Month: decembris 2015

Par paveikto 2015.gadā

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, tāpēc ir laiks atskatīties uz paveikto 2015.gadā. Daudz bija kopīgi paveikti darbi, tika turpinātas pagājušajos gados iesāktās tradīcijas un šinī gadā tika aizsākti projekti, kuri, cerams, nākošajā gadā tiks realizēti.

Februāra mēnesī Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds (LNSKF), sadarbībā ar biedrību “Lielnovads”, organizēja hokeja turnīru Lielvārdē. Turnīrs notika diezgan ekstremālos apstākļos, jo pēdējā spēle pa pusei tika aizvadīta uz asfalta. Uzvarētājiem tika sagādātas naudas balvas un medus no “Lūšu dravas”. Informācija par turnīru http://www.lielnovads.lv/lv/aktualit%C4%81tes-biedr%C4%ABba-lielnovads/pirmais-2015–gada-hokeja-turn%C4%ABrs-lielv%C4%81rd%C4%93-aizvad%C4%ABts.

Aprīlī noslēdzās 2.Lielvārdes novada basketbola čempionāts, kas notika ar LNSKF finansiālu atbalstu. Gandarījums, ka arī 3.Lielvārdes novada basketbola čempionāts notiek ar LNSKF finansiālu atbalstu un šī jau ir izveidojusies par tradīciju.

Aprīlī par tradīciju Lielvārdes novadā tiek rīkotas Uzņēmēju dienas, un arī šajā gadā šo pasākumu atbalstīja LNSKF.

Maijā pie Lielvārdes novada iedzīvotājiem nonāca biedrības “Lielnovada” avīze. Šis bija pirmais gadījums, kad kāda biedrība Lielvārdes novadā bija izdevusi savu avīzi. Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās avīzes izdošanā!

Un arī vasarā bez basketbola nekādi neiztikt, jo arī vasaras mēnešos jau otro gadu tika rīkota Lielvārdes strītbola vasara. Protams, arī šis pasākums notika ar LNSKF finansiālu atbalstu.

Šogad ar LNSKF atbalstu notika Lielvārdes novada Jauniešu diena, un ceru, ka arī šī diena kļūs par tradīciju. Patiess prieks par Kristapa Dārgā iesaistīšanos pasākumā, kā arī grupas “Olas” uzstāšanos (http://lsk.lv/aizvadita-lielvardes-novada-jauniesu-diena/).

Augusta pēdējā sestdienā izveidojusies vēl viena jauka tradīcija – Jestrā sestdiena Lielvārdē. Šoreiz programma pateicoties A.Puķītim bija vēl daudzveidīgāka – Sporta skolas atklāšanas skrējiens, velosacensības bērniem, un protams basketbols, kopā ar volejbolu un florbolu. Šoreiz programmā bija arī teātris, par ko paldies Lielvārdes tautas teātrim. Arī šoreiz noslēgumā brīvdabas kino izrāde. Pasākuma atbalstītājs atkal LNSKF.

Septembrī Ogres novada basketbola čempionātā ar LNSKF un Ineses un Raivja Ušacku atbalstu ir startējusi komanda SK Lielvārde.Šī ir iespēja Lielvārdes jaunajiem basketbolistiem pierādīt sevi ne tikai Lielvārdes novadā, bet arī bijušajā Ogres rajonā.

Arī florbola virslīgā aizsākas čempionāts, un šoreiz biedrības “Lielnovads” logo ar manu atbalstu parādījās uz komandas formām. Šī tradīcija, iespējams, nākošajā gadā neturpināsies, bet droši vien nākamajā sezonā komandu finansiāli atbalstīs LNSKF.

Oktobrī vēl viena tradīcija – kafejnīcas vakars “6dienas vakars” kultūras namā Lielvārde. Ēnu dejas, forša publika, Latvijas labākais dīdžejs – dīdžejs Japānis. Un protams LNSKF komanda! Arī šī tradīcija ir guvusi atzinību, un ar katru gadu apmeklētāju skaits pieaug.

Un visbeidzot, oktobra beigās mana ideja, kas tika iesniegta biedrībā “Lielnovads”, tika atbalstīta arī Lielvārdes novada domē – domes deputāti pieņēma karoga un karoga masta dāvinājumu. Nākošajā gadā šī ideja ir jārealizē līdz galam – jāuzstāda karogs Lāčplēša laukumā. Šobrīd ir neskaidrības, kas pabeigs šo ideju, bet zinu, ka šis karogs plīvos Lāčplēša laukumā!

Pie novada budžeta apstiprināšanas Lāčplēša laukuma izbūve būs viena no manām prioritātēm, bet par novada budžeta manām prioritātēm pastāstīšu nākamajā gadā!

Par paveikto un atbalstu visu šo pasākumu organizēšanā vēlos pateikt PALDIES – Vēsmai Zlidnei, Ainaram Puķītim, Jānim Lūsim, Guntaram Jonānam, Mārim Ločmelim, Inesei Ušackai, Raivim Ušackim, Ērikam Murānam, Dacei Rasai. Paldies Lielvārdes novada pašvaldības darbiniekiem – Agrim Pikšenam, Maijai Jaudzemei, Renātei Mencendorfai, Airitai Brenčai! Bez šiem cilvēkiem šo pasākumu nebūtu. Paldies arī ģimenei un visiem tiem, kas atbalstīja arī šinī mēnesī, nevis uzgrieza muguru!

Priecīgus visiem Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

P.S. Ceru, ka mēneša beigās atvērtais Klientu apkalpošanas centrs arī gūs iedzīvotāju atsaucību!

Simttrīsdesmitpirmās nedēļas kopsavilkums Lielvārdes novada domē

Šī nedēļa sākās ar Finanšu ministrijas paziņojumu, ka ar savu vienpersoniski parakstīto aizdevuma līgumu (daži to uzskata par vekseli) finansiālus zaudējumus Lielvārdes novada pašvaldībai neesmu nodarījis. Dīvaini ir situācija, ka ne Finanšu ministrija, ne VARAM, ne Lielvārdes novada dome nav pieprasījusi nekādus paskaidrojumus par parakstītajiem dokumentiem, līdz ar to pagaidām publiskā telpā ir tikai Finanšu ministrijas secinājumi.

Tomēr dzīve novadā turpinās, arī domē. Komitejās aktīvi tiek apspriests 2016.gada novada budžets, bet iedzīvotājiem līdz šim budžeta projekts nebija pieejams. Var jau būt, ka daži deputāti ir iepazīstinājuši dažus vēlētājus ar šo informāciju, tomēr uzskatu, ka šai informācijai jābūt pieejama katram iedzīvotājam. Publicēju 2016.gada Lielvārdes novada budžeta projektu:

2016.g.uzturesanas budzet_2015.gada kopejais budzets_pa iestadem A.Pumpura_muzejs Administrativas komisijas darba samaksa E.Kauliļæ½a_vidusskola Jumpravas agentura Jumpravas bibl Jumpravas_bļæ½riļæ½tiesa Jumpravas_kult.nams Jumpravas_MMS Jumpravas_pag.pļæ½rvalde Jumpravas_vsk Kultļæ½ras_nams_Lielvļæ½rde Lacplesa bibl Lielv_Mļæ½z.skola Lielv_Pils_bibliotļæ½ka Lielv_pmsk Lielvļæ½rdes_Bļæ½riļæ½tiesa Lļæ½dm_pamatsk_VPII Lļæ½dmanes_bibliotļæ½ka Lļæ½dmanes_bļæ½riļæ½tiesa Lļæ½dmanes_tautas_nams Lļæ½dmanes-pag_pļæ½rvalde Sociļæ½lais_dienests Sporta_centrs Tames_pa iestadem_uzturesanas izdevumi VPII_Pļæ½t_vļæ½j_Kaibalas_skola Zvaniļæ½ļæ½

Vēl Finanšu komitejā tiks lemts par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka atalgojumu, kuru protams ir paredzēts palielināt. Līdz šim šo jautājumu skatīja kopā ar visu budžetu, tomēr tagad primārā ir domes priekšsēdētāja un vietnieka alga, nemaz nezinot, kāda būs šī lēmuma ietekme uz nākamā gada budžetu. Uzskatu, ka visas algu izmaiņas būtu jāskata kopā ar budžetu, nevis to atraujot no kopējā budžeta. Vēl Finanšu komiteja plāno pārskatīt Administratīvās komisijas atlīdzību, kur komisijas locekļiem atalgojums par sēdi tiktu noteikts 45,- EUR, komisijas priekšsēdētājam 60,- EUR, bet komisijas sekretārei 115,- EUR. Kāpēc tieši šāds atalgojums? Atbildes pagaidām nav, un vai visām komisijām paredzēts šāds atalgojums? Un atkal jautājums – kā tas iespaidos nākamā gada budžetu?

Protams, lielais jautājums – kurš būs nākamais novada domes priekšsēdētājs? Uz šo jautājumu atbildei jābūt līdz 1.februārim, jo ja 2 mēnešu laikā netiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs, Saeimai jālemj par domes atlaišanu un jaunām pašvaldības vēlēšanām. Ne tikai Saeimā, bet arī Lielvārdes domē politiskais tirgus ir atvērts. Kurš kuram solīs vairāk?

P.S. Žēl, protams, par biedrības Lielnovads pieņemto pēdējo lēmumu, bet lai biedrībai veicās ar mērķu sasniegšanu. Ceru, ka biedrība būs tikpat aktīva kā līdz šim!

 

Par paveikto un nepaveikto Lielvārdes novadā

Protams, publicējot šo rakstu biju ilgās pārdomās – vai vajag arī turpmāk izteikt savu viedokli. Tomēr vēl vakar zvanīja kāda kundze no Lielvārdes un izteica nožēlu par notikušo, tomēr aicināja nenolikt deputāta mandātu un turpināt strādāt domē. Dzīve neapstājas un iet uz priekšu, un pie mums Lielvārdes novadā notiek gan labas lietas, gan sliktas, un par tām arī turpmāk paudīšu savu viedokli.

Atskatoties uz pēdējiem pieciem mēnešiem, kurus aizvadīju domes priekšsēdētāja amatā, varu pateikt arī paldies I.Balodim un deputātiem, kas atbalstīja daudz labas idejas un darbus. Tika uzsākts darbs pie Klientu apkalpošanas centra izveides, iegādāts nekustamais īpašums “Kokneši”, kur pastāv iespēja izveidot dienesta viesnīcu, un pirkums, uzskatu, bija ļoti uzdevīgs pašvaldībai. Tika izveidota “graustu” komisija, kas palīdzēs cīnīties ar tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nepievērš uzmanību savam īpašuma stāvoklim. Tika pieņemti arī smagi lēmumi – Jumpravas vidusskolas direktora atbrīvošana. Šim lēmumam vajadzēja būt jau krietni agrāk, tomēr tas iepriekšējās vadības laikā tika novilcināts. Atsākās tradīcija domes vadībai tikties ar iedzīvotājiem. Pastiprināta kontrole bija arī pašvaldības policijai, kuras darbā tika konstatēti vairāki trūkumi. Arī SIA “Lielvārdes Remte” tika gan pie jauna vadītāja, gan pie jaunas grāmatvedes. Ceru, ka jaunais valdes priekšsēdētājs nostrādās ilgāk kā 9 mēnešus. Domes Finanšu komiteja ir atbalstījusi līdzekļu piešķiršanu projektam sporta laukuma izveidei pie Lielvārdes pamatskolas. SIA “Lielvārdes Remte” turpinās darbu ar esošajām štata vienībām un pagaidām arī bez prēmijām, ja jaunā vadība nelems savādāk. Pagaidām arī Jelgavas tiesa ir noraidījusi O.Krastiņas pieteikumu par viņas atcelšanu no valdes priekšsēdētājas amata. Pateicoties manam lēmumam šī tiesvedība izmaksāja par 1000,- EUR mazāk nekā bija plānots.

Par to kas nav paveikts. Lielākās “galvas sāpes” saistās ar atstādinātā pašvaldības izpilddirektora pieņemtajiem lēmumiem un SIA “Lielvārdes Remte”. Šonedēļ Lielvārdes pašvaldībai bija jāiesniedz iesniegums policijā par nozāģētajiem kokiem pie katoļu baznīcas. Ar savu lēmumu atstādinātais pašvaldības izpilddirektors J.Mazitāns ir nodarījis pašvaldībai materiālos zaudējumus vismaz 1 300,- EUR. Tiek izvērtēta informācija arī par uzbērto frēzēto asfaltu uz dārziņiem Lāčplēsī un Jumpravā. Bez tam pašvaldībā par ugunsdrošību vēl joprojām atbildīgais ir G.Vītoliņš, un juridiskajām personām sods par šādu pārkāpumu ir no 1400,- EUR.

Tikai šī gada 5.novembrī SIA “Lielvārdes Remte” prokūrists A.Sirsniņš ir noslēdzis līgumu par kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu, kaut gan par šāda līguma noslēgšanu A.Sirsniņš paziņoja jau septembrī. Interesanti, ka līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Iedzīvotāji mani informēja, ka vidēji dienā tiek apkalpotas 8 asenizācijas mucas, un rēķinot minimāli, mēnesī ienākumi no šī pakalpojuma SIA “Lielvārdes Remte” varētu sastādīt vismaz 2500,- EUR. Kāpēc līgums tika noslēgts tikai novembrī un kādi tad ir oficiālie ienākumi no šī pakalpojuma?

Izpilddirektora vietniekam visticamāk būs arī jāizvērtē pašvaldības policijas priekšnieka došanās pusdienās uz Ķeguma novadā – viesu namu “Oši”.

Un vēl protams daudzas citas lietas – bāriņtiesu, kultūras iestāžu, bibliotēku apvienošana, nākamā gada budžets. Šonedēļ pašvaldībā viesojās Valsts kontrole, kura ir pieprasījusi dokumentus par iepriekšējiem gadiem. Līdz šim dzirdētās atsauksmes nav glaimojošas.

Tomēr ceru, ka pēc Valsts kontroles dotajiem atzinumiem pašvaldības darbs mainīsies. Līdz tam vēl protams jāpagaida!

Vēlreiz atvainojos ikvienam par šonedēļ piedzīvoto! Varu tikai apliecināt vienu – mans mērķis nebija radīt zaudējumus pašvaldībai, bet tikai iegūt papildus finansējumu. Šobrīd atzīstu, ka tā bija milzīga kļūda, tāpēc man pašam šī bija grūta nedēļa, tomēr man nav jāslēpjas un jāmūk, jo darbojos tikai ar labiem nodomiem.

Par pēdējā laika notikumiem

Atvainojos visiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem par tiem notikumiem, kas pēdējās dienās notika Lielvārdes novada domē! Man ir patiesi žēl, ka mana uzticēšanās līdzcilvēkiem ir novedusi pie šādām sekām.

Tomēr vēlos pateikt, ka ar savu rīcību neesmu nodarījis neviena centa kaitējumu pašvaldībai, izņemot negatīvo reklāmu presē. Dažu augstu amatpersonu izteikumi par krāpšanu ir tikai izteikumi.

Ar šo arī paziņoju, ka līdz apstākļu noskaidrošanai neplānoju nolikt deputāta mandātu. Ja tiks konstatēts, ka esmu radījis finansiālus zaudējumus, tanī pat brīdī nolikšu deputāta mandātu.

Vēlreiz atvainojos visiem! Sīkāku informāciju par radušos situāciju publicēšu pēc apstākļu noskaidrošanas, lai neietekmētu izmeklēšanas gaitu. Paldies visiem tiem, kas turpina atbalstīt gan mani, gan manu ģimeni!