Month: februāris 2015

KNAB soda Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu un rīcību ar pašvaldības mantu

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis 100 eiro naudas sodu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam par neatļautu amatu savienošanu un likumam neatbilstošas atlaišanas atlīdzības izmaksu bijušajam SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājam Ilgonim Igaunim.

Atlīdzību izmaksāja saskaņā ar 2011. gada 12. janvārī, toreizējā priekšsēdētāja Imanta Baloža, noslēgto līgumu, kurā jebkuras atbrīvošanas gadījumā bija paredzēta kompensācija trīs mēnešalgu apmērā, kaut likums nosaka pieļaujamo atlaišanas pabalstu ne vairāk kā divu mēnešalgu apmērā.

Kā skaidro Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Aivars Troska: „2014. gada janvārī, nerodot vienošanos ar bijušo SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju Ilgoni Igauni, kurš kategoriski pieprasījis ievērot 2011. gada līguma nosacījumus, pretējā gadījumā solot tiesu darbus, nolēmām ievērot noslēgtā līguma nosacījumus. Šādu lēmumu pieņēmām, jo juristi tiesvedībā prognozēja pašvaldībai nelabvēlīgu iznākumu saistībā ar tiesiskās paļāvības principa ievērošanu. Tiesiskās paļāvības princips nosaka, ka iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas, līdz ar to 2011. gadā prettiesiski noslēgtais līgums no pašvaldības puses, mūsuprāt, bija tiesisks attiecībā pret I.Igauņa tiesisko paļāvību.”

Attiecībā par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, KNAB Valsts amatpersonu kontroles nodaļas vadītājs Andris Donskis norāda, ka A. Troska ir izdarījis pārkāpumu kā Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes (RPRAP) loceklis, vienlaicīgi ieņemot arī Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas locekļa amatu, Finanšu komitejas locekļa amatu, Domes locekļa amatu, PPP biedrības „Zied Zeme” padomes locekļa amatu un biedrības „Daugavas savienība” valdes locekļa amatu, nesaņemot RPRAP vadītāja rakstveida atļauju šo amatu savienošanai.”

Informācija: www.lielvarde.lv

Interesants ir domes priekšsēdētāja skaidrojums: “līdz ar to 2011. gadā prettiesiski noslēgtais līgums no pašvaldības puses, mūsuprāt, bija tiesisks attiecībā pret I.Igauņa tiesisko paļāvību.” Nesaprotu domu par “mūsuprāt”, bet saprotu, ka neviens par to atkal nav atbildīgs. Un tas “priecē”, ka algas tiek maksātas, bet atbildību nav no kā prasīt. Bezatbildīgi!

 

Par budžeta pieņemšanu

Šodien domē sākās 2015.gada budžeta apspriešana. Otrais izskatāmais priekšlikums bija deputātu darba algas pielikums. Kāds no domes priekšsēdētāja vietniekiem šo ideju ļoti aizstāvēja, un ideja tika atbalstīta. Domāju, ka šis priekšlikums nav primārais budžetā. Budžeta apspriešana turpināsies 06.02.2015. 9.00 domes telpās. Jāpiebilst, ka visas domes komitejas sēdes ir atklātas, bet atšķirība no Ikšķiles pašvaldības, Lielvārdes novada domes komitejas netiek filmētas.