Sekojot līdzi informācijai, kas tiek ievietota Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv var secināt, ka sadaļā “Domes sēžu lēmumi” netiek publicēti lēmumi, kas saistīti ar domes amatpersonām, kā arī ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Tā, piemēram, 2017.gada 22.februāra domes sēžu lēmumi ir publicēti gandrīz visi, tomēr:

“Lēmums par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V. Volontei”(lēmums Nr.96 sēde Nr.4 22.02.2017.); “Lēmums par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I. Balodim”  (lēmums Nr.97 sēde Nr.4 22.02.2017.); “Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B” (lēmums Nr.90 sēde Nr.4 22.02.2017.) uz šo brīdi nav publicēti.

Savs viedoklis par šo situāciju ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura kārtējo reizi aicina Lielvārdes novada pašvaldību ievērot normatīvos aktus.

Spriediet paši:

TG Facebook Comments