Šajā nedēļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atcēla Lielvārdes novada domes lēmumu par komiteju izveidošanu (http://www.la.lv/varam-atcel-lielvardes-novada-domes-lemumu-par-pastavigo-komiteju-izveidosanu/). Pēc domes vēlēšanām jaunā domes priekšsēdētāja S.Ločmele 21.jūnija ārkārtas domes sēdē virzīja jautājumu par komiteju locekļu ievēlēšanu,. Komiteju sastāvu izvirzīja S.Ločmele, un koalīcijas deputāti – S.Ločmele, V.Volonte, A.Puķītis, J.Lūsis, E.Gribusts, A.Streile, V.Saleniece – Šmaukstele, D.Brante, A.Peisenieks un E.Širova nobalsoja par esošu komiteju sastāvu. VARAM atceļot šo domes lēmumu norādīja, ka domes pieņemtais lēmums ir pretrunā ar likumu “Par pašvaldībām”, tāpēc ir atceļams un līdz ar to var secināt, ka domes priekšsēdētāja un deputāti neievēro likumu “Par pašvaldībām”, un pieņemtais lēmums ir pretlikumīgs. Par šo situāciju jau iepriekš rakstīju http://lielvardietis.lv/?p=1571  Jāatzīmē, ka iepriekšējos 4 gados VARAM nav atcēlis nevienu domes lēmumu un šis gadījums ļauj šaubīties par domes deputātu pieņemtajiem lēmumiem.

S.Ločmele šajā domes sēdē norādīja, ka deputāts var darboties arī četrās komitejās, ja domes deputāti tā lems. Līdz ar to var secināt, ka S.Ločmelei primārais ir domes deputātu balsojums nevis likumu normu ievērošana.