Month: augusts 2015

Astotās nedēļas kopsavilkums

Šajā nedēļā notika kārtējā domes sēde, kurā bija daži balsojumi, kuros man bija atšķirīgs balsojums no citem deputātiem. Viens no tiem bija par papildus līdzekļu piešķiršanu Pils ielas remontam – kopējā summa tagad sastādīs 123 000,- EUR. Uzskatu, ka tas ir nesamērīgi, šādus līdzekļus piešķirot vienai ielai, jo noslodze šai ielai ir ļoti minimāla. Daži cilvēki man oponēja, ka šī ir centrālā iela, lai nokļūtu no stacijas uz kultūras namu, bet tad bija iespēja varbūt šo ielu neasfaltēt, bet izlikt ar bruģi, kurā varēja iekļaut arī Lielvārdes rakstu zīmes. Diemžēl šo iespēju esam palaiduši garām.

No 07.septembra darbu uzsāks izpilddirektora vietnieks R.Jirgensons, kuru no 8 kandidātiem izvēlējās vērtēšanas komisija. Izvērtējot kandidātus, tika ņemta vērā iepriekšējā darba pieredze pašvaldības izpilddirektora amatā, un šī kandidatūra tika atzīta par piemērotāko. R.Jirgensons arī precīzi pārzina gan Lielvārdes pašvaldības nolikumu, gan arī pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļu. Protams, visu parādīs paveiktie darbi, un jaunajam izpilddirektoram darba netrūks, jo galvenais uzstādījums gan izpilddirektoram, gan izpilddirektora vietniekam ir, līdz jaunā budžeta pieņemšanai izskatīt visus saimnieciskos līgumus, izvērtējot to nepieciešamību, un rast iespēju ietaupīt budžeta līdzekļus.

Pozitīvs pasākums bija Jestrā sestdiena – notika gan sporta sacensības, gan kultūras pasākumi. Paldies A.Puķītim un M.Jaudzemei par pasākumu organizēšanu!

Kopā ar domes izpilddirektoru un Ogres domes priekšsēdētāja vietnieku E.Helmani piedalījos velo braucienā – akcijā “Drošs ceļš uz skolu”, kas bija pirmais kopīgi realizētais projekts starp pašvaldībām, kopš esmu kļuvis par domes priekšsēdētāju. Ceru, ka šādi projekti būs vēl.

Visvairāk laika šajā nedēļā tika pievērsts izglītības iestādēm. Ir viena pozitīva ziņa – izglītības iestādes 1.septembrim ir gatavas! Bērni droši var meklēt mācību grāmatas, jo skolas ir gatavas uzņemt skolēnus. Dažas lietas uz nākamā gada budžetu būtu jāpārskata – atzīstami, ka Lielvārdes skolas ir izremontētas, un ir palikušas ļoti maz klases, kuras nav remontētas gadiem ilgi. Tomēr, ja paskatamies uz Jumpravas un uz Lēdmanes skolām, tad šī situācija ir savādāka, un visvairāk tas attiecas uz Lēdmanes skolu, tāpēc aicināšu gan deputātus, gan arī izpilddirektoru, pievērsties šai problēmai. Protams bija arī daži sīkumi, kas ir iestāžu vadītāju pārziņā – nenokrāsoti pievilkšanās stieņi vai bērnu slidkalniņi, kas neprasa lielus līdzekļus. Iestāžu vadītājiem ir iespēja šos sīkumus novērst.

Novēlējums skolēniem, skolotājiem un vecākiem – lai 1.septembris un arī viss mācību gads Jums būtu gaišs un saulains!

Septītās nedēļas kopsavilkums

Šajā nedēļā pozitīvā vairāk nekā negatīvā, tāpēc sākšu ar pozitīvo. Bērnu deju kolektīvs “Pūpolītis” devās uz koncertu Itālijā, un dāvanās pašvaldību vadītājiem nosūtīju Lielvārdes novada uzņēmēju sidru un medu.

Šonedēļ pirmo reizi Lielvārdē notika Jauniešu diena, un, lai gan biju noraizējies par pasākuma nobeigumu, viss beidzies veiksmīgi, un tas nozīmē, ka nākošgad Jauniešu dienu var organizēt atkal. Liels paldies Renātei un Agrim, aktīvajiem jauniešiem, kas palīdzēja organizēt šo dienu, un pateicība, protams, arī basketbolistam Kristapam Dārgajam. Tiksimies arī pēc gada šādā pat pasākumā!

Un kā tad bez sporta! Noslēgusies ir Lielvārdes novada Strītbola vasara. Varu teikt droši, ka bijušajā Ogres rajonā šāds pasākums ir tikai pie mums, par ko prieks un lepnums. Paldies spēlētājiem un, protams, Agrim!

Bet sports ar to nebeigsies, jo šonedēļ Jestrajā sestdienā būs gan ielu basketbols, gan volejbols, gan florbols, gan arī riteņbraukšanas sacensības bērniem. Un pēc sportiskās dienas būs arī kultūras daļa – teātra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā”, kā arī brīvdabas kino izrāde “Dāvana vientuļai sievietei”. Trešo gadu pēc kārtas šo brīvdabas kino izrādi atbalsta Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds.

Šajā nedēļā konstatēju arī nepatīkamas lietas – viena no tām ir Lielvārdes kapu apsaimniekošana un šobrīd izsludinātais iepirkums par šiem pakalpojumiem. Šī joma šobrīd tiek caurskatīta un detalizētāku informāciju ziņošu jau nākamo nedēļu kopsavilkumos.

Sestās nedēļas kopsavilkums

Pirmdiena – vēl viena melnā pirmdiena, jo ceļu satiksmes negadījumā gāja bojā pusaudzis . . . Izsaku līdzjūtību radiniekiem . . .

Šajā nedēļā tapa rīkojums par privāto biblotēku, kurā izpilddirektoram jāizvērtē iztērētie līdzekļi 1300 EUR apmērā, kas atkal liek secināt, ka pamatbudžetā jeb uzturēšanas budžetā ir ļooooti daudz rezerves, kuras var tērēt uz nebēdu. Pēc šī rīkojuma uz galda tika nolikts vēl viens atlūgums. Situācija ir divdomīga, jo naudas, lai palielinātu bibliotekāru algas nav, taču, lai uzturētu privātu bibliotēku, nauda atrodas. Dīvaini!

Piektdien noslēdzās konkurss uz vakanto izpilddirektora vietnieka amatu. Internetā publiski bija ļoti daudz pretendentu pēc izpilddirektora iecelšanas, taču, kā jau dažreiz par mums latviešiem saka, runātāju mums ir daudz, bet darītāju ļoti maz – arī šoreiz uz šo amatu pieteicās tikai 8 pretendenti.

Uz izskatīšanu komitejās tika virzīts jautājums par nodokļu atlaidēm uzņēmējiem un pensionāriem, kas varētu būt par atbalstu jaunu darba vietu radīšanai. Šī ideja ir bijusi jau sen, un beidzot tai, iespējams, būs taustāms rezultāts.

Nedēļa pagāja arī ar vētras postījumiem – šoreiz visvairāk cieta Jumprava, kas prasīs papildus līdzekļus no pašvaldības rezerves budžeta.

Pozitīvais – ļoti labi tika noorganizēts Pils svētku pasākums, par ko tika dzirdēti atzinīgi vārdi. Sporta centram tika atvesti jauni florbola borti. Cerams, ka šie būs veiksmīgie borti mūsu komandai! Pēc kopējas apspriedes ar izpilddirektoru tika noņemti vecie apgaismes stabi Ausekļa un Lāčplēša ielas krustojumā. I.Balodis konstatēja, ka autobuss MAN pašavaldībai izmaksā 25000 EUR gadā, kas nav lietderīgi, jo tikai remontos tiek izlietots 6000 EUR, līdz ar to tiek uzsākta autobusa atsavināšana.

Bet tā jau ir arī nākošās nedēļas tēma . . .

Piektās nedēļas kopsavilkums

Piektā darba nedēļa aizsākās ar pašvaldības noslēgto līgumu analīzi. Īsais komentārs – izpētot tikai apmēram 50 noslēgtos līgumus, varētu ietaupīt vismaz apmēram 50 000 EUR. Jaunajam izpilddirektoram dots uzdevums izvērtēt šos līgumus, lai pie nākamā gada budžeta sastādīšanas varētu lietderīgi izmantot šo naudas summu. Kur ir šīs summas – sabiedriskie mediji, privāto bibliotēku uzturēšana, transports, kurmju rakumu likvidēšana utt.

SIA “Lielvārdes Remte” dalībnieku sapulcē tika nolemts iesniegt apstiprināšanai tarifu samazinājumam!!!

Nedēļa sākās ar nepatīkamu gadījumu – Lielvārdes novadā notika ceļu satiksmes negadījums, kura laikā 4 cilvēki guva miesas bojājumus. Jaunajam izpilddirektoram tika dots rīkojums izvērtēt iespēju vērsties ar ierosinājumu VAS “Latvijas valsts ceļi” par iespēju šajā ceļa posmā ieviest zīmi “Ātruma ierobežojums 50 km/h”.

Šajā nedēļā tikāmies ar SIA “Ezerkauliņi” vadību, kuras laikā tika pārrunāta tālākā uzņēmuma sadarbība ar pašvaldību. Jāatzīmē, ka šī kompānija Lēdmanē nodarbina apmēram 28 darbiniekus un dažas preces tiek eksportētas arī uz ASV. Šonedēļ notika tikšanās arī ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāju S.Ločmeli, ar kuru arī tika pārrunātas daudzas ar Lielvārdes novada uzņēmumu attīstību saistītas tēmas.

Par patīkamo. Piektdien, 07.08.2015., saņēmām atbildi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ka Lielvārdes novadam tiek piešķirti EUR 10 000,- klientu apkalpošanas centra izveidei.

Šajā dienā vizītē Lielvārdes novada pašvaldībā ieradās Aizsardzības ministrs R.Bergmanis. Tika pārrunātas aktuālās tēmas – Aviācijas bāzes atbalsts ugunsgrēku novēršanā Lielvārdes pilsētā, Rembates ielas remonts, Jaunsardzes un Zemessardzes attīstība Lielvārdes novadā utt. Ar ministru vienojāmies, ka turpināsies jau iesāktā sadarbība, un plānots uzlabot arī jomas, kur līdz šim brīdim sadarbība nebija izdevusies.

Šonedēļ A.Pumpura muzejs aizsāka jaunu tradīciju – Pils svētkus. Spriežot pēc tā, cik ļoti daudz cilvēku apmeklēja šo pasākumu, varu teikt, ka pasākums ir izdevies, un ir atbalstāms arī turpmākos gadus. Paldies muzeja vadītājai, muzeja darbiniekiem, A.Pikšēnam par ieguldīto darbu! Un vēl – ļoti liels prieks un paldies gan R.Mencendorfai, kā arī visiem jauniešiem par palīdzību! Arvien vairāk tieši jaunieši ir lielākais atbalsts dažādu pasākumu organizēšanā, un par to ir patiess prieks!

Šonedēļ pēc Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja ielūguma piedalījos arī Ikšķiles pilsētas svētkos. Prieks, ka šī bija viena no retajām reizēm, kad Lielvārdes novada pašvaldības vadītājs tika aicināts uz šādiem svētkiem. Varam daudz ko mācīties no Ikšķiles novada, jo tā kā pēdējos gados ir attīstījies Ikšķiles novads, mēs pagaidām varam tikai sapņot! Tomēr viss ir mūsu pašu rokās! Prieks arī par to, ka Ikšķiles novadam ir izveidojusies laba sadarbība ar Baltkrieviju. Arī šajā jautājumā mēs esam tikai ideju līmenī.

Tomēr šajā vizītē bija arī kāda nepatīkama lieta. Arī citos novados Lielvārdes novada pašvaldības darbiniekiem jāatceras, ka viņi ir Lielvārdes novada pašvaldības darbinieki! Un ja kāds no Lielvārdes novada pšvaldības darbiniekiem sniedz negatīvu informāciju (un iespējams arī nepamatoti negatīvu informāciju),  tad ir jāizvērtē šī darbinieka atbilstība amatam, ko viņš šobrīd ieņem. Un ja jau šis darbinieks negatīvi izsakās par savu šī brīža darba vietu, tad nekur nav garantija, ka viņš tādu pašu negatīvu informāciju neizplatīs par savu jauno darba vietu! Kārtējo reizi jāsaka – skumji!

Ceturtās nedēļas kopsavilkums

Ceturtā nedēļa pagāja saspringti – tika saņemts iesniegums gan no izpilddirektora, gan izpilddirektora vietnieces par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Pirmā kārtējā domes sēde, ko vadīju kā domes priekšsēdētājs. Darba grupas sanāksme par Lielvārdes novada svētkiem, piedalīšanās Ogres pilsētas svētkos utt. Tomēr par visu pēc kārtas.

24.jūlijā tika saņemts Gvido Vītoliņa iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pirms tam tādu pašu iesniegumu iesniedza izpilddirektora vietniece Līga Grantiņa, kurai ieplānots atvaļinājums no 17.08.2015. Protams nenoliegšu, ka iespēja par G.Vītoliņa aiziešanu pastāvēja, bet tas viss sanāca kopā un īsti tādam pavērsienam es nebiju gatavs, līdz ar to 31.07.2015. esošā koalīcija izpilddirektora amatā iecēla J.Mazitānu. Esmu saņēmis daudz kritikas, tomēr situācija nebija ierasta, tāpēc lēmumu nācās pieņemt ātri. Ļoti ceru, ka J.Mazitāna mērķi saskan ar maniem – Lielvārdes novada iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošana.

No opozīcijas puses tika pārmesta J.Mazitāna mazā pieredze pašvaldības darbā, tāpēc rītdien, izsludinot konkursu uz jauno izpilddiektora vietnieka amatu, pieredze pašvaldības darbā tiks uzskatīta par prioritāti.

Domes sēdē asas diskusijas izraisījās par V.Volontes parakstīto lēmumu, kas ļāva A.Troskam vēl septiņas dienas atrasties domes priekšsēdētāja amatā. Deputātu vairākums šo V.Volontes lēmumu atzina par nelikumīgu.

Domes sēdē tika arī atbalstīta Lielnovada iniciatīva par komiteju samazināšanu un domes otrā vietnieka amata likvidēšanu. Tas neļaus ietaupīt pārāk daudz, bet ietaupījums būs.

Un protams novada svētku atskaņas. Paldies katram, kas palīdzēja svētku organizēšanā! Šajā nedēļā tika izvērtētas pasākumu kļūdas, lai nākošajos novada svētkos tās neatkārtotos. Uz nākošo gadu tiks sagatavots svētku nolikums.

Piektdien pabiju arī Ogres pilsētas svētku atklāšanā, kur ar Ogres domes vadību pārrunāju dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. Mūsu maksājums katru gadu šai savienībā sastāda EUR 7 800,-, bet lielu ieguvumu no šīs dalības es neredzu, bet kur izlietot šo naudu novadā ir ļoti daudz iespējas.

Piektajā nedēļā uzsākšu pašvaldības līgumu analīzi, un ir tāda sajūta, ka izanalizējot visus pašvaldības līgumus ir iespējams gadā ietaupīt vismaz EUR 100 000,-. Bet par to jau nākamajā nedēļā.