Month: novembris 2017

Par līgumiem, kuri Lielvārdes novadam nebija nepieciešami

Noskatoties šīs dienas raidījumu “Nekā personīga”, secināju, ka I.Baloža savulaik lobētā firma “CVIR” no šodienas ir ļoti populāra un teksti par saviem cilvēkiem ministrijā savulaik bija par pamatu slēgt līgumu arī Lielvārdes novada domei http://www.lielvarde.lv/images/extrainfo/3453081/attach/594LED_lampas_novada.pdf

Interesanti, ka šīs nedēļas beigās nebija iespēja uzdot jautājumu pašvaldībai pašvaldības tīmekļa vietnē. Vēlējos noskaidrot, kā pašvaldībai veicas ar būvdarbu pieņemšanu Lāčplēša laukumā.

Vēl vēlētos pajautāt domes priekšsēdētājai S.Ločmelei un domes deputātei E.Širovas viedokli par Ogres novada domes priekšsēdētāja E.Helmaņa atbalstīto ideju ieviest maksu par iebraukšanu Ogres pilsētā. Sevišķi interesants būtu E.Širovas viedoklis. Ceru, ka ar jautājumu uzdošanu pašvaldībai viss būs kārtībā.

Par to, kā domes priekšsēdētāja vietniece sagādāja administratīvos sodus deputātiem

Viss aizsākās 2015.gada 30.decembrī, kad Lielvārdes novada domes deputāti I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, A.Mazitāne, M.Mālmeistars, M.Opincāns, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, V.Saleniece – Šmaukstele, A.Streile un V.Volonte balsoja par Juridiskās nodaļas sagatavoto lēmumprojektu “Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un līdz ar to neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. Zīmīgi – KNAB konstatēja, ka no ievēlētajiem deputātiem vienīgi V.Volonte saskaņā ar 2016.gada 19.oktobra rēķinu ir lietojusi dienesta automašīnu, savukārt administratīvos sodus, visticamāk, saņēma visi deputāti, kas balsoja “PAR”.

Pēc šīs informācijas būtu ļoti interesanti noskaidrot, vai SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājs turpina savus privātos braucienus uz mājām un kā pašvaldības izpilddirektore un domes priekšsēdētāja kontrolē šos braucienus.

Vēl nākošajā gadā noskaidrošu – vai domes priekšsēdētājas S.Ločmeles atteikums izsniegt komiteju sēžu protokolus bija pamatots un atbilstošs “Informācijas atklātības likumam”, jo 2018.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa lems par šo jautājumu.