Month: jūnijs 2017

Par to, kā Jaunjelgavas novada pašvaldība cīnījās par savu vidusskolu (papildināts 30.06.2017.)

2016.gada 26.aprīlī Lielvārdes novada dome pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma 2016./2017.mācību gadā neatvērt 10.klasi Jumpravas vidusskolā. Principā ar šo lēmumu domes deputāti nolēma likvidēt Jumpravas vidusskolu un drīz Jumpravas vidusskola pārtaps par pamatskolu. Jāatzīmē, ka par šādu lēmumu balsoja priekšsēdētāja vietniece V.Volonte, tobrīd Izglītības komitejas vadītāja A.Mazitāne, I.Balodis, D.Kļava, V.Saleniece-Šmaukstele un A.Streile. Lieki piebilst, ka šie paši deputāti balsoja arī par skolu apvienošanu Lielvārdē. Šo lēmumu pieņemot atturējās R.Graudiņš un es balsoju pret. Iedzīvotāju viedoklis un arī mans viedoklis ir dzirdams šeit:

Jau tajā laika arī paudu viedokli, ka pašvaldība nav izdarījusi visu, lai aizstāvētu savas tiesības un mēģinātu saglabāt Jumpravas vidusskolu. Šodien tam ir apstiprinājums – Satversmes tiesa ir izskatījusi Jaunjelgavas novada pašvaldības pieteikumu Satversmes tiesai un atzinusi, ka Ministru kabineta pieņemtie noteikumi neatbilst Satversmei.

http://apollo.tvnet.lv/zinas/st-normas-par-minimalo-skolenu-skaitu-vidusskolas-klases-pienemtas-parkapjot-likumdeveja-pieskirto-pilnvarojumu/799311

Prieks par Jaunjelgavas novada pašvaldību un pašvaldībā strādājošiem juristiem, kuri izmantoja visas iespējas pasargāt savu vidusskolu no slēgšanas un atšķirībā no Lielvārdes novada pašvaldības akli nepildīja Ministru kabineta noteikumus. Pēc pēdējās domes sēdes var secināt, ka juridiski Lielvārdes novada pašvaldība ir vāja un nespēj juridiski aizstāvēt sevi. Var, bet tikai ar ārpakalpojumu, kas izmaksā ļoti dārgi.

P.S. Noteikumi uz šo brīdi ir atcelti, un pašvaldībām nav ierobežojumi atvērt 10.klases vidusskolās, t.sk. arī Lielvārdes novada pašvaldībai.

Par pirmajām jaunā domes sastāva domes sēdēm

Jaunajam domes sastāvam ir notikušas 2 ārkārtas domes sēdes. Ja vakardienas domes sēdē nekādu pārsteigumu nebija un par domes priekšsēdētāju tika izvēlēta S.Ločmele (lai gan no sava saraksta no pirmās vietas bija nokritusi uz ceturto), tad šodienas domes sēdē tomēr dažas interesantas lietas jau bija pamanāmas. Vispirms A.Peisenieks izvirzot V.Volonti domes priekšsēdētājas vietnieces amatam norādīja, ka “mēs” viņai uzticamies. Pārfrāzējot varētu teikt, ka V.Volonte ir labs cilvēks, tāpēc balsosim par viņu. Tā arī V.Volonte tika atkal pie apmaksātās vietnieces amata un nākamajā jautājumā kā ziņotāja aicināja samazināt Tautsaimniecības komitejā skaitlisko sastāvu no 7 deputātiem uz 5. Doma apsveicama, bet vēlētos V.Volontei pavaicāt – kas tad ir noticis 18 mēnešu laikā? 2016.gada janvārī, kad V.Volonte atkal tika iecelta par domes priekšsēdētāja vietnieku, vērsos domē ar ierosinājumu samazināt Tautsaimniecības komitejas sastāvu uz 5 deputātiem, bet tad pilnīgi neviens deputāts, tai skaitā arī Vita Volonte šo ierosinājumu neatbalstīja. Tomēr šodien, “uzcepjot” priekšlikumu pašā vakarā un piedāvājot par to balsot no paša rīta, pie tam pieliekot Tautsaimniecības komitejai vēl atbildību par pašvaldības policiju, Vita Volonte uzskatīja, ka šāds priekšlikums ir atbalstāms. Dīvaini! Pie tam Sociālo lietu komitejā pēdējās komitejas sēdēs izskatāmie jautājumi parasti nebija vairāk par pieciem, tai skaitā arī pašvaldības policijas jautājumi, turpretī Tautsaimniecības komitejā parasti izskatāmie jautājumi bija vismaz 15. Jāpiekrīt deputātam Graudiņam, ka dīvaini ir pieņemt tik nozīmīgus jautājumus, ja deputātiem ar šiem priekšlikumiem dod laiku iepazīties apmēram stundu. Tāds pagaidām ir jaunās domes vadības stils.

Par to, kā I.Balodis saimnieko SIA “Lielvārdes Remte”

Lieta, kas šodien radīja lielu izbrīnu. SIA “Lielvārdes Remte” pagājušo gadu ir beidzis ar 60000,- EUR zaudējumiem, arvien vairāk mājas izvēlas pašas apsaimniekot savas mājas, līdz ar to iespējams, būtu jāpārskata arī štatu saraksts, rēķini pieaug, un jautājums – kur paliek iedzīvotāju nauda?. Kas notiek SIA “Lielvārdes Remte”? Lūk arī atbildes – I.Balodis ir piekritis izmaksāt prēmijas un palielināt arī atalgojumu darbiniekiem, tā, iespējams, radot vēl lielākus zaudējumus, un bez tam, I.Balodis ir devis piekrišanu (par ko domes deputātus aizmirsa informēt) jaunas automašīnas iegādei! Uzņēmums, kurš strādā ar zaudējumiem, pērk sev jaunu automašīnu. Lūk arī tam apstiprinājums: http://www.lielvardesremte.lv/lv/sadarbibas-partneriem/iepirkumi/iepirkumi-9-panta-kartiba/

Cienījamie SIA “Lielvārdes Remte” klienti! Dzīres SIA “Lielvārdes Remtē” par Jūsu naudu turpinās!

Par 211 nedēļās paveikto un nepaveikto (II.daļa – 2014.gads)

2014.gada janvāris aizsākās ar piketu pie domes ēkas, kur lemjot par budžetu iestājos pret pasta ēkas iegādi. Izrādījās, ka iespējamais pārdevējs ir saistīts arī ar kādu domes deputātu, neskaidri bija arī finansējuma avoti, no kuriem šī ēka tiktu remontēta un uz šo brīdi īpašuma iegādes process ir apstājies. Tomēr pirmajā kārtējā 2014.gada domes sēdē bija kāds jauninājums, par ko iestājos jau no paša sākuma – šī bija pirmā domes sēde, kas tika pārraidīta tiešraidē un domes sēdes videosižets ir pieejams arī šobrīd. Tas patiesībā bija tas, ko tieši gan es, gan Jānis Mazitāns, apsolīja vēlētājiem, un kas tika izdarīts. Domes sēdē arī tika atbalstītas brīvpusdienas 5.-6.gadīgo auzdēkņiem un 3.-5.klašu skolniekiem. 

Tomēr līdz tam vērsos ar ierosinājumu – “Lūdzu rast iespēju pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvārde.lv saglabāt informāciju par komitejās izskatītajiem jautājumiem (līdzīgi, kā ar domes sēdēs izskatītajiem jautājumiem).” Šis priekšlikums tika atbalstīts un iedzīvotājiem komitejās izskatāmā darba kārtība ir publiski pieejama arī šobrīd.

Februāra sēdē tika atbalstīts lēmumprojekts par jauniešu nodarbinātību vasaras mēnešos. Ideja, kas tika realizēta šajā sasaukumā un ar katru gadu šī programma kļūst arvien aktuālāka.

LNSKAF šajā mēnesī noorganizē hokeja turnīru, kur -17 grādos piedalās 6 komandas. Atkal varam lepoties, ka šāds turnīrs notiek tieši mūsu novadā un par šādiem turnīriem apkārtējos novados vismaz nekas nav dzirdēts. Atceros, kā tika organizēts šis pasākums – Ainars Puķītis iepriekšējā vakarā saģērbies 2 džemperos lēja ūdeni hokeja laukumam.

Tomēr februāra domes sēdē deputāti, arī V.Volonte un J.Mazitāns, nolemj, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšana netiks nodota ārpakalpojumā (šādā veidā sabiedriskā drošība tiek nodrošināta Ikšķiles novadā, un diezgan veiksmīgi), un līdz ar to pašvaldības policija Lielvārdes novadā nedarbojas 24 stundas diennaktī. Zīmīgi, ka šajā jautājumā vienāds viedoklis bija man un toreizējam domes priekšēdētājam A.Troskam, un tie, kas sola uzlabot pašvaldības policijas darbu, ir aizmirsuši, ka šāda iespēja jau bija un paši šo iespēju noraidīja.

http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/domes_sedes/2014/nr_3/70.policijas_reorganizacija.pdf

 Aprīļa mēnesī tiek pabeigts SIA “Lielvārdes Remte” audits. Kā jau ierasti, pārkāpumi tiek konstatēti, bet pie atbildības neviens netiek saukts. Tikai pēc tam, kad KNAB ir izvērtējis dokumentus, pie atbildības tiek saukts deputāts Māris Malmeisters.

Maija domes sēdē tiek skatīts jautājums par pašvaldībai piederošā zemes gabala – Lāčplēša stadiona iznomāšanu. Lai arī šodien var secināt, ka stadionu pašvaldība apsaimniekot īsti nevar vai nav redzējuma, kā to izdarīt, tomēr arī šī zemes gabala iznomāšana par 10,- EUR hektārā neliekas pareizais lēmums, jo Lēdmanes pagastā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek iznomāta par 15,- EUR hektārā. Deputāti nolemj lēmuma izskatīšanu atlikt.

Jūnijā vērsos ar ierosinājumu: “Lūdzu izskatīt iespēju pārveidot Kaibalas pamatskolas darbmācības ēku par Dienas centra Kaibalas filiāli, kuru iedzīvotāji varētu izmantot interešu grupām un pulciņiem.” Diemžēl šis ierosinājums tika noraidīts, kaut gan vietējie iedzīvotāji bija gatavi gan sporta nodarbībām šajās telpās, gan arī amatnieki vēlējās apdzīvot šīs telpas.

Vēl jūnijā sekoja ierosinājums, kas skartu pagasta iedzīvotājus un pašvaldības policiju; “Lūdzu izskatīt iespēju reizi divās nedēļās organizēt vecākā pašvaldības policijas inspektora iedzīvotāju pieņemšanu Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē.” Lielvārdē pašvaldības policijai pieņemšanas laiki ir noteikti, tomēr pagastos nav, bet ierosinājums neguva atbalstu.

Sporta dzīvē LNSKAF noorganizē strītbola turnīru, kur piedalās vairākas komandas, un laikam viena no retajām reizēm, kad ar puišiem sacentās arī meiteņu komanda. Pagaidām nav dzirdams par to, vai šādi turnīri notiks arī šogad, jo informācija no sporta organizatora pagaidām nav.

Jūlija mēnesī ierosinājums, kuru dome realizē pēc ilgāka laika posma: “Lūdzu izskatīt jautājumu par Ētikas kodeksa izstrādāšanu Lielvārdes novada pašvaldības darbiniekiem un deputātiem.”

LNSKAF atkārtoti piedalās brīvdabas kino organizēšanā, un šoreiz piesaistot uzņēmēju Santu Ločmeli, ir ne tikai brīvdabas kino, bet arī sporta pasākumi, bērniem piepūšamās atrakcijas un pirms kino ir iespēja iepazīties gan ar policijas, gan glābēju un arī ar militāro tehniku un ekipējumu.

Augusta mēnesī vērsos pie toreizējā Tautsaimniecības komitejas vadītāja I.Baloža ar lūgumu iekļaut komitejas darba kārtībā jautājumu par SIA ‘Lielvārdes Remte” avīzes izdošanu un saistītajām izmaksām. Pēc manas intereses šāda avīze vairs netika izdota.

 Vēl augusta mēnesī konstatēju, ka uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma tiek izbērti būvgruži. Tikai pēc pieprasījuma par notiekošo izpilddirektoram G.Vītoliņam, būvgruži tiek aizvākti.

 Septembrī domei jālemj par papildus līdzekļu piešķiršanu remontdarbu pabeigšanai PII “Zvaniņš” un PII “Pūt vējiņi”. Pašvaldība piešķir papildus 60 000,- EUR, bet atbildību par trūkumiem paprasīt nav no kā.

http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/domes_sedes/2014/nr_16/Nr338.pdf

http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/domes_sedes/2014/nr_16/Nr338.pdf

Novembrī LNSKAF aizsāk jaunu pasākumu – kafejnīcas vakaru ar 90.gadu mūziku. Iedzīvotājim ir iespēja atgriezties atmiņās un atcerēties par diskotēkām, kas notika kultūras namā “Lielvārde” 90.gados.

Decembrī dome lemj par vēl 10 000,- EUR papildus piešķiršanu remontu veikšanai PII “Zvaniņš” un “Pūt vējiņi”. Balsojumā atturās deputāts J.Mazitāns, pats esmu pret šādu līdzekļu piešķiršanai, neizvērtējot atbildīgos par nolaidību.

Tāds bija 2014.gads, rīt par trauksmaino 2015.gadu!

Par 211 nedēļās paveikto un nepaveikto (I.daļa – 2013.gads)

Šonedēļ ir pagājušas 211 nedēļas kopš pirmo reizi uz domes sēdi sanāca šis domes sasaukums. Šis laiks Lielvārdes novadā bijis gan ar pozitīvām lietām, gan ar skandāliem. Tomēr šoreiz neliela atskaite iedzīvotājiem par to, ko tad pats kā deputāts esmu darījis šajā laikā, par pieņemtajiem un nepieņemtajiem lēmumiem. Par solījumiem, kuri tika izpildīti, un kuri netika, kas palīdzēja un kas varbūt nepalīdzēja pieņemt šos lēmumus.

Viss aizsākās 2013.gada 1.jūnijā, kad notika iepriekšējās pašvaldības vēlēšanas. Protams, pirms tam bija sarakstu veidošana, arī zvani no rīta nākošajā dienā pēc vēlēšanām, kur tika uzreiz piedāvāts vadīt Tautsaimniecības komiteju, kuru pēc tam arī piedāvāja vadīt Jānim Mazitānam. Beigu beigās par domes priekšsēdētāju kļuva nevis V.Volonte, bet A.Troska, par apmaksāto vietnieku V.Volonte, neapmaksāto J.Mazitāns.

Pēdējā domes sēdē I.Balodis norādīja, ka es, kā deputāts, esmu iesniedzis domē šī sasaukuma laikā 300 iesniegumus, un runāja par destruktīvu deputātu, tomēr izskatot šos iesniegumus, šoreiz atspoguļošu šo iesniegumu tālāko virzību, un par to, kas mainījās pēc šiem iesniegumiem. Jāatzīmē, ka šajos 4 gados daudzas idejas, kopā ar domubiedriem, tika realizētas arī ar Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondu (LNSKAF), ko arī pieminēšu šajā rakstā.

2013.gads

Pirmais iesniegums tapa jau 2013.gada 28.jūnijā – “Lūdzu domi rast iespēju organizēt bezmaksas brīvas basketbola, futbola, volejbola treniņu nodarbības Lielvārdes novada iedzīvotājiem Lielvārdē, Kaibalā, Jumpravā un Lēdmanē (vēlams brīvdienās).” 2013.gada 25.septembrī dome pieņem lēmumu, ar kuru novada iedzīvotājiem bezmaksas ir pieejama sporta zāle Lielvārdes novada Sporta centrā. Pirmais iesniegums, kura bija paša iniciatīva, realizēta no paša sākuma līdz beigām, un iespēja apmeklēt Sporta centru iedzīvotājiem ir pat līdz šim brīdim.

28.jūnijā ir vēl viens iesniegums – “Lūdzu domi rast iespēju organizēt bezmaksas brīvdabas kino izrādes Lielvārdes novada iedzīvotājiem Lielvārdē, Kaibalā, Jumpravā un Lēdmanē.” 31.jūlija domes sēdē domes deputāti daļēji atbalsta šo priekšlikumu un piešķir finansējumu brīvdabas kino izrādei. Pašvaldība, sadarbībā ar LNSKAF, augusta pēdējā nedēļā rīko bezmaksas kino izrādi Lielvārdē, kur izrāda filmu “Sapņu komanda”. Jāatzīst, ka šo pasākumu tagad Jumpravā realizē arī Dace Nikolaisone, kas ir tikai apsveicami! Un atkal viss aizsākās tikai ar iesniegumu.

Nodzīvojot 23 gadus neatkarīgajā Latvijā mūsu novadā vēl joprojām tika pieminēti komunisti un boļševiki, tomēr pēc jūlija iesnieguma arī šī situācija mainījās, jo bija vēl viens iesniegums – “Lūdzu domi izskatīt jautājumu par piemiņas plāksnes “Latvijas boļševikam Kārlim Pētersonam” un “pionieru vadītājam Ērikam Drēziņam” pie Kaibalas pamatskolas noņemšanu, jo uzskatu, ka 20 gadus pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas šādas plāksnes nav nepieciešamas.”

Jūlija domes sēdē deputāti arī nobalso par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības transporta aprīkošanai ar GPS, pēc kuru uzstādīšanas pašvaldība ir ietaupījusi līdzekļus. Un vienīgais transportlīdzeklis, kas nav aprīkots ar GPS, ir SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja A.Siliņa automašīna, pret ko iebilst gan I.Balodis, gan pārējie Tautsaimniecības komitejas deputāti.

Augusta mēnesī vērsos ar iesniegumu par izmaiņām pašvaldības policijas nolikumā, bet diemžēl vēl līdz šim brīdim jauns pašvaldības policijas nolikums nav izstrādāts. Esmu pat iesniedzis nolikuma projektu, tomēr šis ierosinājums ir palicis iesniegumu kaudzē.

LNSKAF augusta mēnesī vēršas ar šādu iesniegumu – “Lūdzam Lielvārdes novada domi rast iespēju organizatoriski atbalstīt Lielvārdes novada 2013./14. gada kausa izcīņu basketbolā, kā arī piešķirt telpas šī pasākuma organizēšanai. Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds finansiāli nodrošinās tiesnešu darba apmaksu un apbalvojumus. ” Septembra mēneša domes sēdē dome atbalsta šo iniciatīvu un tā jau četrus gadus arī Lielvārdes novadam ir savs basketbola čempionāts, un atkal viss sākās ar ideju un iesniegumu.

Tomēr tas nav vienīgais LNSKAF iesniegums augustā, jo ir arī šāds – “Lūdzam Lielvārdes novada domi rast iespēju organizatoriski atbalstīt Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda sponsorēto Jelgavas teātra izrādi “Sievietes, sievietes” Lielvārdes kultūras namā 02.11.2013., kā arī piešķirt telpas šī pasākuma organizēšanai.” Novembrī notiek izrāde, kas bija bezmaksas pieejama jebkuram novada iedzīvotājam.

Darbojoties Sporta komitejā, sapratu, ka pašvaldībā nebija vienota pieeja sportistu apbalvošanai un līdzekļu pieejamībai, tāpēc augustā sekoja šāds iesniegums – “Lūdzu rast iespēju izstrādāt vienotu sportistu atbalsta programmu Lielvārdes novadā (naudas prēmijas, dalības maksas turnīros un pasākumu organizēšanā).” 2014.gada aprīļa domes sēdē šādi noteikumi tika apstiprināti.

Augusta mēnesī ierosināju domei publicēt komiteju sēžu audio ierakstus, tomēr šādu ierosinājumu deputāti noraidīja. Komiteju sēdes tiek filmētas Ogres novadā, un šo praksi mēs neesam pārņēmuši.

Oktobra mēnesī vērsos ar ierosinājumu Apbalvojuma padomē par Goda Lielvārdieša statusa piešķiršanu M.Ozoliņa kungam, un šo ierosinājumu Apbalvojuma padome arī atbalsta.

Novembra mēnesī vērsos ar sekojošu ierosinājumu pie domes priekšsēdētāja A.Troskas – “Lūdzu izveidot darba grupu SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības un likumības pārbaudei.” Darba grupa netiek izveidota, bet uzsākts uzņēmuma audits. Audits noslēdzas 2014.gada sākumā.

Pirms budžeta pieņemšanas rīkoju tikšanos ar iedzīvotājiem, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par budžeta prioritātēm. Bija sagatavota anketa, kurā pirmo reizi aicināju iedzīvotājus izteikt viedokļus arī par Centra laukuma izveidošanu. Šogad šis Centra, jeb pareizi būtu teikt, Lāčplēša laukums jau top!

Anketas veidlapa:

Lūdzu Jūs izteikt savu viedokli par nākamā gada budžeta prioritātēm.

Pēc Jūsu domām, kurš no projektiem būtu atbalstāms kā pirmais:

 1. Jauniešu centrs, iegādājoties tagadējo “Latvijas Pasts” ēku.
 2. Stadiona būvniecība Lielvārdes pilsētā.
 3. Pilsētas laukuma izbūve (pretī vecajam universālveikalam).
 4. Cits variants ____________________________.

 

Pēc Jūsu domām, kuru jaunu domes darbinieku apmaksāto darba vietu radīšana būtu atbalstāma kā pirmā:

 

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats.
 2. Jaunu pašvaldības policijas inspektoru (2) pieņemšana.
 3. Cits variants _________________________________.

Kādi publiskie pasākumi pēc Jūsu domām būtu jāatbalsta Lielvārdes novada domei:

 1. Brīvdabas kino izrādes.
 2. Starptautisks deju festivāls.
 3. Ziemas sporta spēles.
 4. Cits variants _________________________________.

Vai atbalstāt SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja I.Igauņa atbrīvošanu no amata:

 1. Jā.
 2. Nē.

 

 

Paldies par atsaucību!

Šī bija pirmā reize, kad kāds deputāts aicināja iedzīvotājus apspriest budžeta projektu.

Tā arī pagāja 2013.gads – ar iesniegumiem, jaunu ideju realizēšanu.

Par 2014.gadu jau pavisam drīz!