Uzņēmēji savos uzņēmumos diezgan rūpīgi seko līdzi uzņēmuma izdevumiem, bet kas notiek, kad uzņēmumu vadītāji nokļūst pašvaldības vadībā? Šiem pašiem principiem vajadzētu būt arī pašvaldības vadīšanā, tomēr viena cenu aptauja Lielvārdes novada pašvaldībā rada šaubas.

Lielvārdes novada pašvaldībā ir amats – iekšējais auditors, kura galvenie uzdevumi ir dažāda veida auditu veikšana pašvaldībā. Tomēr Lielvārdes novada pašvaldības vadība 2018.gadā nolēma, ka laikam nav pamata uzticēties pašvaldības auditoram un par pāris tūkstošiem (precīza summa Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā nav norādīta) pasūtīja Lielvārdes novada administrācijas un pašvaldības iestāžu funkciju auditu. Tātad, paralēli tam, ka pašvaldības auditoram tiek maksāts atalgojums, papildus tiek pasūtīts audits. Protams, iedzīvotājiem nav iespēja salīdzināt pašvaldības iekšējā auditora slēdzienus ar ārpakalpojumā veiktā audita rezultātiem, kaut gan būtu ļoti interesanti, cik ļoti atšķīrās šie auditi un vai tie tūkstoši, kas tika samaksāti, nav samaksāti veltīgi.

Vēl pēdējā laikā novados aktuāla tēma ir teritoriālā reforma. Ikšķiles novada deputāti vienbalsīgi ir lēmuši rīkot iedzīvotāju aptauju par novada pievienošanos citam novadam, tāpēc lūdzu arī Lielvārdes novada domi sniegt atbildi uz jautājumu par Lielvārdes novada deputātu attieksmi par Lielvārdes novada pievienošanu Ogres novadam, kā to paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savos priekšlikumos. Diemžēl uz manu iesniegumu šajā domes sēdē deputāti atbildi nav snieguši vai arī domes priekšsēdētāja S.Ločmele nolēmusi sniegt atbildi visu deputātu vārdā.

TG Facebook Comments