Šodien Zemgales rajona tiesā vajadzēja notikt tiesas sēdei, kur prasītājs ir SIA “Lielvārde Remte”. Diemžēl prasītājs uz tiesas sēdi neieradās, tiesu par neierašanās iemesliem neinformēja, un lietas materiālos ir pilnvara, kuru SIA “Lielvārdes Remte” izdeva līdz 01.augustam. Varbūt Remtē trūkst juristi vai arī pieklibo darba organizācija, un es saprotu, ka var neizrādīt cieņu cilvēkiem, bet vismaz tiesu būtu jāciena.