Month: novembris 2014

Par sakritībām

Drīz noslēgsies bērnudārza “Pūt vējiņi” remonts, un neiedziļinoties šajā pasākumā liekas, ka viss ir kārtībā. Tomēr pateicoties dažiem Lielvārdes iedzīvotājiem, atklājas dažas “interesantas” sakritības.

Šīs sakritības aizsākās jau tālajā 2008.gadā, kad Lielvārdē tika uzcelta jaunā kafejnīca “Panna”. Sakritība ir, ka gan tālajā 2008.gadā, gan šogad celtniecības darbus veica viena un tā pati kompānija – SIA “RRKP būve”.  Šos faktus apliecina reklāmraksts Ogrenet (http://www.ogrenet.lv/REKLAMRAKSTI/6829/). Tomēr tas neliedza domes deputātam M.Mālmeisteram piedalīties balsojumā par papildus līdzekļu piešķiršanu celtniecības darbu pabeigšanai 24.septembra domes sēdē (http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/domes_sedes/2014/nr_16/Nr338.pdf). Kā jau tas ir ierasts, nekāds pārkāpums deputātam M.Mālmeisteram tas nav, bet ja domes priekšsēdētājs A.Troska sadūšotos, un tomēr virzītu jautājumu par Ētikas komisijas izveidošanu, šis, iespējams, būtu viens no izskatāmajiem jautājumiem.

P.S. Sabiedrība protams diez vai uzzinās to kompāniju, kas veica remontu Lāčplēša ielā 13, un vai šim remontam nav kāda sakritība ar remontiem bērnudārzā “Pūt vējiņi”.

KNAB veicis pārbaudi par likuma normu ievērošanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) no Lielvārdes saņēmis sūdzību par deputāta Māra Mālmeistera iespējamo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu neievērošanu, veicot preču un pakalpojumu piegādi pašvaldības iestādēm. Uzņēmums ir lielākais plaša sortimenta būvniecības, saimniecības un pārtikas preču piegādātājs novadā.

Lielvārdes novada pašvaldības iestādes, iegādājoties preces no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MĀRIS & Co” (turpmāk tekstā – SIA „MĀRIS & Co”), ir piemērojušas tirgus izpētes procedūru. Taču M. Mālmeisters nav rakstveidā informējis Lielvārdes novada domi, ka viņš ir SIA „MĀRIS & Co” dalībnieks.

Tā kā Lielvārdes novada domes deputāts M. Mālmeisters vienlaikus bijis vienīgais SIA „MĀRIS & Co” dalībnieks, un SIA „MĀRIS & Co” saņēmusi Lielvārdes novada pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem pašvaldības vajadzībām bez atklāta konkursa, M. Mālmeisters nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos komercdarbības ierobežojumus.

M. Mālmeisteram kā Lielvārdes novada domes deputātam likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi un aizliegumi ir saistoši.
Kā informēja Māris Mālmeisters, Administratīvā pārkāpuma lietā viņa atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. KNAB, izvērtējot izdarīto likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumu, konstatējis, ka M. Mālmeisters administratīvo pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB pieņēmis lēmumu par valsts amatpersonai likumā noteikto komercdarbības ierobežojumu pārkāpšanu saukt Māri Mālmeisteru pie administratīvās atbildības un sodīt ar naudas sodu EUR 120 apmērā.

Kā informēja Māris Mālmeisters, piemērotais naudas sods ir nomaksāts un komercdarbības ierobežojumi vairs nepastāv, to apliecina notāra lēmums par veikto SIA „MĀRIS & Co” 100 % kapitāldaļu, kas piederēja Mārim Mālmeisteram, atsavināšanu.

Savā iesniegumā domes priekšsēdētājam Māris Mālmeisters paskaidro, ka ir SIA „MĀRIS & Co” valdes priekšsēdētājs, kas nav pretrunā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, līdz ar to SIA „MĀRIS & Co” var saņemt pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem tās vajadzībām, nepiedaloties atklātā konkursā.

Informācija: http://www.lielvarde.lv//page/206&news_id=3604

20.11.2014. tiks skatīti Reģionu apvienības administratīvā pārkāpuma protokoli

20.11.2014. 11.00 Ogres rajona tiesā tiks skatīti administratīvie pārkāpuma protokoli, kas sastādīti partijai “Reģionu alianse”. Viens no šiem protokoliem tika sastādīts par politisko reklāmu, kas tika izvietota uz skolēnu autobusa, un dienu pirms Saeimas vēlēšanām netika noņemta.

Apsveikums Lāčplēša dienā!

Apsveicu Lielvārdes novada un Latvijas iedzīvotājus, kā arī tos, kar ir ārpus Latvijas robežām, Lāčplēša dienā! Sveiciens Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un virsniekiem, policijas un robežsardzes darbiniekiem Latvijas armijas dienā! Aicinu Lielvārdes novada iedzīvotājus izkārt Latvijas karogu un iededzināt vakarā logā svecītes, godinot tos, kas krituši par Latvijas neatkarību! Tiksimies šovakar lāpu gāienā 17.30 pie kultūras nama “Lielvārde”.

P.S.Sveiciens arī bijušajiem armijas biedriem, ar kuriem kopā dienēju NBS SUV!

Par Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbu

Pēc iedzīvotāju novērojumiem, pēdējā laikā pašvaldības policija savus pienākumus veica nevis ar 2 inspektoriem, bet 1 inspektoru. Šodien, 09.11.2014., ar tiesībām, kas noteiktas “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā”, ierados pašvaldības policijā noskaidrot, vai šie fakti atbilst patiesībai. Un tik tiešām – viens inspektors ir atvaļinājumā, viens saslimis, līdz ar to inspektori, kā to apliecināja šodien sastaptais inspektors, jau 2 nedēļas strādā pa vienam.

Nepieļaujami, pēc manām domām, ka inspektors, kurš nav nostrādājis ilgāk par 6 mēnešiem strādā viens pats. Pie tam viņš ir jaunākais inspektors, un palielinot štata vietas pašvaldības policijā, toreizējais pašvaldības policijas priekšnieks apliecināja, ka jaunākie inspektori nekad nestrādās patstāvīgi. Diemžēl tas jau ir aizmirsies.

Un vēl. Izrādās, ka jaunā policijas automašīna nav aprīkota ar GPS, līdz ar to nekāda kontrole pār šo automašīnu nav iespējama.

Tāda lūk kontrole no pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības policijas priekšnieka! Rītdien būšu spiests pieprasīt paskaidrojumus no pašvaldības administrācijas, bet žēl protams, ka politiski atbildīgais domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mazitāns neinteresējas par pašvaldības policijas darbu.