Month: maijs 2017

Pēc 4 dienām . . .

http://www.lielvarde.lv/images/extrainfo/6482246/attach/357_2015.pdf

Kā mainījās domes priekšsēdētāja I.Baloža dzīve pēc ievēlēšanas domes priekšsēdētāja vietnieka amatā?

Domes priekšsēdētājs I.Balodis vienmēr ir publiski paudis, ka ir par godīgu un atklātu lēmumu pieņemšanu, bet iesūtītās fotogrāfijas, kuras publicēju, izraisa jautājumu – kādā veidā I.Balodis veica ceļa remontu uz sev piederošo īpašumu? Par saviem līdzekļiem vai kāds arī viņam uzdāvināja šo remontu? Spriediet paši!

Ceļš uz I.Balodim piederošo īpašumu pirms tam, kad viņš bija deputāts:

 

Ceļš uz I.Balodim piederošo īpašumu, kad viņš jau kļuva par domes priekšsēdētāja vietnieku:

 

Par tikšanos ar Lielvārdes novada Uzņēmēju biedrību un atziņām pēc tikšanās

Vakar, 24.maijā, bija tā retā iespēja tikties ar Lielvārdes novada Uzņēmēju biedrību (LNUB). Diemžēl, jākonstatē, ka uz tikšanos biedrība mani aicināja tikai pēc rakstiem šajā bloga vietnē. Lielākā daļa sarunas bija par Tirgus laukuma projektu Centra laukumā un par šī projekta attīstību. Varu precizēt informāciju, kas manos izteikumos nebija precīza – LNUB piedaloties izsolē apliecināja, ka nosolītā izsoles cena bija valdes noteiktā un nekādas papildus informācijas par iespējamo citu solītāju cenu LNUB neesot bijis. Par tālākajiem procesiem LNUB atbildes nesaņēmu – kurš bija iniciators 40 000,- EUR piešķiršanai, neviens tā īsti neatklāja. Iesnieguma no LNUB nav, priekšlikumu virzīja I.Balodis, un vai to virzīja aiz sev zināmiem apsvērumiem vai kāds mutiski palūdza, atbildes nav. Joprojām palieku pie sava viedokļa, ka lēmums par 40 000,- EUR piešķiršanu virzīts nesaprotamā veidā. Runājot par savu uzņēmumu lobēšanu, iesaistot šajos procesos priekšsēdētāja vietnieci V.Volonti, varu precizēt informāciju, ka pierādījumi, ka S.Ločmele to ir darījusi, manā rīcībā nav, kaut strīdā par neapmaksātajiem rēķiniem LNUB par pagājušā gada Uzņēmēju balli, iespējams, tika samaksāts brīdī, kad tieši V.Volonte bija domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja. Pierādījums, ka LNUB pārstāvošais M.Mālmeisters ir izmantojis iespēju un mutiski lūdzis V.Volonti pasteidzināt lēmuma pieņemšanu par SIA “Māris&Co” zemes nomas līgumu, pierādījums ir.

Bija lietas, par ko pašam nācās aizdomāties – uz šo brīdi, pašā sezonas sākumā, pašvaldība nav atradusi tūrisma speciālistu, un līdz ar to pašvaldības līdzekļi izīrējot telpas tiek izmantoti neracionāli. Neesmu protams attiecīgajā komitejā un šīs komitejas vadītāja ir LNUB biedre, tomēr piekrītu, ka šī problēma ir atstāta novārtā. Saņēmu arī sūdzības par Klientu apkalpošanas centru. Lietas, kas ir zināmas, bet pašvaldībā nav pārrunātas, un līdz ar to cerams, ka LNUB vai nu vairāk iesaistīs problēmu risināšanā deputātus, kas darbojas arī biedrībā, vai arī vairāk komunicēs ar domes un pašvaldības vadību, jo klusējot jau nekas novadā neuzlabosies.

Arī par kafejnīcas telpām nevar būt nekāds noslēpums, kas un uz kādiem noteikumiem šīs telpas izīrē, jo runa iet par pašvaldības īpašumu. Veids, kādā es ieguvu šo līgumu, ir atbilstoši pašvaldības nolikumam, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā. Arī šajā jautājumā palieku pie sava viedokļa, ka pieņemtais lēmums par atļauju izremontēt kafejnīcas telpas, nezinot finansiālos ieguldījumus, ir nepareizs. Jā, protams S.Ločmelei nav nekādas daļas par lēmumu publicēšanu pašvaldības mājaslapā, tomēr S.Ločmelei kā domes priekšsēdētāja amata kandidātei būtu vēlams pildīt domes saistošos noteikumus (tas attiecas uz ēku numura zīmēm).

Un vēl neesmu saņēmis atbildi no deputāta kandidāta Jāņa Lūša – vai priekšvēlēšanu Latvijas Zemnieku savienības reklāmas avīzē ir kāda kļūda vai nekādas kļūdas nav, ka Jānis Lūsis ir pedagogs (un privātasmācību iestādes vadītājs), bet viņam nav atbilstoša izglītība.

 

 

 

Par veiksmes stāstiem jeb Lielvārdes novada domes atbalstu biedrībām (precizēts 25.05.2017.)

Lielvārdes novadā darbojas vairākas biedrības, un šoreiz raksts par to, kā ir veicies biedrībām ar līdzekļu piesaistīšanu no pašvaldības.

Pagājušā nedēļā pašvaldība izsludināja projektu konkursu “Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana”. Šajā konkursā piedalās dzīvokļu īpašnieku biedrības, lai veiktu uzlabojumus daudzstāvu māju apkārtnē. Process nav vienkāršs, jo jāraksta pieteikums, jāpievieno tāmes, jāsaņem dažāda veida piekrišanas, lai tiktu pie šī finansējuma. Šogad tika pat izsludināta atkārtota pieteikšanās, jo dažus pieteikumus noraidīja. Netika izpildīti visi konkursa nolikuma kritēriji. Tomēr cilvēki ir pacietīgi, šajos konkursos piedalās un naudas līdzekļus saņem. Protams, pēc tam ir nepieciešams arī atskaitīties pašvaldībai par naudas līdzekļu izlietojumu. Diezgan sarežģīti, bet pateicoties cilvēku apņēmībai daudzdzīvokļu māju apkārtne tiek sakārtota.

Nākamais veids, kā biedrības saņem līdzekļus no pašvaldības, ir saskaņā ar pašvaldības noteikumiem. Šoreiz runa ir par sporta klubu “Lielvārde”. Saskaņā ar noteikumiem šādu finansējumu biedrība var saņemt, bet pirms tam ir jāiesniedz gan tāme, gan arī atskaite par piešķirtajiem līdzekļiem. Komiteja izskata, dod savu atzinumu, tiek pieņemts domes lēmums un tikai tad biedrība tiek pie finansējuma. Sporta klubs to visu ir iesniedzis un katru gadu, atkārtoti raksta iesniegumu, un līdzekļus saņem.

Neveiksmīgs stāsts – Lielvārdes novada invalīdu biedrība vērsās ar lūgumu pašvaldībā atbalstīt biedrību finansiāli, paredzot līdzekļus pašvaldības 2017.gada budžetā. Par iesniegumu deputātus neviens neinformēja, bet tika saņemta atbilde no pašvaldības, ka biedrībai jāpiedalās konkursos, ko izsludina dome, lai saņemtu pašvaldības atbalstu. Īsi un kodolīgi no pašvaldības puses.

Un tagad par veiksmes stāstiem. Vispirms par Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību (LNUB), ko vada Santa Ločmele. Protams, ka visas partijas pirms vēlēšanām sola, ka darbosies atklāti, iesaistīs sabiedrību lēmumu pieņemšanā, bet darbi nesaskan ar vārdiem, vismaz Ločmeles kundzei ne vienmēr. 2016.gadā Zied zeme izsludināja konkursu, kurā līdzekļi tika paredzēti arī tirgus laukumu izbūvei. Saprotami, ka Lielvārdē šāda tirgus laukuma nav, un pašvaldība, ar domes vadības atbalstu, izsludināja nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Lāčplēša laukumā. Līdz šai vietai viss ir gandrīz atklāti un nerada nekādas šaubas – pašvaldība izsludina izsoli, izsoles uzvarētājs, iespējams, veidos tirgus laukumu, pašvaldība neko neiegulda, bet saņem minimālus līdzekļus no zemes nomas, kas principā ir pozitīvi, jo līdz šim šis īpašums ir radījis zaudējumus – nekustamais īpašums ir jākopj, kas rada tikai izdevumus, izņemot rudenī šī vieta tiek iznomāta cirkam. Tālākie notikumi jau rada šaubas. Tālākā notikumu attīstība jau roda pamatotas šaubas. Sastādot 2017.gada budžetu, budžetā tiek paredzēti 40000,- EUR komunikāciju pievilkšanai LNUB iznomātajam zemes gabalam. Domē, vismaz deputātu rīcībā, nav neviena iesnieguma ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus, līdz ar to var nonākt pie secinājuma, ka pie I.Baloža pa tiešo vēršas S.Ločmele vai kāds cits no LNUB ar lūgumu piešķirt šādus līdzekļus un domes priekšsēdētājs pēc šāda lūguma ierosina paredzēt budžetā šādus līdzekļus. Tātad, iespējams, pirms izsoles S.Ločmele, atšķirībā no citiem izsoles dalībniekiem, bija informēta, ka no pašvaldības būs iespējams saņemt līdzekļus komunikāciju izveidošanai pēc tam, kad īpašums tiks nosolīts izsolē. Bet varbūt šādi līdzekļi tiks paredzēti tikai tad, ja uzvarēs LNUB? Kā interesēs darbojās I.Balodis un vai S.Ločmele arī pēc ievēlēšanas šādā veidā dalīs pašvaldības līdzekļus? Vai tā ir tā godīgā attieksme pret novada iedzīvotājiem? Var jau būt, ka tāda prakse LZS pastāv citās pašvaldībās un nu kārta mūsu pašvaldībai? Ir jautājumi, atbildes nav! Spriediet paši!

Un vēl viens veiksmes stāsts. Vispirms protams jāsaka tikai atzinīgi vārdi par to, ko Lielvārdes Attīstības fonds (LAF) katru gadu paveic “Lielvārde var” un citos pasākumos. Tomēr šoreiz stāsts par Ilzi Kreišmani kā domes deputāti un LAF valdes priekšsēdētāju. Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu LAF tika paredzēti 2500,- EUR. Un arī šajā gadījumā nav nekāda iesnieguma no LAF ar lūgumu piešķirt līdzekļus, ne arī ir kādi domes apstiprināti noteikumi, ka LAF tiek piešķirti līdzekļi bez nekāda konkursa. Atšķirībā no sporta kluba “Lielvārde” neviena komiteja un deputāti nav izskatījuši iepriekšējā gada izlietojumu, bet lai iedzīvotājiem nerastos šaubas, kas šajā gadījumā tomēr rodas, būtu tikai loģiski, ka biedrības, kuru vada domes deputāte, atskaiti par izlietotajiem pašvaldības līdzekļiem izskatītu nevis domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētājam pakļautā izpilddirektore, bet domes deputāti kādā komisijā. Jo šajā brīdī Lielvārdes Attīstības fonds tiek nostādīts pārākā lomā par Lielvārdes novada Invalīdu biedrību, kuri vismaz ir vērsušies ar iesniegumu domē. Pagaidām vienīgā atšķirība, ko saredzu, ir tāda, ka vienu biedrību vada deputāte, bet citu cilvēks bez amata. Kaut gan Vienotības programmā ir minēts, ka Vienotības pamatprincipi ir: godīgums un atbildība par rīcību; atklātība lēmumu pieņemšanā un darbībā. Arī šis gadījums pierāda, ka solījumi īsti nesakrīt ar darbiem! Spriediet paši! Klāt pievienoju diskusiju par šiem jautājumiem pirms budžeta pieņemšanas (budžets tā arī tika pieņemts bez citu deputātu jautājumiem).

 

 

Par godīgu attieksmi pret novada uzņēmējiem – vārdos un darbos

Pēdējā šī sasaukuma domes sēdē visticamāk tiks apstiprināti grozījumi kādā nedzīvojamo telpas nomas līgumā. No malas skatoties nekā interesanta, tomēr šis līgums, iespējams, parāda Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības vadītājas un Latvijas Zemnieku savienības Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja amata kandidātes Santas Ločmeles savu patieso attieksmi pret novada uzņēmējiem. Par ko tad iet runa? 2007.gada 14.jūnijā starp kultūras namu “Lielvārde” un SIA “VEINA PLUS” tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums. It kā jau līgums kā jau visi citi līgumi, paredzēta nomas maksa, tomēr interesi izraisa 19.5. punkts: Iznomātāja pienākumi: “nodrošināt Nomniekam pirmtiesības apkalpot (sniegt ēdināšanas pakalpojumus) kultūras namā “Lielvārde” rīkotos pasākumus (jubileju, kāzu un bēru mielasti, banketi u.tml.), izņemot Lielvārdes novada domes un tās iestāžu rīkotos svētku pasākumus, piemēram, 18.novemra svinības, izlaidumi u.tml…)

 

Tātad, SIA “VEINA PLUS” ne tikai iznomā telpas,  bet noslēdzot šo līgumu iegūst pirmtiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus. Interesanti, vai šādi noteikumi ir visiem ēdināšanas uzņēmumiem. Stipri šaubos, un šis līgums, pēc manām domām pierāda, ka ne vienmēr Santa Ločmele domā tikai par visiem novada uzņēmumiem, bet vairāk par savām interesēm.

Interesanti, ka 2008.gada 30.decembrī tiek parakstīts akts, ka SIA “VEINA PLUS” ir ieguldījusi 116,73 kvadrātmetrus lielajā telpā 74731,77 LVL, kas ir 640 LVL par vienu kvadrātmetru. Ja nemaldos Jēkabpilī nesen uzbūvēja tualeti par 80 000,- EUR, līdz ar to mums arī ir sava superbūve.

Spriediet paši, tomēr šie dokumenti parāda, kā tad 2007.gadā saimniekoja pilsētā, un ja kāds saka, ka esam saimnieki savā zemē, tad šādi, arī, iespējams, saimniekosim. Pēdējie notikumi Saeimā apliecina, ka arī pašvaldībās ar ZZS atbalstu, iedzīvotājiem nebūs iespējams uzzināt, cik katrs pašvaldības darbinieks ir saņēmis atalgojumu, tāpēc nevajag kautrēties apliecināt savu piederību Latvijas Zemnieku savienībai. Kaut gan jau tagad daži domes darbinieki laikam uzskata, ka lēmumi par piešķirtajām nekustamā īpašuma atlaidēm uzņēmumiem nav publicējamas pašvaldības mājaslapā.

Par piemēru šis lēmums, kurš no iedzīvotājiem netīšām ir noslēpts jeb vienkārši nav pieejams:

14./90. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B.

Iespējams, tāda atklātība par domes pieņemtajiem lēmumiem mums būs jeb turpināsies arī pēc 3.jūnija. Spriediet paši!