inese Strelča Noņemta
Rīgas apgabaltiesa 15.10.2014 224 Inese Strelča Jauns spriedums, prasība apmierināta

Image Image (2) Image (6)

TG Facebook Comments