Month: aprīlis 2016

Par domes sēžu filmēšanu

Tā kā domes vadība ir pieņēmusi lēmumu vairs neveikt domes sēžu videoierakstu, tad sākot ar rītdienu veikšu pats videoierakstu, un šajā blogā tiks atspoguļoti videosižeti par jautājumiem, kur deputātiem būs diskusijas pirms lēmuma pieņemšanas. Un ne tikai. Domes vadība ar šo savu lēmumu būs panākusi, ka arī komiteju sēdēs, līdzīgi kā deputāts Artuss Kaimiņš Saeimā, veikšu videoierakstu. Šodien, pēc konsultācijas Valsts datu inspekcijā guvu apstiprinājumu tam, ka filmēšana ir iespējama, bet tā kā domes vadībai bija vieglāk aizliegt filmēšanu, nekā meklēt variantus kā šādu videofilmēšanu nodrošināt, tad iedzīvotāji iegūs vēl vairāk informācijas par notiekošo Lielvārdes novada domē! Paldies I.Balodim un V.Volontei!

Par domes sēžu tiešraidēm

Šodien pašvaldības mājaslapā tika publicēta informācija, ka turpmāk netiks veikta domes sēžu tiešraide. Sagadīšanās vai arī tam ir citi iemesli, tomēr dienā, kad parādas šāda informācija, domes priekšsēdētājs I.Balodis nav domē un šādu lēmumumu, iespējams, pieņēma domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte, kuras pienākums, saskaņā ar pašvaldības nolikumu, ir: darboties domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā. Vai šodienas lēmums ir pirmais solis pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā? Tā turpināt.

Par Jumpravas vidusskolu

Šonedēļ Izglītības komitejā tika skatīts jautājums par skolēnu neuzņemšanu Jumpravas vidusskolas 10.klasē 2016/2017.mācību gadā. Nebija iespējas piedalīties šī jautājuma izskatīšanā, tomēr pēc pieejamiem dokumentiem ir redzams, ka lēmums sagatavots pamatojoties uz Jumpravas vidusskolas direktores iesnieguma pamata.
Zīmīgi, ka A.Mazitāne man vēl esot par domes priekšsēdētāju, vaicāja, ko esmu darījis, lai tiktu saglabāta Jumpravas vidusskola? Neesmu domes priekšsēdētājs jau vairākus mēnešus, bet A.Mazitāne komitejas vadītājas amatā ir palikusi, un jautājums būtu viņai – ko viņa, kā komitejas vadītāja, ir darījusi, lai tiktu saglabāta Jumpravas vidusskola. A.Mazitāne kā komitejas vadītāja kopā ar domes vadību bija tikšanās reizē ar Izglītības ministrijas pārstāvjiem, un gan jau tika pārrunāta arī šī tēma, bet atspoguļojums šai sarunai nekur nav. Diemžēl tāpat kā pirms mēneša, nekur neparādās informācija par to, kā šis lēmums skars Jumpravas bērnus un skolotājus.
Lēmumprojektā nekur neparādās, cik ļoti šī lēmuma apspriešanā tika iesaistīta skolas padome, vecāki, skolotāji, vai arī kārtējo reizi mēs, politiķi, būsim gudrāki par visiem pārējiem?

Cik skolēni tad dosies uz citu novadu skolām, vai arī nākošajā gadā ir plānots papildus skolēnu autobuss un līdz ar to ir paredzēti papildus līdzekļi skolēnu transportam. Pie budžeta apspriešanas šādas sarunas nebija, bet tas ir jāzina skolēnu vecākiem! Cik skolotājiem samazināsies darba stundas un kādu iespaidu tas atstās uz pašvaldības budžetu? Jo arī skolotāji ir darba ņēmēji, no kuriem papildinās pašvaldības budžets. Pirms šī mācību gada uzsākšanas daudzi vecāki izteica pieņēmumu, ka, ja tiks likvidēta Jumpravas vidusskola, viņi citu klašu skolniekus pārvedīs uz citām skolām. Cik šāda iespēja varētu būt aktuāla? Ceru ka komitejā tas viss ir izdiskutēts, bet pēc pašreiz esošās informācijas tas tā neizskatās.
Vēl jumpraviešiem ir iespēja paust savu viedokli domes sēdē 27.aprīlī 9.00. Ja jums tas ir svarīgi, tā ir pēdējā iespēja. Izārdīt ir vienkārši, nekā radīt kaut ko no jauna!

P.S. Tomēr ir arī pozitīvas lietas, ko pieņēma Izglītības komiteja – ar komitejas lēmumu tika atbalstīts Zumbas pasākums Lielvārdes novada Sporta centrā, kas pulcēja vairākus desmitus cilvēku, tai skaitā arī no ārvalstīm.

Par to, cik lietderīgi līdz šim tika tērēti līdzekļi Lielvārdes pašvaldībā

Jau iepriekš, J.Mazitāns, norādīja uz to, ka gan šajā deputātu sasaukumā, bet vēl jo vairāk iepriekšējos, pie budžetu apspriešanas tika paredzēti līdzekļi projektu izstrādei. Atceros, kā tolaik esošais domes priekšsēdētājs A.Troska teica, ka mums šie projekti ir nepieciešami, jo ja ir kāds līdzekļu uzsaukums, tad bez projekta nav iespējams piesaistīt līdzekļus. Un tā visus iepriekšējos gadus par nodokļu maksātāju naudu šie projekti tika “ražototi”.
Šonedēļ, pēc vairākiem pieprasījumiem saņēmu informāciju, cik tad naudiņas ir iztērētas nerealizētos projektos. Ne vairāk un ne mazāk kā nepilni 220 000,- EUR, bet spriediet paši.

Informācijai:
Iepriekš ir izstrādāti nerealizēti BP – šobrīd nav realizējami BP, jo beidzies derīguma termiņš vai arī realizēta kāda kārta, kas nozīmē, ka projekts tālāk nav īstenojams.
1. Lielvārdes pamatskolas sporta laukuma pārbūve (2007.g.)
2. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve (realizēta 1.kārta, kas neskar pašu sporta laukumu)2007.g.
3. VPII Pūt vējiņi Peldbaseina pārbūve (2013.- 2014.g.)
4. Ģimenes un izglītības centrs Aivas Lēdmanē (pilns projekts) (2013.- 2015.g.)
5. Lielvārdes novada sporta centra pārbūve (Solarwall) (2012.g.)
6. Poliklīnikas ēkas Raiņa ielā 5 pārbūve (2008.g.)
7. Lāčplēša laukums (2009.g)
8. Lāčplēša laukuma labiekārtošana (2014.- 2015.g)
9. Rembates ielas rekonstrukcija (2009.g.)
10. Smilgu ielas pārbūve (2007.g.)
11. Saimniecības angārs Rembates 11B , (2012.g)
12. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Viļņi, Jumprava (2013.g.)
13. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija pie Atpūtām (2013.g)
14. Teritorijas labiekārtojums pie Lobītes (2012.g)
Saskaņā ar juristu info no līgumiem, kas bijuši noslēgti šo būvprojektu izstrādei (izņemot 4.un 14.punktu par Lēdmani, un izņemot atsevišķas topogrāfijas, ģeoloģiskās izpētes un būvekspertīzes), projektēšanai iztērēti 219146 EUR.

Varu tikai atzīmēt, ka līdz šim gadam nevienu budžetu neesmu atbalstījis, bet šī gada budžetā plānotie projekti cerams ka tiks realizēti.

Aicinu uz talku Darba svētkos 1.maijā!

Šonedēļ, lai iepazītos ar situāciju Kaibalā, apmeklēju bijušo Kaibalas skolas teritoriju. Diemžēl situācija, kāda ir ar pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ap Dzejas ozoliem, neiepriecina.
Tādēļ, Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds aicina iedzīvotājus uz Dzejas ozolu teritorijas sakopšanas talku 1.maijā 13.00. Līdzi vēlams ņemt grābekļus un darba cimdus, kā arī labu garastāvokli! Tiekamies Darba svētkos!