Month: februāris 2016

22.02.-28.02.

Vispirms atvainojos par neprecīzu informāciju bijušajam pašvaldības policijas priekšniekam U.Briedim – no U.Brieža iesnieguma var secināt, ka gada laikā U.Briedis ir iesniedzis apstiprināšanai pašvaldībā 1 lēmumprojektu, kas skar pašvaldības policijas darbu. Atvainojos par neprecizitāti!
Un turpinot par pašvaldības policijas darbu, kolēģi deputāti aicināja būt precīzākam, rakstot par policijas darbu. To arī turpmāk arī centīšos ievērot. Šonedēļ auditore iesniedza deputātiem savu slēdzienu par veikto auditu pašvaldības administrācijā. Dokuments ir ierobežotas pieejamības, kas uzskatu, nav pareizi, jo spriežot pēc prakses, Valsts kontrole SIA “Lielvārdes Remte” revīzijā konstatēja tādus pašus pārkāpumus, kādus auditore, līdz ar to par trūkumiem, kas ir pašvaldības administrācijā, iedzīvotāji uzzinās gada nogalē, bet nevis no pašvaldības, bet no Valsts kontroles. Dažreiz tas rada izbrīnu – kuru interesēs tad strādā pašvaldības darbinieki un deputāti?
Šonedēļ tiku ievēlēts Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejā. Neatkarīgais žurnālists Ritvars Raits (Māris Rožāns) sociālajos tīklos pauda viedokli, ka man šajā komitejā nevajadzētu būt, jo pašvaldības policijas darbs ir augstā līmenī un U.Briedis bija labākais pašvaldības policijas priekšnieks. Pēdējā informācija par to neliecina, jo patiesībā nekāda kontrole no U.Brieža puses, piemēram, par pašvaldības policijas automašīnas izmantošanu, uzskatu, ka nebija. Pagājušā mēneša autotransporta atskaite liecina, ka inspektori darba pienākumos dodas uz lietoto automašīnu rezerves daļu veikalu “Elkšņi”, paspēj iebraukt viesu mājā “Debesu bļoda”, uz Rīgu doties ar ātrumu 123 km/h vispār nav nekādu problēmu. Esmu sagatavojis iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt šos faktus. Ceru, ka Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejā šis jautājums tiks pārrunāts, un šādi gadījumi, cerams, ka neatkārtosies. Vēl šajās izdrukās var secināt, ka Jumpravā pašvaldības policija pirmo reizi ieradās tikai 11.janvārī. Iespējams, ka pašvaldības policija ir bijusi arī ātrāk, bet patrulēšana pa Jumpravu nenotiek. Par Kaibalu un Dzelmēm vispār ir aizmirsts, tur mēneša laikā patrulēšana vispār nav bijusi.
Šonedēļ domes sēdē daļēji tika atbalstīts mans priekšlikums – turpmāk pašvaldības autotransportam stāvvieta pēc darba laika nedrīkstēs būt ārpus Lielvārdes novada. Izņēmumu gadījumos ārpus Lielvārdes novada automašīna varēs atrasties ar iestādes vadītāja atļauju. Līdz ar to no pagājušā mēneša sākuma arī Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājas dienesta automašīnai stāvvieta noteikta Lievārdes novadā.
Vēl, lai pierādītu vienam blogerim, kā izteicās domes priekšsēdētājs, SIA “Lielvārdes Remtei” ir dots uzdevums šomēness iesniegt jaunos tarifus regulatorā. Būšu pagodināts, ja pateicoties šim blogam Lielvārdes novada iedzīvotājiem ātrāk apstiprinās komunālo pakalpojumu un siltuma tarifus.
Veiksmīgu visiem nākamo nedēļu!

15.02.-21.02.

Šajā nedēļā galvenais jautājums vēl joprojām peldbaseins Lielvārdē. Tika sasaukta komiteju kopsēde, kurā tika noskaidrotas dažas būtiskas lietas. Šā brīža peldbaseina (un aktu zāles) celtniecības izmaksas varētu sastādīt 3 miljoni EUR. Uz šo brīdi ir iespēja saņemt aizdevumu Valsts kasē, bet projekta realizācijai no pašvaldības budžeta būtu nepieciešami aptuveni 400000,- EUR. Šogad rezerves budžetā ir palikuši nepilni 350 000,- EUR. Katru gadu peldbaseina uzturēšana un kredītmaksājumi gadā sastādītu līdz 350 000,- EUR, kas protams būtu no attīstības budžeta, līdz ar to nākamajiem gadiem ieguldījumus novada infrastruktūrā nebūtu iespējams veikt. Komiteju kopsapulcē tika pieņemts lēmums veikt iepirkumu šai būvniecībai.
Šonedēļ turpinājās “riņķa dancis” ar pašvaldības policiju. 14.februārī konstatēju, ka pašvaldības policijas transportlīdzeklis darba laikā atrodas pie darbinieku dzīvesvietām. Pašvaldības noteikumi (un uz ko arī norāda Valsts kontrole) nosaka, ka pašvaldības transportlīdzekļus nevar izmantot privātiem braucieniem, bet pašvaldības policija laikam ir izņēmums.
Par pozitīvo, vispirms nedaudz arī par ceļu uz pozitīvām lietām. Šajā nedēļā divas skaistas uzvaras guva virslīgas florbola Lielvārdes komanda. Līdz ar to komanda izdarīja vēl vienu soli tuvāk spēlei arēnā Rīga, ar ko arī komandu un līdzjutējus apsveicu. Tomēr no kurienes sākas šo uzvaru pirmsākumi? Ar jauniešu sportu. Gada sākumā jauniešu komanda trenera Iļja Nazarova vadībā starpautiskā turnīrā Somijā izcīnija 1.vietu. Vecāki par savu naudu nosūtīja bērnus uz šo turnīru, trenera vadībā tika izcīnīta pirmā vieta. Bet vai kāds no pašvaldības atnāca un pateica kaut vai “paldies”? Nerunājot jau nemaz, ka bērniem kaut vai kliņģeri varēja uzsaukt. Ceru, ka tuvākajā laikā varbūt tomēr pašvaldība varēs pateikt “Paldies!” trenerim un komandai. Ļoti ceru, lai arī mūsu mazās zvaigznītes kādreiz var uzspīdēt arēnā Rīga!

Par SIA “Lielvārdes Remte” tarifiem Lēdmanē

Pēdējās nedēļas laikā Latvijas Televīzījā un internetā ir parādījušies sižeti par augstajiem apkures rēķiniem Lēdmanē. Šodien Tautsaimniecības komitejas sēdē uzdevu daudziem iedzīvotājiem interesējošo jautājumu – kas tiks darīts, lai šie rēķini samazinātos un kad tas ir sagaidāms? Uz daļu no jautājumiem atbildi saņēmu, tomēr vēlēšos arī rakstisku atbildi, lai informētu iedzīvotājus, jo iedzīvotājiem par komitejās lemto informācija nav pieejama. Esmu vērsies pie Lielvārdes pašvaldības atbildīgajām amatpersonām ar šādu pieprasījumu:

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam
I.Baloža kungam

SIA “Lielvārdes Remte”
valdes priekšsēdētājam
A.Siliņa kungam

Lielvārdes novada domes
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājam
M.Mālmeistera kungam

Lielvārdes novada
domes deputāta
Jāņa Āboliņa

Lielvārdē, 2016.gada 17.februārī

pieprasījums.

Pēdējās nedēļas laikā masu saziņas līdzekļos ir aktualizējusies jautājums par komunālo pakalpojumu rēķiniem Lēdmanes pagastā. Uzskatu, ka komunālo pakalpojumu rēķins 270,- EUR apmērā par divistabu dzīvokli Lēdmanes pagastā ir satraucošs signāls, un turpmākas bezdarbības rezultātā var novest pie situācijas, ka daudziem Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem nebūs iztikas līdzekļi, jo visi līdzekļi jānovirza komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksai. Šāda situācija ir nepieļaujama, un lai novērstu šo situāciju, lūdzu sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kādi pasākumi, sākot no 2015.gada oktobra ir veikti, lai samazinātu apkures rēķinus Lēdmanes pagastā?
2. Kādi pasākumi ir paredzēti 2016.gadā siltuma tarifu samazināšanai? Kad šo pasākumu rezultātā ir paredzēta siltuma tarifa samazināšanās Lēdmanes pagastā?
3. Kādas finanšu investīcijas ir nepieciešamas no Lielvārdes pašvaldības, lai SIA “Lielvārdes Remtei” būtu iespējams samazināt siltuma tarifus Lēdmanes pagastā?

08.02.-14.02.

Šīs nedēļas galvenais jautājums – būt vai nebūt peldbaseinam? Ierosināju Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komitejā izskatīt jautājumu par peldbaseina projekta tālāko virzību. Paldies komitejas vadītājai I.Kreišmanei par atsaucību. Diskusija bija visai interesanta, tomēr vēl pie gala lēmuma komiteja nenonāca, jautājuma tālāka virzība plānota komiteju kopsēdē 17.02.2016. 9.00. Uz šo brīdi vienīgais veids, kā būtu realizējams šis projekts, ir aizdevuma saņemšana Valsts kasē. Ja tiek realizēts kanalizācijas projekts A.Pumpura un Stacijas ielu rajonos, kopējās novada parādsaistības varētu pieaugt aptuveni 17%, kas nozīmētu, ka vairāk nekādiem projektiem finansējumu no Valsts kases Lielvārdes novada pašvaldība nevarētu saņemt. Vēl atklājās, ka baseina būvniecības vietā ir augsti gruntsūdeņi, kas prasa papildus finansējumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte projektu atbalsta, izpilddirektors aicina deputātus izvērtēt projekta izmaksas un saprast, cik pelbaseins izmaksās no pamatbudžeta katru gadu. Mans viedoklis – peldbaseins ir vajadzīgs, bet ne par tādām izmaksām. Ja mērķis ir panākt, lai bērni iemācītos peldēt, tad nav nepieciešami 8 celiņi, jo mēs savulaik peldētprasmi vidusskolā iemācījāmies arī 3 celiņos. Savukārt, ja vēlamies piesaistīt “tūristpeldētājus”, tad šim projektam ir jābūt līdzīgam kā Ikšķilē “Spadropam”. Arī iespējamais finansējuma veids uzskatu, ka nav piemērotākais. Ir vesela kaudze ar projektiem, kurus no novada budžeta nebūs iespējams realizēt, kā tikai piesaistot finansējumu no Valsts kases – gan vienotas siltumtrases izbūve, kas dotu iespēju samazināt apkures rēķinus un projekts atmaksātos 3-5 gados; stadionu izbūve, kas pēc izbūves prasa minimālus izdevumus; estrāde Jumpravā, kuras uzturēšanai pēc izbūves nekādi lieli līdzekļi nav nepieciešami; ģimenes centra izbūve Lēdmanē; apgaismojuma izbūve un lampu nomaiņa Lielvārdes novadā utt. Bet varbūt veloceliņa izbūve iesākumā uz Kaibalu un tālāk uz Dzelmēm? Iespējams, ka tomēr projektu vajadzētu sadalīt, un tomēr vispirms izbūvēt aktu zāli, kas būtu absolūti nepieciešama, un tad domāt par baseinu, bet varbūt ne pie vidusskolas, bet, piemēram Lāčplēša stadionā? Jautājums ļoti nopietns, tāpēc ļoti svarīgi, lai jautājuma pieņemšanā iesaistītos arī sabiedrība.
Vēl šajā nedēļā pašvaldības policijas priekšnieks U.Briedis vērsās pie domes priekšsēdētāja ar lūgumu izvērtēt manu rīcību atspoguļojot pašvaldības policijas darbu savā blogā. Izlasot šo iesniegumu nonācu pie jaunas atklāsmes – tualeti var apmeklēt arī izbraucot cauri auto kasei. Oriģināli! Tikai jautājums – kā interesēs pašvaldības policijas priekšnieks vēlas iestāstīt šo jauko pasaciņu? Tas vēlreiz tikai apliecina, ka pašvaldības policijas priekšniekam neinteresē nodrošināt kārtību pašvaldības policijā. Arī pirmdien pašvaldības policijas priekšnieks parādīja “labo piemēru” saviem darbiniekiem – darbā ierodoties apmēram 8.10. Un kā var prasīt kārtību no padotajiem?
Šonedēļ smagnējas sarunas notika Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, kur tika spriests par papildus līdzekļu piešķiršanu florbola klubam Lielvārde. Ceru, ka Finanšu komitejā būs dzirdīgas ausis, bet Volontes kundze vairākas reizes spriežot par šo jautājumu, piesauca, ka klubs nav izveidojis nolikumu, kas piešķirtu klubam pašvaldības kluba statusu, tomēr man šajos brīžos nāk atmiņā termins “tautas kalps”. Protams, klubam ir jāiesaistās, bet zinot kādas iespējas ir domes priekšsēdētāja vietniecei un pašvaldības administrācijai, kur ir arī cilvēki, kas par šo jomu atbild, uzskatu, ka lielākai iniciatīvai jānāk būtu no pašvaldības, jo nolikumu un līgumu izstrāde tomēr ir vairāk pašvaldības funkcija.
Tomēr lai būtu kaut kas jautrs, arī kāda anekdote:
– Ak, kas gan mēs esam, lai pretotos dabas stihijām . . .
Niecība vien, sīki putekļi . . .
– Mēra kungs, bet varbūt tomēr sniegu pilsētā novāksim?
Veiksmīgu nākamo pēc Valentīndienas nedēļu!

01.02.-07.02.2016.

Šajā nedēļā esmu pievērsies pašvaldības policijas dokumentu izskatīšanai. Pašvaldības policijas priekšnieks U.Briedis nostrādājot gadu savā amatā nevienu normatīvo aktu, kas uzlabotu pašvaldības policijas darbu, nav izstrādājis. Šonedēļ esmu iesniedzi domē lēmumprojektus: “Lielvārdes novada pašvaldības policijas darba (iekšējās) kārtības noteikumus”; “Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikumu”; “Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amata apraksts”; Lielvārdes novada pašvaldības policijas inspektora amata aprakstu. Pašvaldības policijas darbs sevišķi nav uzlabojies, par ko liecina arī šonedēļ Facebook izvietotā fotogrāfija, kurā redzama pašvaldības policijas automašīna pie kafejnīcas McDonald Rīgā. Arī kontrole par darba uzskaites stundām pašvaldības policijā nav veikta.
Nākošnedēļ ļoti gaidu jautājumus, kas saistīti ar sporta jomu. Otrdien, 09.02.2016. notiks Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietas komiteja. 2 nedēļas iepriekš iesniedzu komitejā izskatāmu jautājumu, bet vēl līdz šai dienai jautājums nav iekļauts darba kārtībā. Izskatāmi ir tikai 2 jautājumi.
Vēl šonedēļ parādījās informācija, ka vidusskolas peldbaseina izmaksas šobrīd jau plānojas 3 miljoni EUR, kas visticamāk nozīmē, ka ieguldītie 60 000,- EUR projekta izstrādē ir zaudēta nodokļu maksātāju nauda. Par piemēru, Jēkabpilī izbūvētā privātā peldbaseina izbūve sastādīja aptuveni 1 miljonu EUR, nemaz jau nerunājot par to, cik maksātu atsevišķas aktu zāles izbūve. Šo jautājumu plānoju ierosināt deputātiem pārrunāt Attīstības komitejā.
Visbeidzot, sveicieni manam personīgajam žurnālistam. Ogres vēstis visiem parādījas informācija par man piederošo īpašumu pārdošanu. Izrādās, ka ļoti “profesionāli” žurnālisti jautājumus deputātiem uzdod nevis, piemēram, nosūtot uz oficiālu e-pastu (ja tas ir aizmirsts, varu atgādināt janis.abolins@lielvarde.lv) vai piezvanot (ko dažreiz mans personīgais žurnālists agrāk atcerējās), bet jautājot pie saviem rakstiem Facebook. Vēlētos no šī žurnālista tomēr saņemt jautājumus nedaudz oficiālākā veidā, lai nebūtu pēc tam avīzē jāraksta, ka deputāts neatbild uz jautājumiem. Vai arī avīzē norādīt, ka deputāts uz jautājumiem Facebook neatbild. Bet no ļoti “profesionāliem” žurnālistiem to laikam ir grūti prasīt.