Month: augusts 2017

Par tiesas sēdi, kura nenotika, un par atziņām no šīs nenotikušās tiesas sēdes

Šodien, 2017.gada 31.augustā, Administratīvā rajona tiesā tika paredzēta uzskatīšanai lieta, kurā kā atbildētāja tika pieaicināta Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisija. Tiesas sēde īsti nemaz nenotika, tomēr šajā tiesas sēdē kārtējo reizi varēju pārliecināties, ka juridiskajos jautājumos Lielvārdes novada pašvaldība nemaz tik pārliecinoši nevar justies. Pašvaldībā tiek izstrādāti nolikumi, kuri neatbilst pašu izstrādātajam un pieņemtajam pašvaldības nolikumam.

Tomēr par visu pēc kārtas. 14.februārī Ētikas komisijai iesniedzu 2 iesniegumus, kuros aicināju izvērtēt pašvaldības darbinieka Māra Rožāna (plašāk pazīstams kā dažu rakstu autors  Ritvars Raits) un bijušā domes priekšsēdētāja Imanta Baloža izteikumus par manu izglītību. Iesniegumu par Māri Rožānu Ētikas komisija izskatīja, bet atzinumu par Imanta Baloža izteikumiem Ētikas komisija  pieņēma tikai 29.augustā. Atzinumā komisija atzīst, ka Imants Balodis par manu iegūto izglītību  ir izplatījis nepārbaudītu informāciju un aizskāris manas intereses.

Pēc būtības iesniegums tika izskatīts tikai pēc pusgada, un tiesa šodien nolēma, ka strīds starp deputātiem nav izskatāms administratīvajā tiesā.

Tomēr interesantākais ir pavisam kas cits, un kāpēc es raksta sākumā norādīju uz juridiskām nepilnībām. Uz tiesas sēdi bija ieradusies Lielvārdes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja E.Ozoliņa, jo uz šo tiesas sēdi viņu bija pilnvarojusi domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. Tiesā E.Ozoliņa pie lietas izskatīšanas netika pielaista, jo kā norādīja tiesa, tad domes priekšsēdētāja nav tiesīga pilnvarot pārstāvēt kādu Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisiju. Tiesa norādīja, kad domes apstiprinātajā Lievārdes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā ir minēts, ka komisija ir koleģiāla un neatkarīga lēmējinstitūcija, un šajā nolikumā nav minētas pārstāvniecības tiesības. Līdz ar to domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles pilnvara ir nederīga, un pārstāvēt Ētikas komisiju var tikai Ētikas komisijas priekšsēdētājs R.Graudiņš.

Bez tam arī tiesa norādīja uz to, ka komisijas lēmumi pēc apstiprinātā nolikuma nav pārsūdzami domē (Ētikas komisijas nolikumā nemaz nav paredzēts lēmumu pārsūdzēšanas mehānisms), bet tos pārsūdzēt var tikai administratīvajā tiesā.

“Brāķis”, tādu vārdu vēlos lietot pēc šīs dienas tiesas apmeklējuma.

Pēc šīs nenotikušās tiesas sēdes rodas priekštats, ka deputātiem ļoti kritiski jāizvērtē dokumenti, kuri tiek sagatavoti pašvaldībā.

Par brīnumiem Lielvārdes novada domē

Vakar Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā pirmoreiz pašvaldības pastāvēšanas vēsturē tika publicēti domes sēžu protokoli. Ideja apsveicama un Lielvārdes novada pašvaldība ir viena no tām pašvaldībām, kur informācija par domes sēdēm ir visplašāk atspoguļota. Tomēr vai tas ir jaunās domes vadības labprātīgs lēmums vai arī tomēr lēmums tika pieņemts nelabprāt, spriediet paši. Atspoguļošu savu versiju.

2017.gada 26.jūnijā un 03.jūlijā vērsos ar iesniegumu Lielvārdes novada domē, kurā lūdzu izsniegt domes sēžu protokolus, jo domes sēžu protokoli pašvaldības mājaslapā netiek publicēti. 17.jūlijā saņēmu domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles parakstītu atbildi, kurā man tika atteikts izsniegt domes sēžu protokolus. Atbildes vēstulē domes priekšsēdētāja Santa Ločmele aicināja mani apmeklēt domes sēdes, iepazīties ar domes sēdes audioierakstu vai arī iepazīties ar sēdes protokolu klientu apkalpošanas centrā.

Protams 17.jūlijā domes priekšsēdētājai nebija vēl domas par to, ka domes sēžu protokolus būtu iespējams publicēt pašvaldības mājaslapā. Tomēr vakar, 10.augustā, notika brīnums, un pašvaldības mājaslapā tika publicēti domes sēžu protokoli.

Kāpēc šādas brīnumainas pārvērtības? Viens no iemesliem varētu būt sūdzība Administratīvajā rajona tiesā, kas tika nosūtīta 04.augustā, kurā lūdzu tiesu uzlikt par pienākumu Lielvārdes novada pašvaldībai sniegt pieprasīto informāciju. Visticamāk, Lielvārdes novada pašvaldība, sūdzību šonedēļ ir saņēmusi un tas lika mainīt savu viedokli arī domes priekšsēdētājai par domes sēžu protokolu publicēšānu. Varbūt izejot šo smagnējo procesu ar sūdzību tiesā domes priekšsēdētāja sapratīs, ka uz pašvaldību attiecās arī Informācijas atklātības likums.

Tomēr šī lieta nav beigusies, jo pašvaldībai lūdzu arī izsniegt komiteju sēžu protokolus un attiecībā uz šo jautājumu brīnumi nav notikuši un tāpēc gaidīšu tiesas lēmumu. Bet varbūt tomēr notiks vēl viens brīnums Lielvārdes novada domē?

Vai Santas Ločmeles vadītā Lielvārdes novada domē slepena informācija būs deputātu balsojums?

Interesents jaunievedums, kas visticamāk ir ar domes priekšsēdētājas S.Ločmeles ziņu vai pat iespējams, ierosinājums – publiskojot domes lēmumus vairs netiek publicēts deputātu balsojums. Domāju, ka jaunā vadība laikam tomēr nesaprot, ka pašvaldība nav kaut kāda privāta bodīte, tāpēc, visticamāk, S.Ločmelei būs jādod rīkojums publicēt domes lēmumus tā kā tas bija līdz viņas iecelšanai par domes priekšsēdētāju, vai arī Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai būs jāpārlasa “Informācijas atklātības likums”. Jaunā domes vadība uz šo brīdi dara visu, lai nevis padarītu lēmumu pieņemšanu atklātāku, bet tieši pretēji – domes darbs tiek pamazām noslepenots. Kurp ejam Ločmeles kundze?