27.12.17. Lielvārdes novada dome pieņēma noteikumus par NIN parāda piedzīšanu sākot ar 15 € un secīgi parādnieku īpašumu konfiscēšanu. Lielvārdes novada domes plāns iedzīvotāju reemigrācijā, bet tāds vietēja mēroga. Deputātu balsojums: Balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Imants Balodis, Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Santa Ločmele, Jānis Lūsis, Aija Mazitāne, Jānis Mazitāns, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Egija Širova, Vita Volonte), “Pret” un “Atturas” nav. Iebildumi no deputātu puses nebija, tā kā varu pateikt tikai “Paldies” deputātiem par šo vietējo reemigrācijas plānu.
Informācija par balsojumu no 3.minūtes domes sēdes ierakstā: