Month: maijs 2016

Šodien Lielvārdes novadam par vienu čempionu vairāk!

Apsveicu “Valmiera/Ordo” spēlētāju Artūru Bērziņu ar izcīnīto Latvijas čempiona titulu Aldara Latvijas basketbola līgā! Cerams, ka Lielvārdes novada pašvaldība neaizmirsīs arī par šo sportistu. Patiess prieks!

Par Lielvārdes novada saistībām jeb par vienu tulkojumu, kas pagaidām pašvaldībai liedz saņemt aizņēmumus Valsts kasē

Domes priekšsēdētājs I.Balodis bieži ir publiski paudis, ka viņš māk atzīt savas kļūdas. Tomēr, vai viņš spēs atzīt to, ka viena nepareiza tulkojuma dēļ pašvaldība nevar saņemt aizņēmumus? Protams, iesniegtais aizdevuma projekts Valsts kasē, ir cēlonis tam, ka Lielvārdes novada pašvaldības aizdevuma pieteikumi netiek skatīti, tomēr uz šo brīdi vēlos tomēr teikt, ka galvenais iemesls ir dokumenta nepareizs tulkojums, un kuru neredzot, domes deputāti apstiprināja 2015.gada pārskatu. Protams, varētu šobrīd neteikt neko un nolikt deputāta mandātu, tomēr uzskatu, ka nav jau māksla izdevīgā brīdi mukt no atbildības, bet tieši otrādi – uzņemties atbildību un izdarīt visu iespējamo, lai palīdzētu izkļūt no šīs situācijas. Līdzīgu vēstuli, kādu iesniedzu Lielvārdes novada domē, iesniedzu arī Finanšu ministrijā, VARAM, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, un Valsts kontrolei.

Spriediet paši!

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam
I.Baloža kungam
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, LV-5070

Lielvārdes novada
domes deputāta
Jāņa Āboliņa
personas kods 010576-11000,
Lauku iela 6A, Lielvārde,
LV-5070

Lielvārdē, 2016.gada 30.maijā

iesniegums.

Lielvārdes novada dome ir saņēmusi Finanšu ministrijas vēstuli, kurā ministrija norāda, ka nav guvusi pārliecību par Lielvārdes novada pašvaldības uzņemtajām saistībām. Manā rīcībā nav tulkojuma, ko pasūtīja Lielvārdes novada dome, tāpēc nosūtu tulkojumu, ko esmu pasūtījis. Ar šo vēlos arī sniegt paskaidrojumu par Valsts kasē iesniegto parādzīmi (aizdevuma līgumu).
2015.gada 24.novembrī iesniedzu Valsts kasē parādzīmes projektu, ko biju vienpersoniski parakstījis. Izvērtējot parakstīto dokumentu var secināt, ka parakstītais dokuments nav vekselis (saskaņā ar Vekseļu likuma 1.panta pirmā punktu):
Tratā jābūt:
1) apzīmējumam, kas izteic, ka akts ir trata. Apzīmējumu izsaka akta tekstā valodā, kurā akts uzrakstīts.

Šāds vārds tekstā netiek minēts, pretēji tam, kā to apgalvojat Jūs. Uz šo brīdi lietai pievienotajā tulkojumā ir vārds “Parādzīme”, un vadoties pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumiem un Civillikuma, tad parādzīme ir pielīdzināma Aizdevuma līgumam (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.C40093211 SKC-83/2015) un tas ir reāllīgums (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2013). Līdz ar to var secināt, ka konkrētajā situācijā aizdevējam ir jāpierāda aizdevuma piešķiršanu. Minētajā dokumentā arī minēts, ka Parādzīmi regulē Latvijas valsts likumi.
Būtiskākais, ko vēlos paskaidrot – šis Aizņēmuma līguma projekts tika parakstīts tikai no manas puses, un vienīgais eksemplārs tika iesniegts Valsts kasē, līdz ar to Lielvārdes novada pašvaldība nav un nevarēja uzņemties nekādas saistības. Valsts kasē, pēc būtības, ir iesniegts Aizdevuma līguma projekts, un tam rastos sekas tikai tad, kad šādu aizņēmumu apstiprinātu Lielvārdes novada dome, Finanšu ministrija un Aizdevuma līgumu parakstītu arī Aizdevējs, un aizdevuma summa tiktu ieskaitīta Lielvārdes novada pašvaldības norēķinu kontā.
Nevaru pievienot zvērināta notāra apstiprinātu kopiju, jo kā iepriekš minēju, vienīgais Aizdevuma līguma projekts, kas parakstīts no manas puses, atrodas Valsts kasē.
Uz šo brīdi ir izveidojusies situācija, ka Jūsu sagrozītas informācijas dēļ Lielvārdes novada pašvaldība nav saņēmusi revidentu atzinumu Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētajam 2015.gada finanšu pārskatam.
Sakarā ar augstāk minēto, aicinu Jūs:
1. nākamajā pašvaldības laikrakstā “Lielvārdes novada ziņās” atsaukt informāciju par to, ka es, kā bijušais domes priekšsēdētājs, esmu parakstījis vekseli ar kompāniju “Riverside HK Ltd” un tādēļ Lielvārdes novada pašvaldībai ir radušās saistības 200 miljonu EUR apmērā;
2. turpmāk domes lēmumprojektos nesniegt nepatiesu informāciju par noslēgto vekseli.

Lūdzu sniegt atbildi likumā noteiktajā termiņā!

Pielikumā: parādzīmes tulkojums uz 2 lp.;

Par sporta laureātu

Sestdien, 28.maijā, tika aizvadīts Lielvārdes novada Sporta laureāta pasākums. Prieks, ka pašvaldība atceras sportistus, kas ir nesuši Lielvārdes novada vārdu gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tomēr . . .
Tika pasniegtas balvas sportistiem, bet atšķirībā no florbola komandas pasākuma, pašvaldības organizētājā pasākumā tika aizmirstas divas lietas.
1. Lielvārdes novadā ir ļoti daudz atbalstītāju, kas atbalsta gan komandas, gan individuālus sportistus. Vai tā tagad ir pašvaldības attieksme?
2. Lielvārdes novada pašvaldībā arvien biežāk ir cilvēki un biedrības, kas organizē sporta pasākumus – piemēram, Jumpravā tie ir Krišjānis Klaucāns un Raivis Rozentāls. Vai pašvaldībai ir grūti vai arī tas nav vajadzīgs pateikt šiem cilvēkiem “Paldies” par to, ka sporta dzīve novadā paliek daudzveidīgāka? Uzskatu, ka šāda pieeja ir nepareiza.

Par līdzekļu piešķiršanu Lielvārdes florbola komandai (papildināts 27.05.2016.)

Diskusija par līdzekļu piešķiršanu Lielvārdes florbola komandai domes sēdē (25.05.2016.):

Un šāds balsojums bija par papildus līdzekļu piešķiršanu novada svētkiem:

Vekselis, aizdevuma līgums vai cits papīrs, I.Balodim nekādas atšķirības

Šodienas domes sēdē I.Balodis parādīja savas izcilās zināšanas juridiskajās zinībās (no 1:19:39) – vekselim ar aizdevuma līgumumu nav nekādas atšķirības, kaut gan iepriekšējā domes sēdē I.Balodis M.Opincānam ļoti mēģināja izskaidrot vekseļa būtību. Spriediet paši!

Īss mans komentārs – pēc būtības ir parakstīts aizdevuma līguma projekts, jo pretējās puses paraksts uz šī līguma nav un ja līgums tiktu parakstīts, tad aizdevuma līgums ir reāllīgums, kurš stājas spēkā tikai tad, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti. Uz šo brīdi, kamēr domes vadība nevēlēsies iedzīvotājiem atzīt, ka nekādas sekas nevar iestāties, tikmēr pašvaldība nevarēs saņemt nekādus aizdevumus. Uz šo brīdi pašvaldība (Remte) nevar saņemt aizdevumu 3 miljonus kanalizācijas sistēmas izveidošanai Rembates ielas rajonā – 3 miljoni varbūt 100-200 pieslēgumiem jeb apmēram 30000 par vienu izvilktu kanalizācijas trubu (šāda prakse jau ir bijusi, un arī I.Baliža un I.Igauņa laikos). 3 stadioni, viens peldbaseins jeb gandrīz pilnībā atjaunoti ceļi Lielvārdes novadā. Šo faktu I.Balodis sabiedrībai aizmirst izklāstīt.