Month: janvāris 2015

Par bērnudārzu remontdarbiem Lielvārdes novadā

http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/544319-dazus_cm_no_bernudarza_poda_nokrit_liela_griestu_lampa?utm_source=apollo.lv&utm_medium=advert_1/inc-47&utm_campaign=Links-from-our-channels

Par to, kā tiek remontēts bērnudārzs “Pūt vējiņi”

Domes priekšsēdētājs A.Troska informēja sabiedrību, ka ir pabeigti remontdarbi bērnudārzā “Pūt vējiņi”. Kāds iedzīvotājs ir veicis nelielu fotoreportāžu. Spriediet paši, vai pavasarī nebūs jāveic papildus darbi un būvfirmai, kura veica darbus, nebūs iemesls paprasīt papildus finansējumu.

BERNUDARZS

KNAB administratīvi soda bijušo SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2014.gada 12.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušo SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju Ilgoni Igauni, konstatēja, ka I.Igaunis atradās interešu konflikta situācijā  un nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus, jo veica ar valsts amatpersonas amata pienākumiem saistītas darbības, kuras ietekmēja viņa paša personiskās un mantiskās intereses. I.Igaunis 2012.gada 29.jūnijā, 2013.gada 14.oktobrī,  2013.gada 9.maijā izdeva rīkojumus, kuros vienpersoniski noteica darba samaksu iepirkumu komisijas locekļiem, tai skaitā sev kā iepirkumu komisijas priekšsēdētājam.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz I.Igauņa saukšanu pie administratīvās atbildības, KNAB ņēma vērā pārkāpuma raksturu, I.Igauņa personību, vainas pakāpi un mantisko stāvokli. Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim I.Igaunis par IKNL normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības. KNAB konstatēja, ka I.Igaunis administratīvo pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukt Ilgoni Igauni pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta un sodīt ar naudas sodu 150 eiro apmērā.

Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2014.gada 8.decembris.
Lēmuma izpildes datums: 2014.gada 19.novembris.

 

Informācija: http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/offences/article.php?id=474366

KNAB administratīvi soda Lielvārdes novada domes deputātu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2014.gada 4.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Lielvārdes novada domes deputātu Māri Mālmeisteru, konstatēja, ka M.Mālmeisters nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 10.panta ceturtajā daļā valsts amatpersonai noteiktos komercdarbības ierobežojumus, jo viņam piederošā SIA „Māris&Co” laikā no 2012.gada 6.jūlija līdz 2014.gada 26.maijam ir saņēmusi Lielvārdes novada domes pasūtījumus par iepirkumiem Lielvārdes novada domes vajadzībām (preču un pakalpojumu) bez atklāta konkursa.

IKNL 10.panta ceturtajā daļā noteiktie komercdarbības ierobežojumi paredz, ka pašvaldību domju deputāti nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem tās vajadzībām, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

M.Mālmeisters Lielvārdes novada pašvaldību nebija informējis, ka viņš ir SIA „Māris&Co”, kas saņem pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem, dalībnieks, kaut gan to nosaka IKNL  21.panta pirmās daļas 2.punkts.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz M.Mālmeistera saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, M.Mālmeistera personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Kā atbildību mīkstinošs apstāklis tika ņemts vērā tas, ka M.Mālmeisters nožēlo izdarīto administratīvo pārkāpumu.

Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim M.Mālmeisters par IKNL normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības. KNAB secināja, ka M.Mālmeisters pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai likumā noteikto komercdarbības ierobežojumu pārkāpšanu Māri Mālmeisteru saukt pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta un sodīt ar naudas sodu 120 eiro apmērā.

Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2014.gada 1.decembris.
Lēmuma izpildes datums: 2014.gada 14.novembris.

Informācija: http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/offences/article.php?id=474277