2018.gada jūnijā vērsos ar iesniegumu Lielvārdes novada pašvaldībā ar lūgumu sniegt ziņas par iztērētajiem naudas līdzekļiem Lielvārdē, Uzvaras ielas un Avotu ielas braucamās daļas remontam. Beidzot, pēc vairāk nekā 7 mēnešiem šī informācija ir saņemta:

Tomēr šī ir tā reize, kad vēlos atspoguļot cik “viegli” bija saņemt šo atbildi. Viss aizsākās ar iesniegumu, kas tika iesniegts jūnija mēnesī, un uz kuru saņēmu atbildi no izpilddirektora vietnieces Līgas Zariņas, ka informācija netiks sniegta, jo informācija par iztērētājiem naudas līdzekļiem ir komercinformācija (jāatzīmē, ka tajā laikā Juridiskajā nodaļā atbildes sagatavoja Markunes kundze). Šo lēmumu apstrīdēju izpilddirektorei G.Smalkajai, bet tā kā G.Smalkā uz to brīdi bija atvaļinājumā, tad L.Zariņa nu jau kā izpilddirektora p.i. paraksta B.Markunas sagatavoto vēstuli, ar kuru vēlreiz tiek atteikts sniegt informāciju. Jūlija mēnesī B.Markunas sagatavoto vēstuli ar atteikumu sniegt informāciju paraksta arī domes priekšsēdētāja S.Ločmele.

2018.gada 29.augustā arī 8 domes deputāti uzskata, ka informācija par pašvaldības tēriņiem nav izsniedzama (balsojot ar 8 balsīm “Par” (Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte).

Izejot visus pašvaldības varas “pakāpienus” sagatavoju sūdzību Administratīvajai rajona tiesai, samaksājot arī valsts nodevu 30,- EUR apmērā.

Tomēr novembra mēnesī, pēc tam, kad jau tika uzsākta tiesvedība, Lielvārdes novada pašvaldība piedāvāja noslēgt izlīgumu, kurā tika paredzēts, ka informācija tiks sniegta un tiks atmaksāta valsts nodeva 30,- EUR.

Kādā tiesas sēdē Juridiskās nodaļas vadītāja runāja par zaudējumu piedziņām, bet vai šajā gadījumā 8 deputātiem nevajadzētu uzņemties arī materiālu atbildību un solidāri atmaksāt pašvaldībai šos 30,- EUR (vienīgais, kurš no deputātiem vismaz mutiski pauda apņēmību atmaksāt, bija A.Puķītis). Kāda tad ir deputātu un pašvaldības darbinieku atbildība – deputāti var balsot kā grib, bet atbildība nekāda? Cerams, ka nākamreiz deputāti pieņemot un balsojot par lēmumiem atcerēsies, ka viņu atbildība nebeidzas tikai ar rokas pacelšanu jeb tagad moderni ar podziņas nospiešanu.