“Lielvārdes novada ziņās” domes priekšsēdētājs A.Troska publicējis rakstu, kurā informē par iekšējā auditora konstatētajiem pārkāpumiem. Domes priekšsēdētājs informē, ka uzdos SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājai vērsties tiesībsargājošās institūcijās, lai atgūtu radītos zaudējumus. Cik patiesa vai arī līdz galam nepateikta ir šī informācija?

Auditore norāda, ka ir pārkāpumi iepirkumu veikšanā, bet A.Troska valsts amatpersonu deklarācijā ir norādījis, ka 2013.gadā viņš ir bijis iepirkumu komisijas loceklis SIA “Lielvārdes Remte”. Kāda tad ir A.Troskas atbildība šajos veiktajos iepirkumos. Domes priekšsēdētāji – gan I.Balodis, gan A.Troska ir bijuši kapitālu daļu pārstāvji SIA “Lielvārdes Remte”, bet pie šiem pārkāpumiem protams neviens savu atbildību neuzņemsies. Tāpēc jau nākamajā Attīstības un ekonomikas komitejas sēdē rosināšu jautājumu par SIA “Lielvārdes Remte” pārveidošanu par pašvaldības uzņēmumu. Arī jaunā SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja turpina bez konkursa iznomāt telpas, un kas ir pavisam “neaizdomīgi”, tad piedāvā telpas tieši deputātam J.Mazitānam. Iespējams, ka tādā veidā J.Mazitāns atkal būs nonācis interešu konfliktā.

Un visbeidzot par tiesībsargājošām iestādēm. Apsveicami, ka domes priekšsēdētājs beidzot sakarā ar audita rezultātiem ir iepazinies ar  likumu ‘Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, bet žēl, ka tikai pēc vairākām domes sēdēm domes priekšsēdētājs ir nolēmis vērsties tiesībsargājošās iestādēs. Bet varbūt kādam bija vajadzīgs laiks, lai tiesībsargājošās iestādes savu darbu sāktu pēc iespējas vēlāk? Iespējams.

TG Facebook Comments