Month: novembris 2016

Kā, iespējams, tiks izraudzīts jaunais pašvaldības izpilddirektora vietnieks Lielvārdes novada pašvaldībā

Pagājušā nedēļa I.Balodis, principā, jau ir izvēlējies nākamo pašvaldības izpilddirektora vietnieku. Tie, kas nedaudz seko līdzi pašvaldības darbam, teiks, ka tāds amats nemaz nav Lielvārdes pašvaldībā. Vēl nav, bet pirmdien, 21.11.2016., pirms komitejas sēdēm darba kārtībā parādījās jautājums par pašvaldības nolikuma grozījumiem, kur šāds amats jau ir paredzēts. Uz domes sēdi jau tiek virzīts jautājums par konkrētas personas – L.Zariņas apstiprināšanu amatā. Tas tādā labas pārvaldības stilā. Pašvaldības izpilddirektora kandidātiem bija speciāls nolikums ar izglītības un valodu prasībām, speciāla komisija izvērtēja, bet izpilddirektora vietnieka amatam nekādas prasības, vienkārši domes priekšsēdētājs tā izdomāja.
Vēl jau protams deputātu balsojums, tomēr paredzu, ka balsošanas mašīna nostrādās, un nekādi pārsteigumi nenotiks.

Ierosinājumi nākamā gada budžetam

Iedzīvotāju skaits Lielvārdes novadā sarūk, un domes priekšsēdētājs ir norādījis, ka neko šajā jautājumā nevar mainīt. Tomēr tieši domes deputātu lemšanā ir pārskatīt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim, un domāju, ka līdz šim sociāli neaizsargātākajiem šis nodoklis ir papildus slogs. Runa iet par invalīdiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem un ģimenēm ar bērniem. Tieši ģimenes ar bērniem nākotnē šo situāciju varētu mainīt, un izstrādājot nākošā gada budžetu ierosinu piemērot nodokļu atlaides nekustamajiem īpašumiem šo iedzīvotāju grupām.

Spriediet paši!

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam
I.Baloža kungam
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, LV-5070

Lielvārdes novada
domes deputāta
Jāņa Āboliņa

Lielvārdē, 2016.gada 24.novembrī

ierosinājums.

Lūdzu Lielvārdes novada domei izskatīt iespēju veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”.
Ierosinātie grozījumi:
Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
3.2. maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir divi un vairāk nepilngadīgi bērni – 90 % apmērā;
Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
3.3. maznodrošinātām personām, kurām ir bērni ar invaliditāti – 90% apmērā;
Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā:
3.4. ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti – 50% apmērā;
Izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā:
3.6. vientuļiem invalīdiem un pensionāriem (personas, kurām nav personu, kurām saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem un kurām nav noslēgti uztura līgumi) – 70 % apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.4.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.4.1. ģimenēm, kurās ir 2 bērni – 20% apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.4.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.4. ģimenēm, kurās ir 3 bērni – 30% apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.4. ģimenēm, kurās ir 4 bērni un vairāk – 40% apmērā;
Papildināt noteikumus ar 3.6.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.6.1. invalīdiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss – 50% apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.6.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.6.2. invalīdiem – 30% apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.6.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.6.3. pensionāriem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss – 30% apmērā;

Papildināt noteikumus ar 3.6.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
3.6.2. pensionāriem – 15% apmērā;

KNAB soda “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju A.Siliņu

Esmu saņēmis vēstuli no KNAB ar informāciju, ka “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājs ir sodīts, jo vienā mēnesī algu sev izmaksājis 5 daļās un apmaksājis savu būvprakses sertifikātu no SIA “Lielvārdes Remte” līdzekļiem. Kaut kas šajā uzņēmumā nav kārtībā, bet no I.Baloža laikam nekādus komentārus nesagaidīsim.
Spriediet paši!
Image (8)

Image (17)

Neliels ieskats 2017.gada Lielvārdes novada budžetā

Un tā nodokļu maksātāju naudas sadale ir sākusies. Šodien komitejās sāka skatīt nākamā gada budžetu un arī šogad neslēpšu šo informāciju no iedzīvotājiem, publicēšu šo informāciju blogā. Šodien Tautsaimniecības komitejā izteicu savas piezīmes par dažām pozīcijām:
1. Domes darbam ir nepieciešams laikraksts “Ogres vēstis visiem”.
2. Ceru, ka tā ir kļūda, bet domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei dators izmaksās 1200,- EUR.
3. Protams, vismaz par 100,- EUR jānopērk ziedi jaunajiem deputātiem.
4. Jāizkarina vairākas reizes gadā 400 karodziņi.
5. Pašvaldības policijas jaunajai laivai remonts – 900,- EUR (kuru plāno izmantot 2 reizes mēnesī).
6. Pašvaldības policijas priekšnieks nevarēja atbildēt uz jautājumu, cik reizes tiek pielietotas bākugunis un skaņu sirēna pašvaldības policijas automašīnai gada laikā, bet paredzēti ir kursi operatīvā transportlīdzekļa vadīšanai.
7. Pašvaldības policijai stekiem, rokudzelžiem, asaru un piparu gāzei nepieciešams 2000,- EUR.

Spriediet paši, vienīgi vēl varu piemetināt, ka attīstības budžets plānojas vairāk par 1 miljonu EUR.
administracija 1

administracija 2

administracija

Eiropas projekti 2017-2019

investicijas 1

Jumpravas tame

LPP budzets

tame Ledmane

Par nākamā gada budžetu, (ne)ērtajiem sportistiem un par to, kas paliks pēc šī sasaukuma

Saeimā aktīvi spriež par nākamā gada budžetu, deputāti (atvainojos, deputātu radinieki) atpūšas Saeimas rezidencē, un arī pie mums Lielvārdē pamazām tiek gatavots nākamā gada budžets. Paredzams, ka lielākā daļa deputātu ieguldījums šajā priekš visiem iedzīvotājiem svarīgajā jautājumā, būs balsojums par budžeta apstiprināšanu. Tomēr uzskatu, ka tieši deputātiem, komunicējot ar iedzīvotājiem, ir jābūt aktīviem ar ierosinājumiem budžeta sastādīšanā.
Tomēr vispirms par sportistiem, un šoreiz par florbolistiem. Lielvārde/FatPipe komanda izcīnīja otro vietu Eirokausa turnīrā, kas ir liels panākums komandai starptautiskā līmenī. Lielvārdes vārdu nācās daudz locīt gan vāciešiem, gan krieviem, igauņiem un norvēģiem. Komanda atgriezās mājās, un . . .komandu sagaidīja daži atbalstītāji, jaunie florbolisti, bet no domes un pašvaldības vadības klusums. Protams, daudz darba visiem Raiņa ielā, un 10 minūtes neatradās. Vērsos ar iesniegumu domē ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par naudas balvas piešķiršanu, un otrdien, 22.11.2016.), Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā šo jautājumu izskatīs.
Image (11)
Un šoreiz pat nav jautājums par naudas balvas lielumu, bet par attieksmi pret sportistiem, kuri ir nesuši Lielvārdes novada vārdu pasaulē. Protams, kaut kad nākotnē šis jautājums tiks, iespējams, skatīts, tomēr paskatoties uz citām pašvaldībām, pašvaldību vadītāji tomēr atrod laiku, lai pagodinātu tos cilvēkus, kas ir ieguldījuši savu brīvo laika novada popularizēšanā. Tas kārtējo reizi ir deputātu lemšanā.
Domājot par nākamā gada budžetu solīju kādai iedzīvotājai vērsties domē ar ierosinājumu pārskatīt pašvaldības nodevas pensionāriem tirdzniecībai publiskās vietās. Bieži sociālajos tīklos ir redzami aicinājumi pirkt mantas no sirmgalvjiem, tādā veidā atbalstot viņus. Vai domes deputāti var mainīt šajā lietā kaut ko arī Lielvārdes novadā. Var, un no manas puses ir vēl viens ierosinājums – samazināt pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās par 90% pensionāriem un invalīdiem.
Image (16)
Par šo jautājumu, protams, būs jālemj deputātiem.
Un visbeidzot. Šis, iespējams dažiem deputātiem, būs pēdējais sasaukums, un dažreiz rodas jautājums – ko šis sasaukums būs atstājis Lielvārdes novadam paliekošu. Par manu “mantojumu” mani “atbalstītāji” uzreiz varēs norādīt, bet varat nešaubīties, es to atceros. Jau vairāk kā gadu notiek “riņķa dancis” ap karoga uzstādīšanu Lielvārdes pilsētā. Un skumji man kā Lielvārdes iedzīvotājam bija skatīties video rullīti, kur Latvijas Valsts prezidents A.Kviesis apsveic iedzīvotājus ar Brīvības pieminekļa atklāšanu, kura uzcelšanai līdzekļus bija saziedojusi tauta. Šādas karoga vietas ir gan Ogrē, gan Valkā. Vai kāds atceras, kas, piemēram, pēdējos 16 gados, ir uzstādīts Lielvārdes pilsētā? Uzreiz varu pateikt tikai divas – rakstu zīmes un jaunie afišu stabi. Jauni pieminekļi, piemiņas zīmes? Un atkal ar skaudību varu noskatīties uz Ogres pilsētu, kur ir gan piemineklis komunisma upuru piemiņai, gan tiko atklātais piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Tāpēc no manas puses ir ierosinājums nākamajā gadā izveidot piemiņas vietu komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Image (15)
Arī par šo ierosinājumu būs jālemj deputātiem.
Novēlu visiem gaišu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu!