Month: janvāris 2016

25.-31.janvāris

Šīs nedēļas galvenais notikums Lielvārdes novadā, tāpat kā citos novado,s ir saistīts ar Lielvārdes novada budžeta pieņemšanu. Esmu jau pirms tam rakstījis par dažām pozīcijām, bet tomēr vēlreiz par lielākajām lietām, kas tiks veiktas šajā gadā (šo budžetu, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, atbalstīja visi deputāti, kas piedalījās domes sēdē): lielākie izdevumi no investīciju daļas paredzētas Lāčplēša (centra) laukuma izbūvei, kur biedrība Lielnovads plāno uzstādīt Latvijas karogu, bet Lielvārdes novada pašvaldība apņēmās veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi; paredzēti līdzekļi Lielvārdes pamatskolas ielas rekonstrukcijai; 100 000,- EUR paredzēti lauku grants ceļiem; tiks uzsākts Jumpravas kapličas remonts; 30 000,- Lāčplēša stadiona labiekārtošanai; 65 000,- ģimenes centra “Aivas” Lēdmanē izbūvei; 20 000,- EUR Lielvārdes pamatskolas sporta laukuma projektēšanai; 58 000,- EUR pašvaldības ēkas 1.stāva remontam (līdz ar to 1.stāvā atrastos arī būvvalde); 20 000,- EUR novada ielu apgaismojumam un papildus līdzekļi Jumpravas pagasta ielu apgaismojumam. Uz šo brīdi rezerves budžetā kopā paliek 350 000,- EUR, kas ir par 250 000,- EUR vairāk nekā iepriekšējos gados. Uzskatu, ka šī gada budžets ir labākais no tiem budžetiem, kuru apstiprināšanā līdz šim esmu piedalījies.
Šonedēļ tika ievēlēts jaunais pašvaldības izpilddirektors. Zīmīgi, ka jaunais izpilddieroktors tika ievēlēts vienbalsīgi. Līdz ar to šobrīd izpilddirektors bauda lielāku uzticību nekā domes priekšsēdētājs, kas rosina pārdomas, bet saprotams, ka šī uzticība ir iegūta ar padarītajiem darbiem.
Šajā nedēļā domē iesniedzu arī 2 priekšlikumus: 1. Ierosinu noteikt citu kārtību, kādā tiek izmantots pašvaldības autotransports. Tajos mēnešos, kad pildīju domes priekšsēdētāja pienākumus, dienesta automašīnu izmantoju tikai gadījumos, kad bija jāpilda pienākumi, kas saistīti ar domes priekšsēdētāja pienaķumiem, nevis lai katru rītu ar pašvaldības automašīnu varētu doties uz darbu. Tomēr uz šo brīdi Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja pašvaldības autotransportu izmanto, lai nokļūtu no savas dzīvesvietas Ķegumā uz darbu Jumpravā. Pat jaunais domes izpilddirektors no savas dzīvesvietas Rīgā uz darbu Lielvārdē ierodas ar savu transportu, kas ir tikai godīgi pret nodokļu maksātājiem. Lai mainītu šo sistēmu, esmu iesniedzis priekšlikumu, ka pašvaldības transportlīdzekļa stāvvieta nedrīkst atrasties ārpus Lielvārdes novada teritorijas. 2. Uz šo brīdi Tautsaimniecības un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā ir 7 deputāti, bet no šo komiteju paplašināšanas jautājumu izskatīšanas kvalitāte nav uzlabojusies, līdz ar to piedāvāju samazināt šo komiteju deputātu skaitu no 7 uz 5 deputātiem katrā komitejā. Vēl arī ierosinu sporta jautājumus pārlikt uz Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komiteju, jo dažreiz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja sākas 14.30, bet beidzas 18.30, jo izskatāmo jautājumu ir ļoti daudz pretēji Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejai, kur izskatāmo jautājumu ir mazāk, līdz ar to pieliekot sporta jomu būtiski šīs komitejas darbu neietekmēs. Gaidīšu februāra mēnesi un šo jautājumu tālāko virzības gaitu.
Šajā domes sēdē nepatīkami pārsteidza Juridiskās nodaļas vadītāja E.Ozoliņa. Pēc juriskonsulta J.Bites atskaites par paveikto SIA “Lielvārdes Remte”, E.Ozoliņa brīdināja, ka palielinoties darba apjomam juristiem, darbi var tikt paveikti nekvalitatīvi (lai nebūtu šaubas par precīzu E.Ozoliņas sacīto, tad pievienoju atsauci uz videosižetu no Lielvārdes novada domes sēdes https://youtu.be/sRiOsBbHreA?t=1h22m50s). Domāju, ka E.Ozoliņai ir visas tiesības vērsties pie izpilddirektora ar lūgumu pārskatīt darba apjomu Juridiskajai nodaļai nevis brīdināt, ka Juridiskā nodaļa tagad savus darbus veiks nekvalitatīvi. Bet varbūt tas tomēr ir pareizais veids, kā risināt problēmas?
Tomēr šajā nedēļā, bez budžeta pieņemšanas, bija arī dažas vēl pozitīvas lietas. Jaunais Tautsaimniecības komitejas vadītājs M.Mālmeisters nolēma nākamo Tautsaimniecības komiteju rīkot SIA “Lielvārdes Remtē”, un tā kā komitejas sēdes ir atklātas, tad jebkurš iedzīvotājs, kuram ir problēmas ar SIA “Lielvārdes Remte”, ir aicināts uz Tautsaimniecības komitejas sēdi 10.februārī 9.00 SIA “Lielvārdes Remte” telpās.
Par sportu. Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds šonedēļ Lielvārdes novada pašvaldībā apstiprināja Lielvārdes novada Tautas bumbas čempionāta nolikumu. Visas ģimenes tiek aicinātas uz Lielvārdes novada Tautas bumbas čempionātu, kas norisināsies Lielvārdes novada Sporta centrā 26.martā. Cerams, ka vecāki nav aizirsuši šo spēli un kopā ar bērniem atcerēsies bērnības un jaunības laiku! Ieeja pasākumā bez maksas, uzvarētājiem paredzētas medaļas un balvas no organizatoriem. Paldies visiem atbalstītājiem, bet ja kāds vēl vēlas atbalstīt šo pasākumu, dodiet ziņu!
Vēl Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds šonedēļ uzdāvināja 2 volejbola bumbas Jumpravas volejbola komandai. Lai ar jaunajām bumbām vairāk skaistas uzvaras!
Un visbeidzot, protams, arī florbols. Virslīgas Lielvārdes komandas treneris A.Blinds pirms došanās uz spēli Talsos teica, ka spēle, visticamāk, būs saspringta, tomēr Lielvārdes komanda mājās brauca ar uzvaru 10-3. Labs sniegums ceļā uz arēnu Rīgā!
Lai izdevusies nākamā nedēļa!

Ceturtā nedēļa 2016.gadā

Šī nedēļa bija atkal ar notikumiem bagāta, bet par visu pēc kārtas.
Šajā nedēļā no amata tika atbrīvots pašvaldības izpilddirektors J.Mazitāns. Par atbrīvošanas iemesliem ir daudz informācijas, bet šoreiz par balsojuma motīviem. Pirms mēneša domes vairākums nobalsoja, ka mans lēmums par J.Mazitāna atstādināšanu no darba bija pamatots. Līdz ar to balsojumā atturējos, jo uzskatu, ka darba alga par 20 dienām nebija jāizmaksā.
Tanī pašā ārkārtas domes sēdē tiku iekļauts Tautsaimniecības komitejā. Un diemžēl pēc šīs komitejas sēdes SIA “Lielvārdes Remte” klientiem ir sliktas ziņas, kas protams publiski netiek paustas – siltuma tarifa izmaiņas SPRK netiks iesniegtas arī februārī. Vēl komitejas sēdē tika pārrunāts SIA “Lielvārdes Remte” beztermiņa noslēgtais līgums par asenizācijas pakalpojumiem. Auditore iepriekšējās reizēs ir norādījusi uz nepilnībām šajā līgumā, bet diemžēl viņas norādījumi nav ņemti vērā. Pēc R.Elksnīša iesnieguma secināms, ka SIA “Lielvārdes Remte” ieņēmumi pēc šī līguma nedēļā varētu būt vismaz EUR 1000,-, bet šāda informācija pagaidām nav pieejama, bet ceru, ka nākamajā komitejas sēdē šāda informācija tiks sniegta.
Vēl šajā nedēļā domei iesniedzu divus iesniegums ar lūgumu izskatīt divus manus priekšlikumus – 1.Pārskatīt Goda Lielvārdieša piešķiršanas kārtību, jo uzskatu, ka Goda Lielvārdietis, tāpat kā ar Lāčplēša ordeni, būtu jāpiešķir cilvēkiem, par kuriem komisijā ir saņemts vienbalsīgs komisijas atbalsts. Uzskatu, ka Goda Lielvārdietis nav jāpiešķir personām, par kurām pagastos cilvēki nemaz nezin.
2.Pārskatīt atalgojumu Administratīvajai komisijai – ja precīzi, tad mans priekšlikums ir noteikt nevis atalgojumu par komisijas sēdi (kas var ilgt arī 30 minūtes), bet noteikt mēneša atalgojumu.
Protams, sveiciens arī manam personīgajam žurnālistam, kurš šonedēļ, iespējams, ir uzzinājis kaut ko vairāk par fizisko personu maksātnespējas procesiem (Latvijā pašlaik 7000 fiziskām personām ir uzsākti šādi procesi). Uz šo brīdi neesmu vienīgais no pašvaldības vadošajām amatpersonām bijušajā Ogres rajonā, kurām šāds process ir uzsākts, tomēr viena žurnālista izteiktā interese par manu darbību cerams ka ļaus viņam uzzināt arī par šādām jomām. Laikam bijušajā Ogres rajonā esmu vienīgais deputāts, kam šī uzmanība ir pievērsta ļoti daudz. Nē, protams Ogres novada atsevišķiem deputātiem arī no šīs pastiprinātās uzmanības netikt vaļā, bet Ogrē, atšķirībā no Lielvārdes, atsevišķu deputātu darbs tiek atzinīgi novērtēts, atšķirībā no Lielvārdes. Atcerējos, Lielvārdes novads vienīgais netērē nodokļu maksātāju naudu atsevišķu mediju līgumiem. Nav jau ļaunuma bez labuma – man šī žurnālista pievērstā uzmanība nozīmē, ka esmu diezgan aktīvs deputāts, jo par balsošanas mašīnas deputātiem nekāda informācija netiek publicēta. Paldies par modrību, kas arī man neļauj doties uz domi tikai nobalsot par sagatavotiem lēmumiem.
Uz nākošo nedēļu esmu sagatavojis vēl dažus priekšlikumus, bet par to jau nākamajā nedēļā.

Kāpēc par domes priekšsēdētāju kļuva I.Balodis un par to, kas noticis 2016.gadā Lielvārdes novada domē

Šinī nedēļā atkal ļoti daudz tiku pieminēts gan vietējos medijos, gan valsts, un diskusijas bija arī sociālajos tīklos. Bija daudz jautājumi, un daži biedrības pārstāvji bija dzirdējuši par visādiem solījumiem, līdz ar to centīšos paskaidrot savu lēmumu atbalstīt I.Balodi domes priekšsēdētāja amatā. Kaut gan atbilde jau tika sniegta pēc vēlēšanām, tie kuri tiešraidē skatījās domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Uzreiz pēc Jaunā gada man bija tikšanās ar dažiem Reģionu alianses deputātiem (viens no viņiem pārstāv arī Lielnovadu, bet ceru, ka Lielnovads zin ne tikai par solījumiem, bet arī par pārējo sarunu). Pārrunās tika pārrunāts par darāmajiem darbiem atlikušajā laikā līdz vēlēšanām, arī par to, kuri deputāti varētu atbildēt par komitejām, un likās, ka V.Volonte tik tiešām varētu vadīt Lielvārdes novada domi, bet sarunas beigās viens no deputātiem ieminējās, ka vajadzētu pieņemt atpakaļ darbā G.Vītoliņu. To pašu G.Vītoliņu, par kura iespējamiem pārkāpumiem savos ziņojumos vairākas reizes ir norādījusi auditore. Vēl svētdienas vakarā pārdomājot visu, un atceroties arī to, ka V.Volonte tomēr vienpersoniski pieņēma lēmumu nepārsūdzēt policijas lēmumu par atteikšanos ierosināt kriminālprocesu par viņas lēmumu izmaksāt A.Troskam lielāku atlaišanas pabalstu, svētdienas vakarā pieņēmu lēmumu atbalstīt I.Balodi domes priekšsēdētāja amatā. Protams, arī I.Balodim ir savi trūkumi, bet tomēr strādājot iepriekš kopā uzskatu, ka I.Balodis ir izlēmīgāks, un ja turpināsies komandas darbs un tik tiešām tiks stiprināta izpildvara, tad atlikušajā laikā ir iespējams paveikt daudz lietas. Ir uzsāktas vairākas lietas, kurām nepieciešama politiskā izšķiršanās, un domāju, ka I.Baloža komandai tā ir lielāka. Tomēr es novērtēju arī V.Volontes iespēju realizēt savas idejas kultūras un sociālajā jomā, un ja V.Volonte domās par iedzīvotāju interesēm, nevis politiskām, viņai ir iespēja nostrādāt atlikušo laiku kā domes priekšsēdētāja vietniecei. Šobrīd esošā politiskā situācija domē ir tāda, kādu pēc A.Troskas atbrīvošanas no amata vēlējas S.Ločmele – abas lielākās partijas ir saņēmušas atbildīgākos posteņus domē, un katrs var pierādīt, ka ir labs komandas spēlētājs, atmetot iepriekšējos gados izveidojušos personiskos aizvainojumus. Un vēl viens pierādījums, ka diemžēl V.Volontes komandai nevajadzētu uzņemties politisko atbildību par Lielvārdes novadā, ir notikumi Saeimā trešdien. Saeimā trešdien tika skatīts Valsts kontroles ziņojums par SIA “Lielvārdes Remti”. No Saeimas deputātiem varēja noprast, ka ja domi vadītu iepriekšējais domes priekšsēdētājs A.Troska, tad Saeimā tiktu lemts jautājums, kādā veidā A.Trosku par pieļautajiem pārkāpumiem varētu atbrīvot no amata. Es protams sekošu līdzi, vai SIA “Lielvārdes Remte” netiek pieņemti jauni darbinieki bez nekādas motivācijas, jo tādi signāli iepriekš bija.
Un vēl par (ne)atkarīgiem žurnālistiem. Cienu žurnālistu darbu un vienmēr esmu centies iestāties par atklātību lēmumu pieņemšanā, tomēr es ļoti apšaubu viena žurnālista (ne)atkarību jeb lai nebūtu pārpratumi, uzskatu, šis viens (ne)atkarīgais žurnālists ir ļoti tendenciozs un mēģina atspoguļot tikai manus iespējamos pārkāpumus. Šonedēļ tas jau palika nedaudz smieklīgi, jo izrādījās, ka deputāts J.Āboliņš ir saņēmis atlaišanas pabalstu. Pēc uzrakstītā varētu secināt, ka atlaišanas pabalstu aprēķina pats J.Āboliņš un pats veic pārskaitījumu. Bet varbūt veicot neatkarīgu izmeklēšanu ir noskaidrots, ka tā tas tik tiešām notiek domē.
Varu arī paziņot tiem, kas domāja, un vēl joprojām domā, ka parakstot apsolījuma zīmi, esmu mēģinājis kaut ko izkrāpt, tad šādi fakti nav apstiprinājušies. Ir uzsākta resoriskā pārbaude KNAB, esmu pirmo reizi sniedzis paskaidrojumu (līdz šim par šo gadījumu man neviens (ne dome, ne VARAM, ne Finanšu ministrija) paskaidrojumus nebija pieprasījis).
Bet ir arī pozitīvas lietas – šogad attīstības budžetā tiks sadalīti nepilni EUR 1,5 miljoni, līdz ar to novada iedzīvotāji iegūs vairāk apgaismotas ielas, saremontētus ceļus, Lāčplēša laukumu u.c.

Par domes priekšsēdētāja vēlēšanām

Jau rīt, 11.janvārī, 8.00, bez skaļiem paziņojumiem un informācijas presē, notiks Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Šoreiz lēmums jāpieņem pašam, bez konsultācijām ar citiem, un tāpēc šis brīdis ir vēl atbildīgāks.
Atlikušais laiks ir vēl iespēja saprast, kas būtu svarīgākais no tiem darbiem, kas jāpaveic Lielvārdes novadā. Šajā nedēļā spriežot par budžetu ir atbalstīta ideja par Lāčplēša (Centra) laukuma izbūvi, tiek paredzēti līdzekļi pamatskolas sporta laukumam, Jumpravas kapličai, ielu apgaismojumam novadā un grants ceļiem.
Tomēr kurš no kandidātiem varētu labākais? Kurš darbotos visu Lielvārdes novada iedzīvotāju labā? To, visticamāk, uzzināsim rīt.

Par 2016.gada Lielvārdes novada budžetu

Jau šonedēļ tiks uzsākta Lielvārdes novada 2016.gada budžeta izskatīšana, kas notiks ceturtdien 9.00 komiteju kopsēdē. Arī šogad publiskas apspriedes par nākamā gada budžetu pagaidām netiek plānotas, tomēr jau šobrīd varu publiski pateikt par lietām, kuras es noteikti atbalstīšu:

1. Lāčplēša laukuma izbūvi, jo šī laukuma izveidošanai ir apstiprināts projekts, un lai šī projekta projektēšanā ieguldītie līdzekļi netiktu kārtējo reizi izšķērdēti, projekts būtu jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2017.gada beigām.
2. Būtu beidzot jāpiešķir līdzekļi Lielvārdes pamatskolas sporta laukuma projektēšanai, jo pagaidām tieši Lielvārdes pamatskola ir vienīgā, kas var pretendēt uz ES fondu līdzekļu piesaisti šai projekta realizācijai. Jārod būtu risinājums arī pievadceļa izbūvei uz Lielvārdes pamatskolu.
3. Noteikti būtu jāpabeidz ģimenes centra izbūve “Aivas”, Lēdmanes pagastā.
4. Jāuzsāk ielu apgaismojuma pārbūve Jumpravas pagastā un jārod iespēja uzsākt Jumpravas estrādes atjaunošana.