Month: augusts 2016

Vēl par saistošajiem noteikumiem – audio ieraksts diskusijai par novada simbolikas izmantošanu

Kā Lielvārdes novada dome aizliedza Lielvārdes novada iedzīvotājiem reklamēt novada ģerboni jeb par labāko domes lēmumu 31.augusta domes sēdē

Šodien, 31.augusta domes sēdē deputāti atbalstīja ideju pēc būtības aizliegt iedzīvotājiem reklamēt novada, pagastu un pilsētas ģerboņus. Ja kāda privātpersona vēlēsies uzlīmēt novada ģerboni uz automašīnas vai arī kāda sporta komanda ģerboni izmantos, piemēram, uz sporta formām bez domes saskaņojuma, tad par to draud administratīvā atbildība. Privātpersonām sods paredzēts no 10 – 50 EUR, juridiskām personām no 30 – 300 EUR (piemēram florbola komandai, ja uz formām tiks izmantots kāds no pašvaldības ģērboņiem).
Nekas cits neatliks, kā uz sporta formām aizlīmēt Lielvārdes novada ģerboni. Jautājums – labāk melnā krāsā vai tomēr kādā gaišākā tonī? Laikam tomēr melnā, jo gaišajam varētu spīdēt cauri.

Simbolikas izmantosana

Par dažām labām lietām un dīvainībām Lielvārdes novadā

Sākšu ar labajām lietām. Šonedēļ noslēdzās Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda rīkotais strītbola turnīrs. Paldies visiem spēlētājiem un atbalstītājiem, un apsveicu uzvarētājus! Tomēr vislielākais paldies Ainaram Puķītim par pasākuma organizēšanu! Uzskatu, ka lai kādi vēji mēģinātu Aināru locīt, viņš ir lielākais sporta entuziasts Lielvārdes novadā!
Jau ceturto gadu Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds atbalsta brīvdabas kino organizēšanu, un paldies arī Santai un Maijai no kultūras nama “Lielvārde” par šī pasākuma organizēšanu! Arī bez jums šis pasākums nenotiktu! Šogad Santa bija parūpējusies par pasākumu pirms kino izrādes un kultūras namā viesojās Olitas lomas atveidotāja Baiba Indriksone. Paldies par šo pasākumu!
Šonedēļ sociālajos tīklos ceļoja kāds interesants videoklips, kur kāds pieaudzis vīrietis ar necenzētiem vārdiem mēģināja audzināt jauniešus. Par šī kunga zināšanām krievu valodas necenzēto vārdu pārzināšanā tagad ir uzzinājuši vairāk cilvēku, bet tas nebija interesantākais. Nesen Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds (LNSKAF) vēlējās rīkot pasākumu pašvaldībai piederošā atpūtas vietā “Daugavas iela”. Saņēmu no izpilddirektora atbildi, ka šajā vietā ir ieguldīti Eiropas fondu līdzekļi un iznomāt šo vietu pašlaik pašvaldība nedrīkst. Tomēr, no sociālajos tīklos redzamā videoklipa var izsecināt, ka ir daži cilvēki, kuri var saņemt līdzekļus, kaut gan arī šajā vietā ir ieguldīti Eiropas fondu līdzekļi.
Vēl par pasākumu rīkošanu. LNSKAF rīkojot pasākumu, kurš būtu bezmaksas un varētu aizsākt arī jaunas tradīcijas uz ūdens, lūdza pašvaldības līdzfinansējumu uzvarētāju apbalvošanai un pasākuma organizēšanai. Komitejas sēdē I.Balodis pauda viedokli, ka pašvaldība nekādā veidā nevar šādu pasākumu atbalstīt, un papildus norādīja, ka obligāti ir jānoformē atļauja publiska pasākuma rīkošanai. Toties šīs nedēļas nogalē Lielvārdes novadā notika skaists pasākuma ar kora “Balsis” piedalīšanos. Skaists privātais pasākums, bet cik daudz pašvaldība sniedza savu atbalstu šī privātā pasākuma rīkošanai? Un vai arī šajā gadījumā tika pieprasīta atļauja publiskā pasākuma rīkošanai? Viens likums, viena taisnība, tomēr Volontes kundzes domes vadīšanas laikā neuzskatu, ka šis princips tika ievērots. Un izlasot portālā “Ogrenet” rakstu “Dubultstandarti – pirmais solis ceļā uz dubultmorāli un visatļautību”, nodomāju, ka kāds raksts par Lielvārdes novada domes vadību, bet nē, raksts par nākamajām pašvaldības vēlēšanām Ogrē.
Un vēl par “vekseļa” lietu. Šobrīd domes vadība publiski iztirzā manu vienpersoniski (un līdz ar to arī juridiski nesaistošo) parakstīto parādzīmi, tomēr nekur netiek runāts par vēl kādu dokumentu – konfidencilitātes līgumu, kurā tika atrunāta līdzekļu piešķiršanas kārtība, bet tā kā šis dokuments domes vadībai nav “izdevīgs”, jo tad nevarētu uzturēt stāstu par “afēristu” Āboliņu, tas pat netiek pieminēts. Tuvākajās dienās to publicēšu, lai viestu lielāku skaidrību šai lietā.
Tomēr vēl par kādu niansi šajā lietā. Publiski ir paziņots, ka parakstītais dokuments pašvaldībai nav saistošs (par ko bez samaksātiem 10 000,- EUR auditoru kompānijai jau minēju iepriekš). Pie šāda atzinuma ne pašvaldība, ne arī Finanšu ministrija nevarēja nonākt veselu gadu. Protams, pašvaldības juristi nav spēcīgi aizdevuma līgumos, bet ministrijā? Tagad domes vadība nolēmusi (kaut gan atzinums par to, ka dokumentam nav juridiska spēka, jau ir) sniegt pieteikumu tiesā atzīt šo dokumentu par spēkā neesošu. Un pašvaldība to var darīt 2 veidos – uzdot to pašvaldības juristiem, vai izraudzīties ārpakalpojumu. Tomēr painteresējoties tiesā un pie zvērinātiem advokātiem, un uzzināju, ka šāda prasība pašvaldībai var izmaksāt miljonu. Vai nebūtu vieglāk pirms šādas prasības sastādīšanas noskaidrot valsts nodevas apmēru? Un ja pašvaldība izvēlēsies šā pieteikuma sastādīšanai izmantot ārpakalpojumu, vai par šāda pakalpojuma apmaksu, kurš izrādīsies nevajadzīgs, kāds arī atbildēs? Vai daži komentētāji tad apspriedīs arī šos izdevumus?
Lai visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem priecīgs 1.septembris un veiksmīgs Jaunais mācību gads!

Par pagājušās nedēļas pozitīvajām emocijām

Pagājušās nedēļas nogalē bija divi pozitīvi pasākumi. Uz vienu no pasākumiem – Jauniešu diena, kurš bija tepat Lielvārdē, un notika otro gadu pēc kārtas, diemžēl man nebija iespēja tikt. Atceros, ka pirms diviem gadiem, apspriežot novada gada budžetu, tikai ar grūtībām tika panākts, ka budžetā tika piešķirti 500,- EUR šāda veida pasākumam, un mans uzstādījums bija, ka jaunieši pārējo finansējumu piesaistīs paši. Tā tas arī notika, un prieks, ka arī šogad Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds bija viens no atbalstītājiem. Žēl, ka nesanāca apmeklēt grupas “Gain Fast” koncertu, bet pēc aculiecinieku teiktā koncerts bija izdevies. Pēdējos gados Lielvārdes novadam ir paveicies ar Jauniešu lietu speciālistiem, jo viņu ieguldījums šajā pasākumā ir neatsverams! Tā turēt!
Otrs pasākums bija “Prāta Vētras” koncerts Liepājā. Sajūtas neaprakstāmas: mūzikas izpildījums, tehniskais aprīkojums, pasākuma organizācija. Protams, arī atbilstoša biļetes cena, bet par šādu koncertu un pozitīvām sajūtām . . .
Pie sevis nodomāju, kam būtu jānotiek, lai šāds koncerts notiktu pie mums Lielvārdē? Kaut gan skatoties uz Positivus festivāla reklāmu, saprotu, ka nekas nav neiespējams.
Un vēl par pašu Liepāju – sakopta pludmale; uzraksts LIEPĀJA, kur dažreiz notiek drūzmēšanās, lai nofotografētos; Porziņģa basketbola laukums; telefonists stabā sēž un pilsētas bruģī ir dažas nošu zīmes. Sīkumi (izņemot Porziņģa laukumu), bet sīkumi, kas atstāj pozitīvu iespaidu par pilsētu.

Par domes ārkārtas sēdēm 12.augustā un 18.augustā

Nepilnas nedēļas laikā domē ir notikušas divas ārkārtas domes sēdes. Centrālais jautājums par notikušo negadījumu Lielvārdes novada Sporta centrā. Pēc pagājušās kārtējās domes sēdes ir stājušies spēkā grozījumi pašvaldības nolikumā, vadoties no kuriem pēc gadījumiem, kad no amata tiek atstādināti iestāžu vadītāji, domes priekšsēdētājam ir jāsasauc ārkārtas domes sēde. Kā šodien skaidroja domes priekšsēdētāja vietas izpildītāja V.Volonte, šīs domes sēdes ir domātas, lai deputātus informētu par notikušo. Vai ārkārtas domes sēdes sasaukšana ir lētākais veids kā informēt deputātus par notikušo. Domāju, ka nē, jo katram deputātam ir e-pasts, piešķirts dators, kur ar visu šo informāciju var iepazīties. Šoreiz uzskatu, ka domes vadība šo situāciju izmantoja politiska šova vajadzībām, jo ir citas iestādes, kuras ir kritiskā stāvoklī, bet par to deputāti netiek informēti, nemaz nerunājot par dienesta pārbaudēm. Kā domes vadība izlemj, tā arī notiek. Interesanti, ka I.Balodis šajā reizē atkal parādīja savu saimnieciskumu, jo pašvaldības sanāksmē policijas priekšnieks jau sen esot izteicis piezīmes par Sporta centra darbu, bet . . . Baloža kungs to atcerējās tikai 12.augusta arkārtas domes sēdē.
Pēc šī gadījuma, domājams, ka visi iestādes vadītāji, kuru iestādēs ir sporta trenažieri, cerams ka izdarīs secinājumus, un secinājums ir vienkāršs – ja notiek kāds negadījums, atbildīgais ir tikai un vienīgi iestādes vadītājs. Bet ja iestādes vadītājs ir deputāts, vai rīcība būs tāda paša kā gadījumā ar Sporta centra vadītāju?
Šodienas domes sēdē no V.Volontes uzzināju jaunu domes lēmumprojektu virzīšanas veidu – mutisks lūgums. Situācijā, kad tiek iesniegti 2 vienāda rakstura iesniegumi – vienu iesniedz privātpersona, bet otru domes deputāta pārstāvēta kompānija, lēmuma virzīšana V.Volontei pildot domes priekšsēdētāja pienākumus, ir atšķirīga. Privātpersonas iesniegumu novirza izskatīšanai uz Tautsaimniecības komiteju, bet M.Mālmeistera pārstāvētās kompānijas iesniegumu V.Volonte pēc deputāta mutiska lūguma nolēma iekļaut domes ārkārtas domes sēdes darba kārtībā. Bija vai nebija mutisks lūgums, par to protams pierādījumi nav, bet cik daudz deputātu mutiskus lūgumus vēl V.Volonte ir izpildījusi vai izpildīs, par to vēsture klusē. Un pilnīgi nevienam deputātam pret to šodien nebija nekādu iebildumu. Kā teiktu I.Balodis “Mēs esam tur, kur mēs esam”. Šāda attieksme arī rada domes “pozitīvo” tēlu, bet vērtējiet paši.