Month: janvāris 2017

Stāsts par to, kā Vādres novada domes priekšsēdētājs R.Strauss uz tiesu devās

Brīdinu, ka stāsts un visi stāstā minētie personāži ir izdomāti!

Vādres novadā bija jauns domes priekšsēdētājs -Rimants Strauss. Iepriekšējais domes priekšsēdētājs bija noslēdzis neskaidru līgumu, kuru esošais domes priekšsēdētājs Rimants Strauss izdomāja apstrīdēt tiesā. Kompānija, kurā strādāja Rimanta Strausa dēls, sagatavoja pieteikumu, un domes priekšsēdētājs devās uz tiesu. Tiesā taču visiem būtu jāzin, ka Rimants Strauss ir Vādres novada domes priekšsēdētājs, tomēr, ak, šie tumšie ļautiņi, viņiem obligāti vajadzēja dokumentālu pierādījumu par Rimanta Strausa ieņemamo amatu. Tā arī pieteikums netika pieņemts un domes priekšsēdētāja Rimanta Strausa gājiens uz tiesu bija veltīga laika tēŗēšana (laika, par ko nodokļu maksātāji maksā viņam algu). Protams, ceru, ka mums, Lielvārdes novadā, domes priekšsēdētājs lietderīgi pavada darba laiku, un uz tiesu sūta cilvēkus, kuri pārzin juridiskas lietas.

Par Ģenerālprokuratūras pieņemto lēmumu

Pagājušā nedēļā Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā tika publicēta ziņa, ka Ģenerālprokuratūra atcēlusi KNAB lēmumu par kriminālprocesa neuzsākšanu 200 miljonu lietā. Nekomentēšu ne KNAB, ne arī Ģenerālprokuratūras lēmumu, jo man nav iespēja ar šiem lēmumiem iepazīties. Jūtos pat nedaudz pagodināts, ka tik daudz uzmanības tiek pievērstas šai lietai. Svarīgākais, par ko I.Balodis nerunā, ir tas, ka kriminālprocesā zaudējumus neviens nepiedzīs. Kriminālprocess ir nepieciešams tikai tādēļ, lai mēģinātu no pašvaldības vēlēšanām izslēgt neērtus deputātu kandidātus, un konkurence šajās vēlēšanās būs diezgan sīva.

Pašvaldības mājaslapā daudz tiek runāts par pagājušā gadā nerealizētajiem projektiem, bet neviens projekts tā arī nav pieminēts, kuru pašvaldība (un tieši pašvaldība) nav realizējusi tieši dēļ 200 miljonu lietas. Pašvaldība nav saņēmusi finansējumu sporta inventāra iegādei, kas netika saņemts dažu cilvēku kļūdu dēļ. Pagājušā gadā netika uzsākta Lāčplēša (Centra) laukuma izbūve, atlikta A.Pumpura ielas izbūve, atlikta pamatskolas sporta laukuma projektēšana – visi šie projekti nekādā veidā nav saistīti ar 200 miljonu lietu, bet saistīti ar pašu projektu realizāciju.

I.Balodis nevēlas atzīt savas kļūdas, jo pagaidām tiesāšanās nav bijusi diezgan veiksmīga. 2016.gada 09.septembrī tika izsludināta sarunu procedūra, kas tanī pat dienā (09.09.2016.) tika pabeigta “Par juridisko konsultāciju sniegšanu par pieteikumu tiesai” (http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=536&id=1726766). Uzvarētājs – SIA “Deloitte Latvia”, līgumcena – 5000,- EUR. Tika sagatavots prasības pieteikums tiesai par 5000,- EUR, prasība iesniegta tiesā, bet pēc pāris mēnešiem tiesāšanās izbeidzās, jo pirmā instance prasības pieteikumu atstāja bez virzības un tiesas lēmums  pat nebija pārsūdzēts. 5000,- EUR samaksāti par prasības pieteikuma sagatavošanu (šāda summa par prasības pieteikuma sagatavošanu ir astronomiski liela), bet rezultāts nekāds. Protams, I.Balodim par to nav nekādas atbildības, bet domē ir juristi, kuru pienākums ir sagatavot prasības pieteikumus. Ja I.Balodim būtu jāsamaksā kaut viens cents par šo prasības pieteikumu, iespējams, rīcība būtu savādāka, bet ar pašvaldības līdzekļiem var rīkoties pēc sirds patikas.

 

“Viens likums, viena taisnība” jeb kā tika pieņemts Lielvārdes novada 2017.gada budžets

Šodien, 2017.gada 25.janvārī, tika pieņemts Lielvārdes novada budžets 2017.gadam. Ar ko tad šis budžets atšķīrās no iepriekšējo gadu budžetiem?

Šī gada investīciju budžeta projektam kāds bija noteicis ierobežotas informācijas statusu. Dīvaini, bet iepriekšējos gados šādas atzīmes nebija.

Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, bez piedalīšanās kādos projektos, EUR 2500,- tika piešķirti līdzekļi Lielvārdes Attīstības fondam. Fondam, kuru vada deputāte Ilze Kreišmane un mērķis, kādiem  šie pašvaldības līdzekļi tiks tērēti, deputātiem nav zināmi. Nav zināmi arī kā šie līdzekļi tika iztērēti iepriekšējos gados. Protams, Ilzi Kreišmani nekas neatturēja balsot par šo budžetu. Tomēr visbēdīgākais ir fakts, ka pirms pāris nedēļām Lielvārdes novada invalīdu biedrība vērsās ar lūgumu pašvaldībā atbalstīt šo biedrību finansiāli. Šo iesniegumu domes priekšsēdētājs I.Balodis pat nenodeva izskatīšanai Sociālo lietu komitejai, bet pašvaldība atbildēja, ka līdzekļi nav un ka biedrībai ir jāpiedalās pašvaldības izsludinātajos konkursos. Kādā konkursā piedalījās Lielvārdes Attīstības fonds?

Vēl tika piešķirti EUR 40 000,- infrastruktūras izveidošanai zemes gabalam, kas pieder pašvaldībai, bet šobrīd iznomāts Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai. Pilsētai, protams, ir nepieciešams tirgus laukums, bet veids, kā šie naudas līdzekļi tiek piešķirti, ir apšaubāmi. Veicot nekustamā īpašuma izsoli neviens pretendents nezināja, ka īpašumam tiks veiktas papildus investīcijas. Un, visticamāk, šādu lēmumu domes vadība pieņēma pēc tam, kad izsole jau bija notikusi un bija zināms izsoles uzvarētājs, jo komiteju kopsēdē par 2017.gada budžetu I.Balodis izteicās, ka “mēs bijām apsolījuši”. Nezinu, kas tie bija, “mēs”, bet vismaz man kā deputātam šāda informācija nebija. Šajā gadā Lēdmanē atvērsies atrakciju parks, par kuru jau tagad ir interese cilvēkiem no citiem rajoniem, un jautājums “Vai pašvaldība ar infrastruktūras izveidošanu atbalstīs arī šo uzņēmumu?” Vai šis lēmums par konkrētas biedrības projekta atbalstu ir saistīts ar to, ka šim projektam ir politisks lobijs. Normāli būtu, ja pašvaldība/dome uzņēmumiem rīkotu atbalsta projektu, un uzņēmumiem, kuri gada laikā plāno izveidot visvairāk darba vietas vai būtu gatavi piedalīties infrastruktūras izveidošanas līdzfinansēšanā būtu vairāk atbalstāmi. Līdzīgs piemērs jau pašvaldībā ir – kāds iedzīvotājs līdzfinansēja ceļa apgaismojumu Austriņu ceļam un šis projekts no pašvaldības tika arī atbalstīts. Šoreiz, iespējams, politiski sabiedriskais lobijs bija diezgan spēcīgs.

Un par deputātu algu palielināšanu. Šoreiz tas ir ievērojams – pusgadā deputātu algu palielinājumam paredzēti EUR 17 000,-, kas 2018.gada budžetā par visu gadu būs EUR 34 000,-. Salīdzinājumam – 2017.gada budžetā pašvaldības darbinieku prēmēšanai paredzēti EUR 157 760,-, bet 13 deputātu algu palielināšanai pusgadam EUR 17 000,-. Deputātu algu palielinājums paredzēts no 01.07.2017., domes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieces alga palielināta no 1.janvāra.

Klāt pievienotā fotogrāfija ir aicinājums I.Balodim atcerēties teicienu, kas ir virs ministru prezidenta, kad viņš apsēžas savā krēslā. Bet varbūt tas ir veltījums nākamajam domes priekšsēdētājam, kurš būs, iespējams, no premjera pārstāvētās ZZS? Sarakstu veidošana ir sākusies, un viens no iespējamajiem ZZS saraksta līderiem jau ir sniedzis interviju NRA. Tie, protams, ir tikai minējumi, bet es, bez slēpšanās, esmu nolēmis startēt nākamajās vēlēšanās no Kristīgi demokrātiskās savienības.

P.S. Vēlreiz paldies Sandrai Kurpniecei, kurai izdevies ir uzlabot ceļu tīrīšanas kvalitāti Lielvārdes pilsētā. Šodien uz Lielvārdes ielām parādījās pat smiltis. Domāju, ka iedzīvotāji būs tikai priecīgi par šādām pārmaiņām.

Paldies!!!

Šoreiz varbūt kaut kas neierasts šajā blogā, bet tik tiešām vēlējos pateikt PALDIES! Pagājušā otrdienā pēc Tautsaimniecības komitejas sēdes par ceļu stāvokli pārrunāju arī ar nodaļas vadītājas vietnieci Sandru Kurpnieci. Vienojāmies, ka konstatējot problēmas ar ceļu tīrīšanu, droši varu zvanīt un Sandra mēģinās šīs situācijas labot. Piektdien, 20.janvārī, no rīta devos uz Lielvārdes pamatskolu, kur ceļš uz skolu bija grūti izbraucams. Sazinājos ar Sandru un pastāstīju par šo problēmu. Lai gan tanī dienā darbiniekam vēl bija atvaļinājums, saņēmu solījumu, ka šī problēma tiks risināta. Vēlāk saņēmu ziņas no iedzīvotājiem, ka diezgan īsā laika posmā ceļš tik tiešām tika notīrīts, un ne tikai uz skolu, bet arī citās blakus ielās. Līdz ar to brīvdienās, kad naktīs nedaudz piesala, ceļi bija mazāk slideni un bez ledus vaļņiem. PALDIES!

Par izdarīto un neizdarīto Lielvārdes novadā

Vakar, 16.01.2017., Facebook uzsāku diskusiju par ielu tīrīšanu ziemas periodā Lielvārdes pilsētā. Vakar bija iespēja pabraukāt pa Ogres pilsētas ielām un patīkami pārsteidza, ka ielas, kas ir pilsētas nomalē, ir pat nokaisītas ar sāli. Šodien bija iespēja par ceļu stāvokli pavaicāt izpilddirektoram Tautsaimniecības komitejas sēdē (iepriekš biju ierosinājis kā atsevišķu jautājumu iekļaut darba kārtībā, bet mans ierosinājums netika atbalstīts). Pozitīvi, ka izpilddirektors nenoliedza, ka atsevišķās reizēs ielas nav bijušas kārtīgi attīrītas no sniega un ir veiktas pārrunas ar uzņēmēju par darbu kvalitātes uzlabošanu. Tomēr kad uzdevu jautājumu par iespēju vismaz atsevišķas ielas nokaisīt ar sāli, pirms tam apzinot izmaksas un informēt par to deputātus, lai varētu lemt par papildus līdzekļu piešķiršanu, saņēmu domes priekšsēdētāja iebildumus, ka tas gandrīz nav iespējams un prasīs lielus finanšu līdzekļus. Laikam 2000,- vai 3000,- EUR ziemas sezonā, lai pa ielām varētu droši pārvietoties skolēnu autobuss un cits transports ir ļoti dārgi un iedzīvotāji to nav pelnījuši, jo pēc izpilddirektora teiktā izmaksas varētu sastādīt 7 EUR par kilometru. Pieņemsim, ka Lielvārdes novadā būtu jānokaisa apmēram 30 km un kaut vai 2 reizes mēnesī, 420,- EUR mēnesī un ja ir ilgstoša ziema (6 mēneši), tas izmaksātu 2520,- EUR ziemas sezonā. Tātad, domes priekšsēdētājs uzskata, ka budžetā neatrastos šāda naudas summa, lai iedzīvotāji varētu droši pārvietoties pa pilsētas ielām, kaut gan rezerves budžetā ir paredzēti 100 000,- EUR. Izpilddirektors tomēr solīja uz nākamo ziemas sezonu sagatavot informāciju deputātiem par plānotajām izmaksām.
Iepriekš lūdzu pašvaldības policijas jauno priekšnieci sagatavot pašvaldības policijas darba plānu 2017.gadam, jo kā izrādās, bijušais policijas priekšnieks R.Bērzkalns šādu plānu nebija sagatavojis. Diemžēl pagaidām no pašvaldības policijas priekšnieces šo plānu neesmu saņēmis, jo prioritāte ir lietvedības dokumentu sakārtošana (uzskatu, ka šis jautājums tik tiešām ir prioritāte). Pārrunājot ar policijas priekšnieci var izdarīt secinājumus, ka pēdējā pusgadā lietvedību iepriekšējais pašvaldības policijas priekšnieks R.Bērzkalns vispār nebija kārtojis un tagad jaunajai priekšniecei ir jādara iepriekšējā priekšnieka neizdarītie darbi. Uzskatu, ka jaunā priekšniece ir apņēmības pilna un iedzīvotājus sagaida pozitīvas pārmaiņas pašvaldības policijas darbā. Savukārt iepriekšējā priekšnieka R.Bērzkalna pieņemšana darbā bija neveiksmīgs eksperiments no I.Baloža.
Pozitīvi, ka Lielvārdes novads būs ieguvis jaunus lielformāta tūrisma stendus, kas cerams, padarīs tūristiem mūsu novadu pievilcīgāku. Toties no pašvaldības avīzes uzzināju jaunu terminu – “tehnoloģiskais pārtraukums”. Interesanti, ka līguma termiņš tika noteikts 22.12.2016. un nekur netika minēts, ka ir iespējams “tehnoloģisks pārtraukums”. Ļoti interesants risinājums, bet domāju, ka diezvai kāds, kurš būvē piemēram privātmāju, uzsāk darbus pirms ziemas, zinot, ka šie darbi var netikt pabeigti. Atceroties, piemēram, daudzstāvu māju projektus, tika vienkārši pagarināts termiņš, kurā darbi bija jāpabeidz, un pretējā gadījumā bija paredzētas soda sankcijas, bet šajā projektā pat nav zināms, cik ilgi būs šis “tehnoloģiskais pārtraukums” un vai šis pārtraukums ir pašvaldības interesēs.
Un nedaudz par “vekseļa” lietu. Kādi tad ir konkrētie pašvaldības zaudējumi? Kad domes priekšsēdētājs plāno piedzīt šos zaudējumus vai arī tagad zaudējumus piedzīs caur prokuratūru? Diemžēl jāsecina, ka domes priekšsēdētāja I.Baloža juridiskās zināšanas ir tik ļoti vājas, ka labāk laikam neiet nemaz uz tiesu, jo pat noalgojot juristus par 5000,- EUR gala iznākums bija nepieņemts prasības pieteikums un veltīgi iztērēta nodokļu maksātāju nauda. Bet 5000,- EUR ir 4 reizes mēnesī nokaisītas ielas, tomēr I.Balodim ir sava filozofija par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu. Un balsojot par manu ievēlēšanu domes priekšsēdētāja amatā I.Balodis bijušajam domes priekšsēdētājam A.Troskam stāstīja par to, ka tikai stipri cilvēki atzīst savas kļūdas, tomēr salīdzinājumā varu uzskatīt, ka A.Troska savas kļūdas kaut dažas ir atzinis, bet no I.Baloža tāda rīcība, laikam, nav sagaidāma.