Month: decembris 2016

99 698,- EUR. Ko par šādu naudas summu varētu izdarīt Lielvārdes novada pašvaldībā?

Vakar, 29.decembrī, notika pēdējā Lielvārdes novada domes sēde. Šajā domes sēdē domes priekšsēdētājs I.Balodis ļoti uzsvēra, ka domes deputātiem ir jāseko līdzi nodokļu maksātāju naudas izlietojumam un iepriekšējās domes sēdēs ir daudz runāts par deputātu atbildību. Tomēr vai vienmēr runas saskan ar darbiem? Šoreiz nē, jo domes sēdē tika nolemts dzēst 99 698,- EUR par izstrādātajiem un nerealizētajiem būvprojektiem laika posmā no 2008.-2013.gadam. Vienkārši dzēst šo summu, neizvērtējot neviena atbildību par šiem izlietotajiem līdzekļiem, tai skaitā tieši deputātu atbildību. Likums “Par pašvaldībām”, 42.pants nosaka, ka “Domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu resursiem.” Var secināt, ka domes deputāti laika posmā no 2008.gada ir piešķīruši naudas līdzekļus projektu izstrādei, neparedzot līdzekļus projektu realizācijai, līdz ar to pašvaldībai ir radīti zaudējumi 99 698,- EUR apmērā. Kāpēc Baloža kungs šajā gadījumā nerunāja par atbildību? Atbilde ir ļoti vienkārša – domes priekšsēdētājs šajā laika posmā (no 2009.gada) bija I.Balodis. Līdz ar to no sevis paprasīt kādu atbildību ir grūti vai pat neiespējami. Dubultmorāle. Balsojumā par šo lēmumu biju pret, jo neizvērtējot katra atbildību par šiem radītajiem zaudējumiem radam precedentu, ka deputātiem nav nekāda atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, bet spriediet paši.
Nemater_ieg_norakstisana_1129
Par nematerialo ieguldijumu tiesibu norakstisanu

Par domes sēdi 29.12.2016.

Rītdien, 29.12.2016., paredzēta šī gada pēdējā domes sēde. Vai iedzīvotāji ar domes sēdes darba kārtību varēs iepazīties pēc domes sēdes vai atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 27.pantam –
27. pants. Domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.
Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek paziņots pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
Paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.1997., 21.12.2000., 17.02.2005., 17.07.2008. un 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)
Pagaidām, 28.12.2016. 15.13 izskatās šādi:
http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4190067&Itemid=541

Par pašvaldības policiju

Šodien pašvaldības izpilddirektors apstiprināja ziņas, ka pašvaldības policijas priekšnieks R.Bērzkalns ir iesniedzis atlūgumu. Pēc pēdējiem notikumiem pašvaldības policijā nožēlu laikam neizteikšu. Patrulēšana novadā ir samazinājusies, un līdz ar to jau sestdienas rītos arvien vairāk ir redzamas iereibušas personas. Ceļa zīmes ar aizliegumu apstāties un stāvēt uz Ausekļa ielas arvien vairāk un vairāk tiek ignorētas, jo pašvaldības policija vienkārši nav. Vai par to ir atbildīgs pašvaldības policijas priekšnieks? Protams, jo viņa pārziņā ir patrulēšanas maršruti. Vēl kāda interesanta epizode – pārrunājot nākamā gada budžetu Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejā vaicāju policijas priekšniekam, vai ir nepieciešami kursi visiem darbiniekiem operatīvā transporta vadīšanai. Bērzkalna kunga atbilde – visiem. Tad sekoja jautājums – vai ir informācija, cik reizes gadā tiek izmantots pašvaldības policijas operatīvais transports. Atbilde – neesmu par to informēts. Brīnišķīgi! Un vēl viena epizode – pašvaldības nu jau esošā izpilddirektora vietniece ir izteikusi rājienu par to, ka inspektors, iespējams, gadu ir vadījis operatīvo transportlīdzekli bez vadītāja apliecības. Policijas priekšnieka atbildība nekāda, bet inspektoram rājiens. Kaut gan L.Zariņas šāda veida attieksmi var traktēt kā diskriminējošu, jo kādu darbinieku pieņem bez autovadītāja apliecības, bet šajā gadījumā tiek izteikts rājiens. Vai dēļ šiem lēmumiem ir gaidāmi tiesu darbi, to rādīs laiks, bet kurš par to atbildēs? Visticamāk neviens.

Par dārgāku siltuma tarifu Lielvārdē,”interesantiem” zaudējumiem, jauno izpilddirektora vietnieci un Lielvārdes novada politisko apzagšanu

SIA “Lielvārdes Remte” pagājušā nedēļā nāca klajā ar jaunām ziņām – regulators apstiprinājis jaunos siltumenerģijas pakalpojumu tarifus. Vai šī ziņa ir priecīga visiem novada iedzīvotājiem? Nē, jo izrādas, ka pretēji solījumiem, Lielvārdes pilsētā siltuma tarifi nevis samazināsies, bet palielināsies. Paldies Siliņa un Baloža kungiem par brīnišķīgo dāvanu Lielvārdes pilsētas iedzīvotājiem Ziemassvētkos!
Turpinot par SIA “Lielvārdes Remti” interesantas versijas no I.Baloža parādījās domes sēdē. Kad uzdevu jautājumu, kāpēc SIA “Lielvārdes Remte” pamatkapitāla palielināšanai ir nepieciešama lēmumprojektā minētā summa, izrādījās, ka šī summa, pēc I.Baloža vārdiem, ir mani radītie zaudējumi uzņēmumam, jo es ar savām darbībām neesmu ļāvis iegūt bezmaksas līdzekļus katlumājas remontam Lēdmanes pagastā un kanalizācijas projekta realizēšanai, jo Valsts kase laikam gatavojās mums piešķirt šos līdzekļus bezmaksas, nevis piešķirt kredītu. Dīvaini, protams – apzinoties, ka uzņēmumam nav līdzekļi projektu realizācijai, A.Siliņš vadījās pēc principa “gāzi grīdā” un visus apgrozāmos līdzekļus ieguldīja šajos projektos. Tomēr pats interesantākais bija I.Baloža teiktajā, ka šie ieguldītie līdzekļi ir zaudējumi uzņēmumam, un tos vajadzētu piedzīt no manis. Tātad, ja es kompensētu šādus izdevumus, laikam varētu kļūt par SIA “Lielvārdes Remte” mazākuma akcionāru, jo būtu finansiāli atbalstījis šos projektus. Interesanta līdzekļu piesaiste.
Pagājušā nedēļā par izpilddirektora vietnieci kļuva L.Zariņa. Pēdējā laikā daži iedzīvotāji e-pasta vēstulēs ir pauduši diezgan lielu kritiku par L.Zariņu kā par pārvaldes vadītāju. Tomēr, interesantākais, ka žurnālists Ritvars Raits savulaik man veltīja diezgan daudz kritikas, ka iepriekš izpilddirektora vietnieks tika iecelts tāpēc, ka pēc “neatkarīgā” žurnālista domām, viņš ir mans radinieks, bet iecelts viņš tika tikai pēc tam, kad tika izraudzīts konkursā. Tagad žurnālists klusē, lai gan L.Zariņa šajā amatā nokļuva bez nekāda konkursa, neizvērtējot ne izglītību, ne svešvalodu zināšanas, pretēji izpilddirektora amata pretendentiem.
Un visbeidzot par Lielvārdes un citu novadu politisko apzagšanu. 23.novembrī Saeimā tika apstiprināts valsts budžets. Vēl joprojām sabiedrībā nerimst diskusija par deputātu iztērētajiem 20 miljoniem. Mums, Lielvārdes pilsētā, nav neviena stadiona. Kā pašvaldības deputāts ļoti vēlētos, lai būtu. Budžetā nauda nav, var iet uz Valsts kasi prasīt aizņēmumu, maksāt Valsts kasei procentus un tad, iespējams, stadions būs, bet Saeimā viss ļoti vienkārši. Deputātu Parādnieka un Brigmaņa pieprasījums, pareizs balsojums un viss kārtībā. Un tas nekas, ka arī Lielvārdes nodokļu maksātāji būs samaksājuši par Ventspils mūzikas skolu. Tā ir politiskā korupcija!

P.S. Apsveicu Jāni Salcēviču ar debiju Latvijas valsts izlasē! Esmu lepns, kad laukumā parādās Lielvārdes maiņa! Lai turpmāk veicas vairāk nekā līdz šim!