Pēdējās nedēļas laikā sabiedrībā daudz tiek apspriests jautājums, vai Lielvārdei bija nepieciešama “Grāmatu klēts”. Varu atbildēt, ka bija nepieciešama, bet ne par katru cenu. Atsevišķos sabiedriskos medijos ir parādījusies informācija par to, kāpēc netika pagarināts līgums ar “Grāmatu klēti”, tomēr šoreiz nedaudz par aizkulisēm. Vēl esot domes priekšsēdētāja amatā pie manis vērsās D.Jansone ar jautājumu, kas ir nepieciešams, lai iegūtu telpas “Grāmatu klētij” bez nomas maksas. Izstāstīju D.Jansonei, ka ir jādibina biedrība, jāiegūst sabiedriskā labuma statuss un tad ar domes lēmumu biedrībai var piešķirt telpas bezmaksas. Vai tas ir iespējams – protams. To pierāda pēdējā domes sēdē pieņemtie lēmumi, ar kuriem bezmaksas telpas lietošanā ieguva gan Lielvārdes pensionāru biedrība, gan Lielvārdes novada invalīdu biedrība u.c. organizācijas. Juridiski korekti un “neiegāžot” nevienu darbinieku. Kad ar D.Jansoni pēc 40 minūšu ilgām pārrunām par šo modeli bijām vienojušies, D.Jansonei radās pēdējais nosacījums – viņas atalgojums par apmeklētāju pieņemšanu “Grāmatu klētī”. Nosacījums – par astoņām stundām nedēļā jeb 40 stundām mēnesī D.Jansone vēlējās saņemt 200,- EUR. Tas nozīmētu, pie pilna darba laika atalgojums sastādītu 800,- EUR mēnesī. Šim nosacījumam es nepiekritu, jo bibliotekāra alga Lielvārdes bibliotēkā sastāda 500,- EUR, bet citiem nosacījumiem D.Jansone nepiekrita. Diemžēl nauda izšķīra visu.

TG Facebook Comments