Month: septembris 2016

Par KNAB uzlikto sodu M.Jaudzemei, “ierobežotas pieejamības” informācijas publiskošanu un domes sēdi 28.09.2016.

Sākšu ar pozitīvo – šajā vakarā ir kāda ziņa, par ko ne tikai esmu priecīgs un lepns, bet ļoti, ļoti daudzi lielvārdieši un Lielvārdes florbola fani – pirmoreiz Latvijas vēsturē Lielvārdes florbola komanda ir pieveikusi Latvijas florbola izlasi! Apsveicu mūsu florbolistus un lai veiksmīgs starts Vāczemē!
Vakar Latvijas masu medijos parādījās ziņa, ka KNAB sodījis kultūras nama “Lielvārde” vadītāju Maiju Jaudzemi. Protams, no formālā viedokļa KNAB konstatētie pārkāpumi atbilst pārkāpumiem, kas minēti “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” un tur šai iestādei neko nevar pārmest. Tomēr ir šim stāstam medaļas otra puse. Ļoti labi mūsu novadā zinu, ko nozīmē atbildēt par dokumentiem, ko esi parakstījis. Un tūlīt pēc šīs informācijas parādīšanās žurnālists Ritvars Raits jau visu pasniedza, ka redz, sliktais Āboliņš atkal visu ir sabojājis. Tomēr, Ritvaram Raitam nemaz neiteresē, par ko tad ir šie pārkāpumi. Patiesībā šajā situācijā ļoti žēl kultūras nama vadītāju, jo ne jau viņa sastādīja šos līgumus, ne jau viņa ieguva kādu labumu, bet tie cilvēki, kas patiesībā vadīja šo pasākumu un nedaudz iedzīvojās uz nodokļu maksātāju naudiņas, stāv klusu un ļauj par grēkāzi pataisīt Maiju Jaudzemi. Un daži no šiem shēmotājiem, iespējams, ne jau ar savām rokām, palīdzēs Maijai tikt vaļā no sava amata. Galvenais, ka pašiem “rociņas tīras” un ir godīgs žurnālists, kurš visu atspoguļo “pareizā gaismā”.
Vēl, par domes sēdi. Domes sēdei vēl nesākoties, saņēmu kādu dokumentu, uz kura bija atzīme “ierobežotas pieejamības”, parakstījos žurnālā, ka esmu informēts par dokumenta “slepenību”. Tomēr jau pēc pāris stundām daļu no šī slepenā dokumenta domes priekšsēdētājs I.Balodis nolasīja visiem klātesošiem. Tā arī līdz šim brīdim nesapratu, vai “ierobežotas pieejamības” dokumenta statuss neattiecas uz domes priekšsēdētāju.
Protams, joprojām kāds no deputātiem turpina balsot par jautājumiem, kas skar viņa pārstāvēto biedrību, un tā jau ir pieņemta prakse Lielvārdes novada domē.
Vēl. Šajā domes sēdē beidzās diskusijas par novada ģerboņa izmantošanu. Pēc virsraksta domes mājaslapā varētu padomāt, ka saistošajos noteikumos nekas netika mainīts, tomēr lai saprastu izmaiņas, publicēšu divas versijas.
Pirmā versija, kas tika apstiprināta iepriekš (par ģerboņa izmantošanu):
10.3. Gadījumos, kas nav minēti 10.1. punktā, fiziskas vai juridiskas personas Lielvārdes novada Ģerboņus ir tiesīgi lietot tikai pēc Simbolikas komisijas atļaujas saņemšanas.
Šajā domes sēdē apstiprinātā versija:
10.3. Ģerboni bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju var lietot arī fiziskas
personas personīgām vajadzībām un fiziskas un juridiskas personas, veidojot aktuālo
notikumu apskatu, izņemot, ja:
10.3.1. Ģerboņu lietošana maldina par lietotāja juridisko statusu;
10.3.2. Lietojot Ģerboņus,tiem netiek garantēta pienācīga cieņa;
10.3.3. Ģerboņi tiek lietoti komerciālos nolūkos vai nekomerciālos nolūkos
produkcijas izgatavošanai un/vai izplatīšanai.
Papildus, tikai pēdējā redakcijā, ir izstrādāti pārejas noteikumi, kas iepriekšējā redakcijā bija “aizmirsušies”.
Paldies iedzīvotājiem par viedokļu paušanu šajā jautājumā, jo tikai pēc sabiedrības iesaistīšanās tika laboti strīdīgie punkti! Un paldies “Bez Tabu” žurnālistiem, kuri veidoja sižetu par šo jautājumu!
Baloža kungs šajā domes sēdē aizmirsa pastāstīt par super dārgo tiesvedību – lietā, kur domes deputāti piešķīra 6000,- EUR par pieteikuma sastādīšanu tiesai. Domāju, ka šis ir dārgākais prasības pieteikums domei, bet vai tad par to kāds uztraucas. Bet jāuztraucas būtu deputātiem, kas balsoja par šo lēmumprojektu, jo ja prasība netiks pieņemta, bet juristiem par šo pakalpojumu jau ir samaksāts, tad, cerams kolēģi ar domes priekšsēdētāju I.Balodi priekšgalā, sametīsies, lai segtu šos zaudējumus, lai nesanāk tāpat kā ar gadījumu kultūras namā. Tikai kultūras namā daži darboņi ir noslēpušies aiz vienas sievietes muguras, bet lēmumu par līdzekļu piešķiršanu deputāti pieņēma koleģiāli.

Kurp dodamies I.Balodi un A.Siliņ jeb kā SIA “Lielvārdes Remte”, iespējams, zaudēja 60000,- EUR (precizēts 28.09.2016.)

I.Balodis katrā sanāksmē ar manu piedalīšanos norāda, ka esmu nodarījis zaudējumus un viss sliktais novadā ir tikai mans “nopelns”. Šodien Tautsaimniecības komitejas sēdē uz otro un trešo vietu pieteicās A.Siliņš un I.Balodis. Jautājums – kāpēc?
A.Siliņš Tautsaimniecības komitejas sēdē informēja klātesošos, ka SIA “Lielvārdes Remte” no saviem līdzekļiem būs jāapmaksā projekta izmaksas 3.kārtai kanalizācijas izbūvei Lielvārdes pilsētā. Tas nebūtu nekas ārkārtējs, tomēr interesanti, kā pauda A.Siliņš, ir tas, ka, ja SIA “Lielvārdes Remte” nesaņems aizņēmumu Valsts kasē, uzņēmumam nebūs naudas, lai norēķinātos par projekta sagatavošanu. Protams, kredīta piešķiršanas jautājums ir saistīts arī ar manām darbībām (kaut gan pa domes trešo stāvu kāds skaļi stāstīja arī par citiem gadījumiem, kas notikuši valstī – Liepājas Metalurgs u.c.), tomēr super nesaimnieciski liekas fakts, ka SIA “Lielvārdes Remte” noslēdz līgumu par projekta izstrādi paļaujoties tikai uz kredīta iespējām. Un ja kredīts netiek piešķirts citu apstākļu dēļ? Vai I.Baloža un A.Siliņa uzdevums ir maksimāli atbrīvot SIA “Lielvārdes Remti” no jebkāda veida uzkrājumiem? Kurp dodamies kungi vai kur jūs vedat Lielvārdes novadu? Ceru, ka I.Balodis beidzot sāks pildīt savas funkcijas SIA “Lielvārdes Remte”, pretējā gadījumā iznākums var būt ļoti slikts.

LIEL-VĀR-DE arī pie Brīvības pieminekļa

Šajā nedēļā tas ir noticis – Lielvārdes vārds skaļi skanēja arī pie Brīvības pieminekļa! Ir sākusies jaunā florbola sezona un tā ir sākusies ar Lielvārdes komandas uzvaru!!! Un patīkami, ka arī pretinieku komandas labākais spēlētājs ir no Lielvārdes. Pirms došanās uz spēli Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds komandai dāvināja krekliņus un novēlēja veiksmīgu sezonu! No savas puses izteicu komandai lūgumu arī pēc šīs sezonas atvest kausu uz Lielvārdi! Prieks arī, ka šajā sezonā komandā ir jaunie spēlētāji, kas ir izauguši Lielvārdē. Lai spēlētājiem, komandai un skatītājiem veiksmīga šī sezona!
Vēl šonedēļ Attīstibas, ekonomikas un tūrisma lietu komitejas darba kārtībā ir iekļauts jautājums par izmaiņām saistošajos noteikumos par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu. Līdz šī lēmumprojekta publicēšanai pašvaldības mājaslapā dokumenta saturu, atbilstoši pašvaldības nolikumam, nevaru publicēt, jo tai ir ierobežotas pieejamības statuss, tomēr lēmumprojektā ir izmaiņas attiecībā uz Lielvārdes novada ģerboņu izmantošanu. Protams, pēdējās Lielvārdes novada ziņās šajā sakarā mans vārds tika bieži pieminēts, kas apliecina laikam to, ka par citiem deputātiem rakstīt īsti nav ko, jo citi priekšlikumi no kolēģiem nav. Tomēr galvenais, lai tiktu atrasts labākais veids, kā iedzīvotāji bez papildus birokrātijas varētu popularizēt savu novadu.
Tautsaimniecības komitejā ierosināju pārskatīt izvietotās ceļa zīmes, kas ierobežo kravas autotransporta pārvietošanos pa Dravnieku ielu. Absurda ceļa zīme “7 t”, kautgkan pārdesmit metrus tālāk atrodas SIA “Auto Lielvārde”, kura pamatnodarbošanās cieši saistīta ar kravas pārvadājumiem. Ceru, ka šis jautājums tiks iekļauts Tautsaimniecības komitejas sēdē un tiks pieņemts uzņēmējiem pozitīvs lēmums.
Visbeidzot, Kaibalā, pie Dzejas ozoliem, ir uzstādīts Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda dāvinātais soliņš. Daži kritizētāji jau pieprasīja informāciju, vai soliņa uzstādīšana ir saskaņota ar pašvaldības ainavu arhitekti. Tas liekas pārsteidzoši, ka cilvēki, kuri, iespējams, nekad neizmantos šo soliņu, ir tik ļoti ieinteresēti šādā formalitātē. Tomēr man vairāk prieks, ka esmu turējis savu solījumu kādam Kaibalas iedzīvotājam, un ceru, ka tas neliegs šo soliņu izmantot pat, ja šāda ainavas arhitektes atļauja nav saņemta. Un vēlreiz “PALDIES!” visiem, kas palīdzēja šī soliņa izgatavošanā, saskaņošanā un uzstādīšanā!

Par iespējamām krāpšanām un brīvu viedokļu paušanu Lielvārdes novada domē

Šonedēļ I.Baloža uzstāšanās Lielvārdes novada ārkārtas domes sēdē ir sasniegusi sava veida kulmināciju – tagad mani jau apvaino krāpšanā. Nākamais solis varētu būt vēl tikai apvainojumi nelikumīgas naudas līdzekļu legalizēšanā, bet tas gan jau ka būs nedaudz vēlāk, kad krāpšanas fakts neapstiprināsies. Uz šo brīdi I.Balodis, kurš savu izglītību ir ieguvis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā tālajā 1976.gadā, pēc būtības apšauba Ģenerālprokuratūras lēmumu “vekseļa” lietu nosūtot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Nevar taču salīdzināt I.Baloža iegūtās zināšanas ar Ģenerālprokuratūras darbinieku iegūtajām zināšanām. Tomēr vienu lietu gan varu apgalvot – diez vai tālajā 1976.gadā I.Balodim bija iespēja izlasīt Latvijas Republikas Satversmi, tāpēc kādā brīvā brīdī aicinātu viņu izlasīt Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Dzīvē noderēs un tad, pirms kādu apvainot kādā kriminālnoziegumā, vajadzētu atcerēties, ka domes priekšsēdētājs nav ne prokurors, ne tiesnesis, un savas Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā iegūtās zināšanas var paturēt pie sevis.
Tomēr, par iespējamu nelietderīgu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu domes vadītājs I.Balodis pašlaik klusē. Šonedēļ domes deputāti, I.Baloža vadībā, nolēma slēgt līgumu ar auditorkompāniju par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā. Tas protams ir pareizs solis, tomēr – 1.jau iepriekš informēju deputātus, ka valsts nodeva šajā prasībā varētu maksāt arī vairāk nekā miljonu, par ko aicināju deputātus iegūt informāciju, lai virzītu šo lēmumprojektu uz apstiprināšanu, tomēr mans priekšlikums netika ņemts vērā, līdz ar to pastāv iespēja, ka auditorkompānija līdzekļus par prasības pieteikuma sajatavošanu saņems, bet prasība tiesā netiks pieņemta. Ceru, ka deputāti būs atbildīgi par šo pieņemto lēmumu. 2.Kāpēc līgums par prasības pieteikuma sastādīšanu bez nekāda konkursa tika uzticēts tieši šai kompānijai, jo summa, par kādu domes deputāti atļāva slēgt līgumu, ir astronomiska. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka, iespējams, I.Balodim ir kādas personiskas intereses šāda līguma slēgšanā? Iespējams, ka I.Balodim tieši šajā kompānijā strādā kāds pazīstams cilvēks, bet varbūt ne tikai pazīstams un varbūt ar šo cilvēku ir arī kādas radnieciskas saites? Par to lai spriež kompetentās iestādes.
Vēl par brīvu viedokļu paušanu. Paldies visiem, kas iesaistījās diskusijās par Lielvārdes novada ģerboņu lietošanas noteikumiem! Pateicoties šīm diskusijām šie noteikumi tiks skatīti atkārtoti, un vēl joprojām uzskatu, ka iedzīvotājiem nebūtu jāiet uz pašvaldību saņemt atļauju izmantojot Lielvārdes novada ģerboņus. Tomēr interesantākais bija V.Volontes pamudinājums deputātiem aktīvāk iesaistīties domes darbā. Paldies, protams, ka V.Volonte kā domes priekšsēdētāja vietniece aicina deputātus aktīvāk līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, tomēr arī man V.Volontei ir līdzīgs aicinājums kā I.Balodim – visticamāk, arī 1989.gadā, Latvijas Valsts universitātē nebija vēl iespējas izlasīt Latvijas Republikas Satversmi, tāpēc V.Volonti aicinu izlasīt Latvijas Republikas Satversmes 100.pantu. Man, tāpat kā visiem citiem iedzīvotājiem, ir iespēja paust savus uzskatus. Kādam tas nepatīk, bet kamēr šis pants Satversmē nav atcelts, aicinātu arī domes vadību respektēt Latvijas Republikas Satversmi un cienīt to, tāpat kā Lielvārdes novada ģerboni. Un ja runājam par Lielvārdes novada ģerboni, tad vēlos I.Balodim un V.Volontei atgādināt, ka laikā, kad es biju domes priekšsēdētājs, domes sēžu zālē tika uzstādīts Lielvārdes novada ģerbonis, par ko iepriekšējie vadītāji nemaz nebija aizdomājušies.
P.S. Sveiciens visiem tēviem Tēvu dienā!

Noslēgts dāvinājuma līgums par atpūtas soliņu Kaibalā

2016.gada 5.septembrī starp Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondu un Lielvārdes novada pašvaldību noslēgts dāvinājuma līgums, ar kuru Lielvārdes novada pašvaldība pieņem dāvinājumā atpūtas soliņu, uzstādīšanai pie Dzejas ozoliem Kaibalā. Vēlos pateikties SIA “Silver Standard Plant” kolektīvam un personīgi uzņēmuma vadībai Egitai Bašenai un Marekam Bašenam par šo sarūpēto soliņu! Ļoti ceru, ka jau drīz šis soliņš tiks uzstādīts! Paldies pašvaldībai par atsaucību!