Š.g. 22.aprīlī tika sasaukta ārkārtas Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēde, kurā tika skatīts jautājums par turpmāko skolas darbību. Uz šo brīdi ir izveidojusies situācija, ka Kaibalas skolā mācās 8 skolnieki, kas ir nepietiekami, lai ši skola varētu pastāvēt arī turpmāk. Izglītības komitejas ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums, kas vēl ir jāapstiprina novada domei, par Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolas Kaibalas filiāles slēgšanu. Tomēr, Izglītības komiteja vienojās, ka atbrīvotās telpas tiks piedāvātas citiem izglītojošiem pasākumiem. Kaibalas skolā arī turpmāk darbosies bērnudārzs.

TG Facebook Comments