Šodien, 28.aprīlī, Ogres rajona tiesā tika skatīta bijušā SIA “Lielvārdes Remte” jurista Jura Lapuškas prasība pret SIA “Lielvārdes Remte” par nokavētā prasības termiņa atjaunošanu un par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. Tiesas spriedums būs zināms šodien 16.45, un ja prasība tiks atzīta par pamatotu, tad SIA “Lielvārdes Remtei” Jurim Lapuškam kompensācijā būs jāizmaksā 2 200,- EUR.

Tomēr interesantākais fakts šajā tiesas sēdē – SIA “Lielvārdes Remti” pārstāvēja Edijs Šaicāns – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Attīstības novērtēšanas vadītājs, iepriekš strādājis Reģionālajā policijā, tanī pašā novadā, kur jaunā SIA “Lielvādes Remte” valdes priekšsēdētāja Olita Krastiņa. Interesanti protams, kā valsts amatpersona, iespējams, darba laikā, var pārstāvēt SIA “Lielvārdes Remti” un kāda atlīdzība ir par šo pārstāvniecību. Visticamāk, ka Lielvārdes iedzīvotāji to neuzzinās, jo tā protams, mums iedzīvotājiem, ir komercnoslēpums (bet ne vienmēr, jo valsts amatpersonām ir jāiesniedz valsts amatpersonu ienākumu deklarācija). 

TG Facebook Comments