Month: novembris 2015

Divdesmitās nedēļas kopsavilkums

Iepriekšējā nedēļa bija svētku nedēļā, līdz ar to vairāk pozitīvā nekā negatīvā.

Tika rīkots svētku koncerts, pasniegti Lielvārdes novada pašvaldības apsveikumi. Apsveicu S.Ločmeli ar “Goda Lielvārdieša” titula saņemšanu.

Tomēr šie pasniegtie apbalvojumi vedināja uz domām, vai apbalvojumi sasniedz to mērķi – godināt Lielvārdes novada iedzīvotājus, kas ir popularizējuši novada vārdu ārpus Lielvārdes novada. Jā, P.Kveldi pazīst lielākā daļa Lielvārdes novada iedzīvotāji (gan Lielvārdē, gan Jumpravā, gan Lēdmanē), bet vai visus Goda Lielvārdiešus pazīst novada ļaudis? Domāju, ka mums tomēr jāpaceļ vērtēšanas latiņa tāpat kā valstī, un apbalvojumi būtu jāpiešķir, ja komisija par to lemj vienbalsīgi.

Esmu saņēmis daudz kritikas par pieņemšanu svētku pasākumā, līdz ar to uzskatu, ka esmu līdzatbildīgs par šo situāciju un kompensēšu daļu svētku mielasta daļu. Neatbildēšu par citu personu rīcību, jo katrs ir atbildīgs par savu rīcību.

Un atbildot uz Lielvārdes mājaslapā iesūtīto jautājumu varu atbildēt, ka 18.novembrī atrados ārpus Latvijas, un tik tiešām, pie mājas netika izkārts Latvijas karogs, bet Slovākijā, kur atrados bezalgas atvaļinājumā, Latvijas karogs plīvoja!

P.S. Šodien tika uzsāktas darbības, lai noskaidrotu, kas atļāva nozāģēt kokus pie Katoļu baznīcas. Izrādās, ka pašvaldības izpilddirektors pēc pirmā zvana sestdienas dienā braucis urbt kokus, lai pārliecinātos, ka koki ir sapuvuši, protams, nesaņemot nekādas atļaujas, jo daži koki atradās uz baznīcas zemes, un līdz ar to, šo koku nozāģēšanai bija nepieciešama koku ciršanas atļauja. Tā ir pilnīgākā izpilddirektora patvaļa, par ko jau rītdien tiks pieprasīts paskaidrojums un tiks izveidota komisija izpilddirektora rīcības izvērtēšanai, jo ar savu rīcību izpilddirektors ir nodarījis zaudējumus pašvaldībai.

Deviņpadsmitās nedēļas kopsavilkums

Šodien, 17.novembrī, Valsts kontrole ir publicējusi revīzijas ziņojumu par veikto revīziju SIA “Lielvārdes Remte”. Tāpēc pagājušā nedēļā galvenais notikums bija SIA “Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja sapulce. Šajā sapulcē tika skatīti jautājumi, ko pirms neilga laika uzdeva arī iedzīvotāji. Rievīzjas ziņojums atrodams šeit:

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-18_2015/10.p_revizijas-zinojums_30102015_gala.pdf

  1. SIA “Lielvārdes Remte” jaunas štata vienības netiks izveidotas, uzņēmums darbosies ar esošajiem resursiem.
  2. Jau iepriekš biju iepazinies ar Valsts kontroles ziņojumu, tāpēc SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājam uzdevu sagatavot rakstisku rīkojumu par transportlīdzekļu izmantošanu. Turpmāk uzņēmuma darbinieki ārpus darba laika varēs izmantot tikai tās automašīnas, kuras ir aprīkotas ar GPS.
  3. Sakarā ar to, ka valdes priekšsēdētāja automašīnas remonts gadā izmaksā vairākus tūkstošus, piekritu jaunas automašīnas iegādi līzingā.

Tomēr visinteresantākais bija pēdējais sapulcē izskatāmais punkts, par ko pat iepriekš nebiju informēts. SIA “Lielvārdes Remte” galvenā grāmatvede ierosināja šinī gadā paredzēt darbiniekiem prēmijas. Pēc visa tā, ko Valsts kontrole ir secinājusi, šādu priekšlikumu noraidīju, bet atsevišķi par šo jautājumu vēl lems domes deputāti.

Protams ir arī pozitīvas lietas. Šajā nedēļā novadā tika svinēta Lāčplēša diena. Paldies visiem cilvēkiem, kas piedalījās svētku pasākumā! Ļoti ceru, ka nākošgad domes deputāti atbalstīs priekšlikumu par līdzeekļu pieškiršanu Lāčplēša laukuma izveidošanai. No savas puses iestāšos par šīs idejas realizāciju.

Apsveicu visus novada iedzīvotājus Latvijas valsts svētkos! Aicinu visus uz svētku pasākumu šodien 19.00 kultūras namā “Lielvārde”.

P.S. Apsveicu arī Lielvārdes novada Jauniešu domi ar jaunām telpām!

Astoņpadsmitās nedēļas kopsavilkums

Šoreiz nedaudz par globālām lietām. Apmeklēju Latvijas Pašvaldības savienības domes sēdi, kurā tika runāts par bēgļu jautājumu un plānoto novadu apvienošanu. Iespaids radās, ka valdība šaurā lokā pieņem lēmumus, bet kā tie darbosies reāli dzīvē, nevienu valdībā neinteresē.

Šonedēļ ar pašvaldības darbiniekiem viesojos Rūjienā, kur tika atklāts sporta laukums. Skatoties nākotnē, nākošgad obligāti ir jāuzsāk sporta laukuma projektēšana pie Lielvārdes pamatskolas, jo paredzams arī Eiropas Savienības līdzfinansējums. Pirmais solis jau izdarīts – pagājušā mēnesī Finanšu komiteja atbalstīja nākamā gada budžetā līdzekļus projekta izstrādei.

Nākošnedēļ tiks izveidota darba grupa, lai beidzot varētu sākt cīņu ar Lielvārdes novadā nesakoptajiem īpašumiem. Visi priekšnosacījumi ir izpildīti, jo šonedēļ avīzē ir publicēti noteikumi šādas darba grupas izveidei.

Ir arī pirmās pozitīvās izmaiņas pašvaldības policijas darbā – pēc konstatētajiem trūkumiem pašvaldības policijas darbā brīvdienās, pašvaldības policijas priekšnieks arī brīvdienās ierodas pārbaudīt policijas darbu.

Tomēr ne viss ir tik pozitīvi. Sestdien SIA “Lielvārdes Remte” automašīna, kura ir izpilddirektora pārziņā, braukāja pa Lielvārdes pilsētu. Un kā varētu izkontrolēt šo automašīnu, ja tai nav GPS. Gandrīz neiespējami, tomēr rītdien Remtes vadītājam došu rīkojumu, ka brīvdienās Remtes darbinieki varēs pārvietoties tikai ar automašīnām, kuras ir aprīkotas ar GPS.

Vēl bija sūdzības, ka nepietiekoši šobrīd tiek nogrābtas lapas Lielvārdes kapos. Pārrunājot šo problēmu ar izpilddirektora vietnieku, nākošnedēļ tiks izstrādāts grafiks kapu sakopšanai.

 

Septiņpadsmitās nedēļas kopsavilkums

Šī nedēļa bija bagāta ar notikumiem. Domes sēde, Valsts kontroles ziņojums par Lielvārdes Remti, ugunsdzēsēju pārbaude un sauklis neatkarīgajam žurnālistam “Āboliņš melis!”. Tomēr, kā vienmēr, par visu pēc kārtas.

Pozitīvais. 

Pirms mēneša, viesojoties Lielvārdes Aviācijas bāzē tika aizsākta runa par tuvākajiem pasākumiem Lielvārdes novadā. Katru gadu NBS karavīri rudenī piedalās Lielvārdes pilsētas sakopšanas darbos. Šogad ar bāzes vadību vienojāmies par Lāčplēša stadiona sakopšanu. Paldies visiem, kas piedalījās un organizēja šo pasākumu.

Domes sēdē tika nolemts pieņemt dāvinājumu no biedrības “Lielnovads”  karogu ar karoga mastu, kas tiks uzstādīts Lāčplēša laukumā (pretī vecajam universālveikalam). Viss it kā skaisti, bet nesaprotama ir tikai vienas deputātes attieksme pret šo dāvinājumu – Anitas Streiles, kura atturējās šajā balsojumā (vēl atturējās R.Graudiņš, bet viņš pamatoja savu balsojumu). Goda lielvārdiete, muzeja direktore, cilvēks, kurš zināmā mērā glabā gan Lielvārdes, gan Latvijas vērtības, šoreiz atturējās jautājumā par karoga pieņemšanu. Nekāda skaidrojuma nav, un šis lēmums ir nesaprotams (vienīgais mans izskaidrojums, ka deputāte A.Streile balso pret visu, kur esmu iesaistīts es).

Viss pārējais, kas laikam varētu nebūt.

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju SIA “Lielvārdes Remte”. Inforācija publiski tiks pieejama pēc apmēram nedēļām divām, līdz ar to ir ierobežotas pieejamības, bet ja iedzīvotāju novērojumi ir patiesi, tad piektdien, pēc 15.00, Remtes zaļais busiņš ir redzēts dodamies Rīgas virzienā. Ļoti vēlēšos uzzināt, ar kādu darba pienākumu veikšanu bija saistīts šis brauciens. Varbūt dažiem Remtē ir beidzot jāsaprot, ka iedzīvotāji maksā nevis par to, lai kāds personiskām vajadzībām varētu izmantot Remtes darba transportu, bet lai veiktu darba pienākumus. Valsts kontrole decembrī apciemos arī Lielvārdes pašvaldību, tikai jau cita nodaļa.

Pašvaldībā uzsākta ugunsdzēsības pārbaude. Ceru, ka izpilddirektors kā atbildīgā amatpersona visu dokumentāciju pārzin un iztiksim bez pārsteigumiem.

Domes sēdē vēl joprojām netika izskatīts jautājums par “Grāmatu klēts” pieņemšanu. Interesanti ir skaitļi, cik izmaksātu šāda dāvinājuma pieņemšana – pēc D.Jansones nosacījumiem 5000,- EUR gadā (telpu īre un alga D.Jansonei) jeb 100 000,- EUR 20 gados. Tā kā daļa deputātu nevēlējās šo jautājumu vēl skatīt, ar rītdienu jābūt ir noslēgtam telpu nomas līgumam. Cilvēcīgi žēl kultūras nama direktori, kura ir kā grauds starp diviem dzirnakmeņiem, tomēr pašvaldībai uz šo brīdi ir jālabo iepriekšējās vadības kļūdas un jāpieprasa noslēgt šo telpu nomas līgumu, jo pretējā gadījumā tiek izšķērdēti pašvaldības līdzekļi. Ļoti interesanti ir arī skaitļi – viens bibliotēkas apmeklētājs pašvaldībai izmaksā aptuveni 2 EUR,  muzeja apmeklētājs 7 EUR, bet Grāmatu klēts apmeklētājs vairāk par 20 EUR (rēķinot kopējo budžetu un apmeklētāju skaitu). Viela pārdomām.

Un visbeidzot par Āboliņu meli. Pēc vadības maiņas Lielvārdes novadā ir pieteicies viens neatkarīgais žurnālists, kurš pēkšņi ir sapratis, ka viņš ir neatkarīgais žurnālists (pirms tam laikam bija no kaut kā atkarīgs), un saprata, ka Lielvārdes novadā tagad viss ir tik ļoti slikti. Noskatoties domes sēdi, vienā no epizodēm V.Volonte apgalvoja, ka es meloju, tomēr varu apliecināt, ka šis teksts ir izrauts no konteksta. Jā, man kā Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam ir bijušas daudzas vēstules KNAB, tāpēc nav iespējams uz sitiena atcerēties visu vēstuļu saturu, un pēc domes sēdes vēlreiz pārskatīju pēdējās nosūtītās, kur konstatēju, ka bija arī nosūtīta informācija par A.Troskas un V.Volontes izdotajiem rīkojumem. Tomēr “neatkarīgā” žurnālista pasniegtā informācija ir ļoti tendencioza. Katrs mēs daram savu darbu pēc labākās sirdapziņas, un ceru, ka arī neatkarīgie žurnālisti.

Vēl šonedēļ tika lemts par Goda Lielvārdieša titula piešķiršanu, tomēr, tā kā šī informācija ir konfidenciāla, tad nedrīkstu to izpaust, tomēr pēc titula oficiālas pasniegšanas sniegšu savu viedokli par pašu personu, kas iegūs šo titulu.