Month: jūnijs 2015

Vai domes priekšsēdētājs apzināti nevirza jautājumu par savu atcelšanu izskatīšanai domes sēdē 30.06.2015.?

Šodien, domes sēdes darba kārtībā (30.06.2015.), būtu jāiekļauj jautājums par domes priekšsēdētāja A.Troskas atcelšanu. Iepriekšējās reizēs, kad tika izskatīts jautājums par vietnieku atcelšanu, darba kārtībā šie jautājumi tika iekļauti ļoti ātri. Šoreiz situācija ir atšķirīga, jo tas skar pašu priekšsēdētāju. Tomēr, ja A.Troska jautājumu par viņa atcelšanu neiekļaus rītdienas darba kārtībā, esmu sagatavojis vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, jo ārkārtas sēdi var arī sasaukt ministrs, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumu. Ļoti ceru, ka Lielvārdes dome nebūs viena no retajām pašvaldībām, kur ārkārtas domes sēde būtu jāsasauc ministram.

Vai Lielvārdes novadā beigsies “Aivara” laiki?

Šodien, 25.jūnijā, iesniedzu domes priekšsēdētājam Aivaram Troskam 5 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu sasaukt ārkārtu domes sēdi, kurā tiktu lemts par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas, Vitas Volontes un Jāņa Mazitāna atcelšanu no amatiem. Protams, Juridiskā nodaļa Aivara Troskas uzdevumā var meklēt “utis” iesniegtajā iesniegumā, kas apliecinātu jau iepriekš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulēs norādīto, ka Lielvārdes novada dome nenodrošina normatīvo aktu ievērošanu un procesuālo kārtību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Lielvārdes novada domi ievērot normatīvo aktu prasības un labas pārvaldības principu

Esmu vērsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar iesniegumu izvērtēt Aivara Troskas vienpersonisko lēmumu par SIA “Lielvārdes Remte” nākamo periodu peļņas novirzīšanu 2014.gada zaudējumu segšanai. VARAM pārkāpumus Aivara Troskas rīcībā nekonstatēja (kaut gan šim viedoklim īsti nepiekrītu, jo neesmu pārliecināts, ka Aivars Troska vienpersoniski varētu rīkoties ar 400000,- EUR), tomēr atbildes vēstules nobeigumā VARAM aicina Lielvārdes novada domi turpmāk ievērot normatīvo aktu prasības un labas pārvaldības principu. Lūgums nedaudz utopisks, jo Lielvārdes novada dome pašlaik savā darbībā sastāv no 2 cilvēkiem – domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieces, bet nepieciešamības gadījumā no vēl 6 deputātiem. Neticu, ka šis ministrijas lūgums domes priekšsēdētājam kaut ko nozīmēs, bet tas kārtējo reizi liecina par Aivara Troskas darbības stilu un atbildību.

P.S. Un vēl, tuvākajā laikā plānoju iepazīties ar visiem lietas mateiāliem par tiesas atcelto Aivara Troskas vadīto SIA “Lielvārdes Remte’ dalibnieku sapulces lēmumu, lai uzzinātu advokāta izmaksas šai lietā.

Spriediet paši!Image (6) Image (7)

Par ko vajadzētu Aivaru Trosku atstādināt no domes priekšsēdētāja amata

Beidzot arī es esmu iepazinies ar Jelgavas tiesas spriedumu, kurš vēl nav stājies spēkā. Spriedums, ja var vienkārši teikt, ir “vienos vārtos”. Prasītājas pieteikumu apmierināt, atcelt SIA ‘Lielvārdes Remte” dalībnieku sapulces 2014.gada 10.oktobra lēmumu, atmaksāt prasītājai no SIA “Lielvārdes Remte” tiesas izdevumus.

Izlasot šo tiesas spriedumu atcerējos kāda Lielvārdes iedzīvotāja vārdus – “Kāpēc Aivars Troska tik ļoti nemīl Lielvārdes novada iedzīvotājus?” Un mēģinot saprast šo situāciju, jāsaprot, ko vēlas panākt Aivars Troska šajos vēl atlikušajos 2 gados. Vai Aivars Troska vēlas, lai novads kļūtu pievilcīgāks, iedzīvotājiem uzlabotos dzīves apstākļi? Nē, jo tādā veidā, kā Aivars Troska saimnieko SIA “Lielvārdes Remte” dzīves apstākļi Lielvārdes novada iedzīvotājiem neuzlabosies.Varbūt Aivara Troskas mērķis ir vienkārši uz Lielvārdes novada iedzīvotāju rēķina nopelnīt sev labu pensiju, un pēc manis “kaut vai plūdi”? Šis scenārijs ir ļoti iespējams.

Tomēr konkrētāk Jelgavas tiesas spriedumam. Spriedumā tiesa atzīst, ka Aivara Troskas sasauktā dalībnieku sapulce ir sasaukta neatbilstoši likumos noteiktajai kārtībai, un tā kā Aivars Troska ir vienīgais kapitālu daļu pārstāvis SIA “Lielvārdes Remte”, tad atbildība balstās tikai uz viņu. Diemžēl materiālu atbildību domes priekšsēdētājs, pateicoties vēl septiņu deputātu dotajai atļaujai rīkoties ar SIA “Lielvārdes Remte” naudas līdzekļiem pēc saviem ieskatiem,  nekādu nenesīs. Bet materiālie zaudējumi, kurus Aivars Troska ar šo nepareizi sasaukto sapulci būs radījis, iespējams būs aptuvenu 20 000,- EUR. Un tas protams ir absurds, jo ja Aivaram Troskam no savas algas būtu jāsamaksā kaut 10% no šiem zaudējumiem, attieksme iespējams būtu savādāka. Tagad šos zaudējumus segs Lielvārdes novada iedzīvotāji, samaksājot kārtējo SIA “Lielvārde Remte” rēķinu – pensionāri, vecāki ar bērniem utt.

Vēl interesanti, ka Aivars Troska no prasītājas gribēja piedzīt zvērināta advokāta izdevumus. Kas ir šis zvērinātais advokāts; kā viņš tika pieaicināts; kādas ir viņa izmaksas; vai tika rīkots konkurss šādiem pakalpojumiem? Ceru, ka Valsts kontrole to noskaidros!

Un vēl akmentiņš kolēģu deputātu lauciņā. Iepriekšējās SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājas vadības laikā tika paņemts kredīts 280 000,- EUR apmērā. Aivars Troska vienā no domes sēdēm norādīja, ka valdes priekšsēdētājai šādas pilnvaras netika dotas, tomēr … izrādās, ka 2014.gada maijā domes deputāti nolēma atļaut SIA “Lielvārdes Remte” ņemt kredītu. Pozitīvi, ka šis kredīts ir atgriezts, bet ja nē? Un 12 deputāti, kas balsoja par, ja kredīts netiktu atgriezts, varbūt varētu katrs samesties par EUR 23 333,33 (visu pagājušo gadu un šogad esmu norādījis, ka nebalsošu par lēmumiem, kas skar SIA “Lielvārdes Remti” līdz brīdim, kamēr deputāti netiks iepazīstināti ar uzņēmuma finansiālo stāvokli). Šī lēmuma pieņemšanā kopā ar deputātu R.Graudiņu, atturējos.

Tomēr spriediet paši!Image 2.lapa 3.lapa 4.lapa 5.lapa 6.lapa 7.lapa 8.lapa 9.lapa 11.lapaImage (2)