Otrdien, 21.03.2017., notika kārtējās komitejas sēdes. Pēc pēdējām publikācijām sociālajos tīklos esmu saņēmis kritiku par to, ka esmu norādījis uz nepilnībām Lielvārdes pilsētā. Protams, kāds norādīja arī, ka nepildu savus deputāta pienākumus, tad laikam šī ir iespēja atskaitīties par darbu komitejās.

Tautsaimniecības komitejā tika lemts par kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas veiks pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. No domes deputātiem iebildumu nebija, tomēr deputāti atbalstīja manu priekšlikumu par to, ka līdzfinansējums tiks piešķirts tikai personām, kurām ir izpildītas saistības pret pašvaldību.

Vēl komitejas sēdē ierosināju veikt finansiālu izpēti PII “Pūt vējiņi”. Iedzīvotāji ir norādījuši, ka, iespējams, šī iestāde ir vienīgā, kurā tiek veikta fiziskā apsardze jeb vienkārši runājot, pa naktīm bērnudārzu sargā apsargi. Pieņemot, ka apsargu algām gadā varētu tikt izlietoti līdz pat 10 000,- EUR, uzskatu, ka saimnieciski izdevīgāk būtu ieguldīt līdzekļus signalizācijas sistēmu uzstādīšanā, bet pēc šīs sistēmas uzstādīšanas izmaksas gadā nepārsniegtu 1000,- EUR. Izpilddirektore vietniece solīja veikt finansiālu izpēti.

Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejā diskusijas izvērtās par maznodrošinātā statusa noteikšanu Lielvārdes novadā. Šogad maznodrošinātā statuss Lielvārdes novadā tiek piešķirts personām, kuras ienākumi nav lielāki par 230,- EUR, tomēr daudziem pensionāriem pensijas ir nedaudz virs 230,- EUR, līdz ar to maznodrošinātā statusam neatbilstošs. Jau iepriekš rosināju noteikt maznodrošinātā statusu personām, kuru ienākumi būtu mazāk par 250,- EUR, tomēr deputātu vairākums šo priekšlikumu noraidīja. Uz šo brīdi pastāv iespēja, ka šis priekšlikums tiks virzīts atkārtoti, jo priekšlikumu, tāpat kā iepriekš, atbalsta domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte un deputāte V.Saleniece-Šmaukstele.

Šajā komitejā tika aktualizēts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļiem Lielvārdes novadā. Jau pagājuša gada beigās iesniedzu priekšlikumus, ar kuriem aicināju piešķirt nodokļu atlaides gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan ģimenēm ar bērniem, tomēr deputātu vairākums šos priekšlikumus noraidīja. Šajā komitejas sēdē arī auditore norādīja, ka Lielvārdes novadā nekustamā īpašuma nodoklis ir “nedraudzīgs” un ka gandrīz vienīgie, kas saņem nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, ir tikai uzņēmēji (dome šogad, saskaņā ar domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, ir piešķīrusi nodokļu atlaides uzņēmumam “Veina Plus” un “Māris & Co”). Ceru, ka deputāti mainīs savas domas, un pārskatīs lēmumu par nodokļu atlaidēm nekustamam īpašumam.

 

TG Facebook Comments