Month: marts 2019

Vai Lielvārdes novada pašvaldībā ir izplatīts mobings?

Sākšu vispirms ar vārda “mobings” skaidrojumu – Mobings (angļu: mobbing, no to mob — ‘nomākt, uzbrukt’) ir psiholoģiskā terora veids. Varbūt kāds vaicās, kāpēc tāds jautājums? Atbilde meklējama tiesas sēžu kalendārā Zemgales rajona tiesā Aizkraukles tiesu namā:

30.05.2019 10:00 C73291619 C-2916-19/20  Romanovska Irēna  LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA par iestādes realizētā mobinga konstatēšanu, morālā kaitējuma kompensācijas piedziņu un pienākuma uzlikšanu atvainoties

Irēna Romanovska iepriekš bija Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja, bet tagad, kā var spriest pēc ieraksta www.manastiesas.lv iespējams, pašvaldības vadība ir izvērsusi pret bijušo darbinieci “mobingu” jeb latviski sakot psiholoģisko teroru. Būs interesanti, ko lems tiesa. Ziņošu visiem bloga lasītājiem par tiesas pieņemto lēmumu.

Cerams, ka jaunā Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe iepazīsies ar šīs lietas materiāliem un izdarīs secinājumus, lai “mobings” Lielvārdes novada pašvaldībā neatkārtotos.

 

Cik “labi” sācies 2019.gads?

2019.gada 27.februārī tika pieņemts Lielvārdes novada budžets. Dažas lietas, kas raksturo to, kā tad dzīvojam un dzīvosim Lielvārdes novadā:

“2019. gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 864 747 EUR jeb 665 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 9 EUR mazāk kā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 348 537 EUR apmērā, kas ir par 3% mazāk nekā 2018.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 613 888 EUR, kas ir par 27 098 EUR mazāk nekā 2018. gadā.”

Ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti mazāk, līdz ar to var pieņemt, ka iedzīvotāju skaits samazinās un budžetā ir mazāki ienākumi.

Tomēr . . .

Kā tad domes deputāti un domes vadība ir novērtējusi savu darbu un pašvaldības darbinieku darbu?

Par to varam pārliecināties 2018.gada 28.decembrī domes deputātu apstiprinātajā pašvaldības administrācijas un domes vadības amatu un amatalgu sarakstā.

Sāksim ar domes priekšsēdētāju Santu Ločmeli – alga 2018.gadā noteikta 2577,- EUR, 2019.gadā 2963,- EUR. Algas pielikums par 15%.

Domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei 2018.gadā 1976,- EUR, 2019.gadā 2500,- EUR. Algas pielikums vairāk par 25%.

Izpilddirektoram 2018.gadā 1900,- EUR, 2019.gadā 1938,- EUR. Algas pielikums par 2%.

Komunikāciju nodaļas vadītājai 2% pieaugums, un arī citiem nodaļu vadītājiem līdzīgi. Līdz ar to domes vadība kārtējo reizi pierāda, cik ļoti viņi rūpējas par sevi un darbiniekiem.

Un vēl runājot par atalgojumu. Iespējams, ka domes deputāts un vidusskolas direktors ir ļoti labs speciālists, tomēr dažreiz rodas sajūta, ka cilvēki nokļūstot pašvaldības darbā ir pārāki par citiem. Konkrēts piemērs – A.Peisenieks par skolas direktoru kļuva no 2018.gada 1.jūnija un jau pēc nepilniem četriem mēnešiem saņēma naudas balvu 30% apmērā no darba algas! Par ko? Par to, ko skolas direktora vietnieki bija izdarījuši gatavojoties pirmajai skolas dienai? Ja salīdzinām ar pamatskolas direktoru A.Pētersonu, kurš skolas brīvlaikā ļoti īsā laika periodā izveidoja pirmsskolas grupiņas, lai atslogotu bērnudārzu, tad saprotama ir naudas balva 100%, bet A.Peisenieka gadījumā tomēr šāds iespaids nerodas. Bet deputāti no koalīcijas ir jāatbalsta.