Month: marts 2016

Par šodienas piketu

Vispirms, paldies visiem, kas šodien atnāca uz piketu! Jāpiekrīt Everitai un Jānim Lūsim, ka šodien Lielvārdes novada iedzīvotāji pierādīja, ka iedzīvotājiem nav vienalga, kas notiek mūsu novadā! Šodien vairākums deputātu neieklausīties 800 cilvēku viedoklī, kas nozīmē, ka daļēji ir taisnība tiem, kas saka, ka iedzīvotāju viedoklim nav nozīmes, jo visu nolemj deputāti.
Šodienas domes lēmums nav ne uzvara, ne zaudējums. Šodiena nav zaudējums, jo kā jau teicu pēc balsojuma, tad nevaru būt pret papildus līdzekļu iegūšanu Lielvārdes skolām (kaut gan šodien I.Balodis jau teica, ka tā varbūtība, ka Lielvārdes novads saņems līdzekļus, ir 50/50). Tomēr nauda tomēr nav pats galvenais, jo svarīgāk par naudu ir paši skolēni un skolotāji.
Bet šodiena nav arī uzvara, jo lēmums tika pieņemts neieklausoties iedzīvotāju viedoklī. Žēl, ka iedzīvotāju viedoklis tiks uzklausīts tikai pāris mēnešus pirms vēlēšanām, jo tad būs gan laiks, gan iespēja. Kas par to liecina? Šodien iegūtā informācija no I.Baloža atkal liecina par viņa lielisko spēju manipulēt ar informāciju. Ne visi šodien bija piketā, tāpēc vēlreiz padalīšos ar informāciju, kas iegūta līdz šai dienai.
Pirms apmēram pusotra mēneša I.Balodis, V.Volonte un A.Mazitāne bija uz tikšanos Izglītības ministrijā, kur ministrijas pārstāvji jau tad norādīja, ka Lielvārdes novadam ir iespēja tikt pie papildus līdzekļiem no Eiropas savienības fonda līdzekļiem, ja tiks veikta Lielvārdes skolu apvienošana. Šī informācija nonāca arī Lielvārdes pamatskolā, bet tad bija aicinājums no dažiem cilvēkiem šo informāciju nepubliskot. Šodien I.Balodis apstiprināja, ka vēstule no Izglītības ministrijas par to, kāds lēmums būtu domei jāpieņem un jāieniedz ministrijā, domē tika saņemts 10.martā. Tālāk no domes vadības nekādas darbības nebija, izņemot uzdevums skolas direktoriem no I.Baloža veikt aprēķinus, kā skolas varētu izmantot 1,8 miljonus EUR. Protams, nav nekādu paziņojumu no domes priekšsēdētāja puses, nenotiek nekādas pārrunas ar skolotājiem vai skolu padomēm. Tomēr 21.martā pēkšņi Izglītības komitejas darba kārtībā parādās jautājums par iespējamo piedalīšanos ES fondu līdzekļu saņemšanā, izvirzot Lielvārdes skolas 3.kārtai. Laikā, kad es vēl biju domes priekšsēdētājs, Izglītības komitejas vadītāja A.Mazitāne man vaicāja, ko es kā domes priekšsēdētājs izdarīju, lai nepieļautu Jumpravas vidusskolas likvidēšanu. Tagad varu droši teikt, ka arī A.Mazitāne kā Izglītības komitejas vadītāja neizdarīja pilnīgi neko, lai izskaidrotu sabiedrībai viņas vadfītajā komitejā pieņemto lēmumprojektu. Šodien kāda no skolotājām piketā turēja plakātu “Cik tālu ir līdz skolai?”. Protams, A.Mazitāne ir aizņemta un nav gan jau laika tikties ar skolotājiem, bet vismaz uz komitejas sēdi uzaicināt skolu padomju pārstāvjus taču bija iespēja? Nekas no tā visa netika izdarīts. Izglītības komitejā I.Balodis par labu lēmuma pieņemšanai min faktu, ka pēc darbinieku aprēķiniem Lielvārdes skolas varētu iegūt 1,8 miljonus EUR. Deputāti protams notic I.Baloža vārdiem, notic tam, ka ceturtajā kārtā, uz kuru jau ir pieteikta Lielvārdes pamatskola, naudas vairs nebūs, bet trešajā kārtā tikai jātiek, un tad jau EUR ripos. Protams, nevienu nemulsina fakts, cik daudz skolas jau ir pieteikušās uz 3.kārtu, un kad arī tur līdzekļi ir ierobežoti, un arī šie līdzekļi būs tikai pēc tam, kas paliks pāri no pirmajām divām kārtām, kur protams ir Ventspils un citas lielās pilsētas ar savu politisko “aizmuguri”. Protams, nevienam no domes politiski atbildīgajām personām (I.Balodim, V.Volontei un A.Mazitānei) nav domas par Izglītības komitejā pieņemtā lēmuma izskaidrošanu sabiedrībai, jo kā pēc tam savā paziņojumā min I.Balodis – pēc tam izskaidrosim un iesaistīsim sabiedrību (tā parasti teica A.Troska par novada budžeta apspriešanu). Tomēr notiek neparedzamais – pēc informācijas publikācijas šajā blogā, jau nākošajā dienā vismaz V.Volonte atrod laiku ierasties uz skolu padomēm, pēc skolotāju uzaicinājuma (informācija precizēta), bet ja informācija ir precīza, īsti skolotājiem un vecāku pārstāvjiem nevar pamatot lēmuma pamatotību. Protams, I.Balodim kā domes priekšsēdētājam, neinteresē skolas padomes Lielvārdē, viņš laiku atrod tikai Jumpravas skolas padomei. Un pēkšņi, 24.martā, I.Balodim atrodas laiks nākt klajā ar savu paziņojumu par šo situāciju, bet skaidrojums izrādās – daļēja lēmumprojekta pārrakstīšana. Tanī pat laikā skolu padomes vāc parakstus zem teksta, ka skolu padomes neiebilst pret skolu apvienošanu, bet uzskata, ka lai veiktu jebkāda veida reformas, jāuzklausa visas ieinteresētās puses. Šis viedoklis domes vadībai nav svarīgs! Lai tomēr pievērstu domes vadību šai problēmai tika rīkots šodienas pikets, kur I.Balodim pirmoreiz atradās laiks uzklausīt pedagogus, bet runas par 1,8 miljoniem EUR vairs nebija dzirdamas, jo šis stāsts bija domāts tikai deputātiem. Šodien jau bija stāsts, ka iespēja Lielvārdes skolām tikt trešajā kārtā ir tikai 50 uz 50, bet lēmums obligāti ir jāpieņem. V.Volontei iedzīvotāji norādīja, ka lielākās bažas vecākiem ir par to, ka lai skolas netiktu sadalītas fiziski pa klašu grupām, un V.Volonte solīja lēmumprojektā šīs bažas kliedēt, nākot ar priekšlikumu ietvert to lēmumprojektā. Diemžēl runas negāja kopā ar darbiem, un šāds teikums nekur lēmumprojektā netika atspoguļots. Par šo lietu atgādināju domes sēdē, bet tas vairs nebija svarīgi, jo iedzīvotāji vairs nebija klāt. Un vēl patika I.Baloža atruna, ka informāciju iedzīvotājiem par šo jautājumu nevar sniegt, jo tā ātri mainās. Ideāla atziņa!
Secinājumi – I.Balodim nav nekāda interese tieši par Lielvārdes skolām, tā ir zināma vienaldzība, viņš skolā var ierasties tikai uz jubilejām. Protams, darba daudz, un laiks būs tikai uz vēlēšanām. Diemžēl uz V.Volonti liku cerības, ka viņa kā domes priekšsēdētāja vietniece veiks tos pienākumus, kas pašvaldības nolikumā ir minēti – iestāsies par atklātu domes lēmumu pieņemšanu, tomēr pagaidām izskatās, ka galvenais ir priekšsēdētāja vietnieces atalgojums nevis sabiedrības informēšana. A.Mazitānei kā Saeimas deputāta palīgam ir daudz informācijas, bet diemžēl jāsecina, ka kā komitejas vadītāja ļoti labi vada komiteju, bet ar sabiedrības iesaistīšanu lēmumu apspriešanā īsti neveicas vai tas nemaz netiek plānots.
Par sevi atkal uzzināju, ka esmu demagogs, spalvu spodrinātājs, un labi deputāti ir tie, kas nekomunicē ar sabiedrību un iet uz domi tikai balsot. Nekādus priekšlikumus arī deputātiem nevajag iesniegt, jāgaida, kad speciālisti iesniegs savus priekšlikumus un man kā deputātam ir tikai jānobalso. Pēc pēdējām aktivitātēm kāds “ne”atkarīgais žurnālists sola veselu rakstu sēriju par mani, cerams ka man “nepiešūs” valsts nodevību, pārējais jau būtu sīkums, bet kas zin, kādas nelietības esmu sastrādājis. Bet ir arī cilvēki, kuri saka “Paldies”, ka esmu sociāli aktīvs un neslēpju informāciju. Daži man novēlēja mūžīgi būt opozīcijā, jo tad ir visvairāk informācijas par notiekošo domē.
Vēlreiz paldies visiem piketa dalībniekiem, atbalstītājiem un kritiķiem! Mēs visi varam veidot Lielvārdes novadu labāku, un nedzīvosim Sūnu ciemā, kopā mēs varam! Liel-vār-de!
P.S. Nākošo piketu vajadzētu rīkot 5.aprīlī, kad tiks apspriesti Remtes tarifi. Paldies Lielnovadam par apkopoto informāciju! Lietderīga informācija, aicinu iedzīvotājus iepazīties www.lielnovads.lv

Ir saņemta atļauja piketa rīkošanai

Šodien esmu saņēmis pašvaldības izpilddirektora atļauju piketa rīkošanai rītdien, 31.martā. Tiekamies rītdien, 31.martā, no 8.15, pie domes ēkas.

Vai tagad arī pašvaldības īpašumus slepenībā iznomāsim? (papildināts 30.03.2016.)

Katra stunda pirms nākamās domes sēdes nāk ar lielāku vilšanos par domes priekšsēdētāju I.Balodi. Tagad domes sēdes papildus darba kārtībā I.Balodis virza jautājumu par Lāčplēša laukuma 2 iznomāšanu uz 12 gadiem par 35 EUR gadā. Esmu ļoti vīlies, nu jau par “godīgo” saukto I.Balodi. Rodas tāda sajūta, ka viņš savā amatā ir pēdējās dienas. Šis jautājums netika skatīts nevienā komitejā, bet tagad uzreiz šis jautājums ir palicis tik aktuāls, ka jāiznomā jau gandrīz rīt. Žēl, ka domē vairs nepastāv opozīcija, kas lemtu par I.Baloža atbrīvošanu no amata. Diemžēl V.Volonte ir pārāk labi sastrādājusies ar Baloža kungu, līdz ar to šādus neizprotamus lēmumus laikam jāgaida arvien vairāk.
P.S.
Nav strīda par to, ka nav jāiznomā. Jautājums ir tikai par veidu, kā tas tiek darīts. Daži uzņēmēji raksta iesniegumu:”Lūdzu izskatīt iespēju iznomāt zemes gabalu”; lēmumprojektu izskata Tautsaimniecības komitejā, pēc tam Finanšu komitejā, tad domes sēdē. Šoreiz, patreiz nezināmi cilvēki aiziet pie domes priekšsēdētāja (iespējams pat kāds deputāts), pasaka, Imant, baigi gribu ātri iznomāt zemes gabalu un vienas dienas laikā ir tapis lēmumprojekts. Kāpēc tad ir parastie uzņēmēji un izredzētie? Bet varbūt, ceru ka tā nav, korupcija ir piezagusues pie domes vadības?

Vai domes priekšsēdētājs I.Balodis tagad vienpersoniski noteiks domes sēžu laiku?

Dīvainu praksi šobrīd sāk iedibināt domes priekšsēdētājs I.Balodis. Lielvārdes pašvaldības nolikuma 89.punkts nosaka, ka Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst.9:00, ja dome nelemj par citu kārtējās domes sēdes laiku. Izrādās, ka dome domes priekšsēdētāja I.Baloža izpratnē ir viņš viens pats, jo ar domes priekšsēdētāja rīkojumu domes sēde no 30.marta ir pārcelta uz 31.martu.

Par piketu pret skolu apvienošanu

Kā jau iepriekš solīju, tad 31.martā no 8.15 – 9.00 (pirms domes sēdes) esmu pieteicis piketu pie Lielvārdes novada pašvaldības lai protestētu pret skolu apvienošanu. Ja Tev nav vienaldzīga skolu nākotne, nāc un piedalies!

piketa pieteikums