Month: oktobris 2014

Par domes sēdi 29.10.2014.

Šonedēļ, 29.10.2014., notika kārtējā domes sēde, kurā tika skatīti daži sabiedrību interesējoši jautājumi.

Pirmais jautājums, par ko izraisījās diskusijas, bija “Lielvārdes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. Nosaukums garš un it kā neko neizsakošs, bet ar šo noteikumu pieņemšanu būtiski mainītos dzīve pedagogiem. Uz šo brīdi pedagogiem pastāv iespēja pusdienot par pašizmaksu, bet pēc šo noteikumu pieņemšanas šī kārtība mainītos. Protams, domes izpilddirektors G.Vītoliņš norādīja, ka visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem jābūt vienādiem, tomēr idejas par to, kā piesaistīt jaunus pedagogus mums nav, bet tos pašus nelielos bonusiņus mēs ar vienu lēmumu esam gatavi noņemt. Un ja runājam par vienlīdzību, tad gribu atgādināt izpilddirektoram, ka viens pašvaldības policijas darbinieks un viens SIA “Lielvārdes Remte” darbinieks dzīvo pašvaldības dzīvoklī, maksājot komunālos pakalpojumus un 0,09 Ls/m2 par īri. Tātad skolotājiem, kuri vēlētos uzsākt darbu Lielvārdes novadā, šāda iespēja nebūtu, bet dažiem pašvaldības darbiniekiem šāda iespēja ir. Vēlētos zināt, kā domes izpilddirektors šo “vienlīdzību” varētu attiecināt uz citiem pašvaldības darbiniekiem.

Nākamais. Dome pieņēma lēmumu pārdot par brīvu cenu SIA “Māris&Co” nekustamo īpašumu, zemes gabalu. Pēc būtības nekas īpašs, tomēr . . .. Nerunāsim nemaz par tādām lietām kā ētika (kas mūsu domē šinī sasaukumā nav aktuāli), bet parunāsim par interešu konfliktu, kas atrunāts likumos. Pirms balsojuma deputātiem nolasīju likuma normu, kas nosaka, ka deputātiem nebūtu jāpiedalās balsojumos, kur pastāv interešu konflikts. Domes priekšsēdētājs A.Troska šo domu uztvēra, un nolēma nepiedalīties, jo viņa znots strādā SIA “Māris&Co” kompānijā. Vai pareizi? Mans personiskais viedoklis, ka jā. Bet vai kāds balsoja, kuram, iespējams, nebija jābalso? Jā! Visticamāk, ka katrs deputāts ir iepircies SIA “Māris&co” veikalā vai ēdis pusdienas kafejnīcā “Panna”. Un tas, domāju, nav iemesls, dēļ kura varētu rasties interešu konflikts. Tomēr, kāda deputāta reklāma bija redzama gan būvmateriālu veikalā, gan “Pannā”. Kāda deputāte ir nomniece SIA “Māris&co” piederošā īpašumā, un iespējams (varbūt), lai balsojums būtu pozitīvs, ir samazināta nomas maksa. Kādam deputātam tieši otrādāk, SIA “Māris&co” maksā nomas maksu, un iespējams (varbūt), lai balsojums būtu pozitīvs, nomas maksa tiek maksāta lielāka? Un patiesībā jau nekas nemainītos, ja vēl daži deputāti nepiedalītos balsojumā, jo tāpat šis nekustamais īpašums būtu jāpārdod. Betdiemžēl neviens no šiem deputātiem  neaizdomājas par kādu svarīgu lieta – katrs deputāts ir atbildīgs par savu balsojumu!

Domā – dari!

Aizvadīta Lielvārdes novada 2.basketbola čempionāta otrā kārta

26.oktobra spēļu rezultāti…

Jumprava : Lielvārdes novada sporta centrs 79:70(17:15,29:23,20:14,13:18)

Rezultatīvākie Jumprava R.Purgailis 40 punkti, LNSC A.Pokšāns 23

Elvi/Lielvārde: GS AB 84:68 (22:12,18:19,22:16, 22:21)

Rezultatīvākie:  Elvi/Lielvārde D.Tūtāns 25, GS AB E.Josts 27

Lielnovads : Jumprava 65:75(11:19,17:18,18:28, 19:10)

Rezultatīvākie Lielnovads V.Kozlovskis 20, Jumprava R.Purgailis 33.punkti.

Lācplēsis : Lievārdes novada sporta centrs 63:35 (13:12,11:3,17:8,22:12)

Rezultatīvākie: Lāčplēsis K.Sijāts 12, LNSC E.Kaulinš 12.punkti.

Pēc divām spēļu kārtām pa divām uzvarām Elvi/Lielvārde un Jumprava, pa vienai uzvarai Lielnovads un Lāplēsis, bez uzvarām pagaidām LNSC un GS AB

Pielikumā spēlētāju statistika.

Nākamā kārta Jumpravas vidusskola, novembra beigas.

Paldies spēlētājiem, tiesnešiem un protams skatītājiem par piedalīšanos!

Informācija: http://sportslielvarde.lv/sc/?cat=zoom&id=264#lasit264

Turnīrs norisinās ar Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Par to, kā O.Krastiņa SIA “Lielvārdes Remte” nodrošināja juridiskos pakalpojumus

Nu jau iepriekšējā SIA “Lielvārdes Remte” vadītāja O.Krastiņa Lielvārdes novadā slavena palika ar to, ka vismaz 90% gadījumos, kad tika pieņemti jaunie darbinieki, viņi bija saistīti ar Ķekavas novadu. Bet par darba kvalitāti gan varētu šaubīties. Lūk viens piemērs – E.Šaicāns, kurš pārstāvēja SIA “Lielvārdes Remti” tiesā pret bijušo SIA “Lielvārdes Remte” juristu. Tiesa zaudēta, un šie zaudējumi pēc O.Krastiņas vārdiem tiks segti no uzņēmuma peļņas. Tomēr dīvaini, ka E.Šaicāns kā jurists, kurš pirms tam ir strādājis Ķekavas pašvaldības policijā, aizmirsa, ka viņam ir jāsaņem darba devēja (Ekonomikas ministrijas) atļauju savienot amatus SIA “UNIcert” (arī Lielvārdes novada domes deputāts tika sodīts par šādu pārkāpumu). Abas tiesu instances SIA “Lielvārdes Remte” ir zaudējusi, līdz ar to kompensācija bijušajam darbiniekam tikai pieaug. Spriediet paši!

Lietas numurs C24108814
Lieta patlaban atrodas Rīgas apgabaltiesa
Adrese Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886
Tālrunis 67088204,67088242,67088211(Brīvības bulv.); 67077284; 67077274 (Abrenes iela)
e-pasts riga.apgabals@tiesas.lv

Pirmā instance


Lietas numurs C24108814
Tiesa, kas izskatījusi lietu Ogres rajona tiesa
Lietas veids Civillietas
Tiesu instance Pirmā instance
Tiesnesis Arnis Naglis
Lietas saņemšanas datums 03.03.2014
Lietas izskatīšanas rezultāts izskatīta
Izskatīšanas datums 28.04.2014
Izskatīšanas rezultāts Prasība apmierināta

Notikušās/atceltās tiesas sēdes

Tiesa Datums Sēžu zāle Tiesnesis Sēdes iznākums
Ogres rajona tiesa 16.04.2014 311 Arnis Naglis Atlikta
Ogres rajona tiesa 28.04.2014 311 Arnis Naglis prasība apmierināta

Iesniegtās sūdzības (protesti)

Sūdzības iesniegšanas datums Veids Dati par sūdzības pieņemšanu izskatīšanai Sūdzības izskatīšanas datums Tiesa, kas izskata sūdzību
16.05.2014 Apelācijas sūdzība Sūdzība/protests pieņemts 29.05.2014 Rīgas apgabaltiesa

Nolēmumi

Pasludināšanas datums Nolēmums Tiesa, kurā taisīts nolēmums Tiesnesis Spēkā esamība
28.04.2014 Spriedums par prasības apmierināšanu Ogres rajona tiesa Arnis Naglis
29.05.2014 Lēmums par apelācijas sūdzības/protesta pieņemšanu Ogres rajona tiesa Arnis Naglis

Apelācijas instance


Lietas numurs C24108814
Tiesa, kas izskatījusi lietu Rīgas apgabaltiesa
Lietas veids Civillietas
Tiesu instance Apelācijas instance
Tiesnesis Inese Strelča
Lietas saņemšanas datums 02.06.2014
Lietas izskatīšanas rezultāts izskatīta
Izskatīšanas datums 15.10.2014
Izskatīšanas rezultāts Jauns spriedums, prasība apmierināta

Notikušās/atceltās tiesas sēdes

Tiesa Datums Sēžu zāle Tiesnesis Sēdes iznākums
Rīgas apgabaltiesa 15.09.2014 106 Inese Strelča Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas apgabaltiesa 24.09.2014 106 Inese Strelča Noņemta
Rīgas apgabaltiesa 15.10.2014 224 Inese Strelča Jauns spriedums, prasība apmierināta

Image Image (2) Image (6)

Par sporta skolas attīstību Lielvārdes novadā

Otrdien (21.10.2014.), Lielvārdes novada sporta centrā notika domes priekšsēdētāja vietnieku, Izglītības nodaļas vadītājas, sporta treneru, sportistu un vecāku tikšanās, kur tika pārrunāta Lielvārdes novada sporta skolas turpmākā attīstība. Diskusijas laikā iezīmējās daudz problēmas, kurām īsta risinājuma pagaidām neredzu. jo uz šo brīdi nav politiskās gribas (domes priekšsēdētāja vietnieks Sporta jautājumos šai diskusijai atvēlēja apmēram 30 minūtes). Aktuālais ir sporta treneru atalgojums, kur pagaidām no pašvaldības nekāds risinājums iespējams nemaz nebūs (kaut gan esmu vērsies domē ar ierosinājumu pārskatīt šo atalgojumu no pašvaldības puses). Daudzi treneri (un arī pedagogi) norādīja, ka atbalsts varētu būt ne tikai piemaksās vai algas palielināšanā, bet kaut vai piešķirot pedagogu bērniem atlaides uz sporta un citiem pašvaldības izveidotajiem pulciņiem. Sporta treneri norādīja uz transporta problēmām, jo šobrīd paši treneri bieži ar savu transportu vadā bērnus uz sacensībām.

Tomēr galvenā problēma, ko uz šo brīdi nerisina ne domes priekšsēdētāja vietnieks sporta jautājumos J.Mazitāns, ne arī viņa vadītā Sporta komiteja (kaut gan solīts bija šo problēmu risināt arī oktobra komitejā, jo biju aktualizējis šo jautājumu), ir sporta laukuma izbūve pie Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas. Un arī šobrīd, kad tuvojas budžeta pieņemšanas laiks, nav pārskatīta stadionu būves tāmes, un tas liecina, ka iespējams arī 2015.gadā neviens stadions (sporta laukums) netiks izveidots. Līdz ar to man kā deputātam jāatvainojas sporta treneriem par to, ka deputātiem nav politiskas gribas risināt šo jautājumu. Toties, kad runa ir par Pasta ēkas iegādi, tiek nosaukti 100 normatīvie akti, kuri tiek pārkāpti, ja neizveidos Jauniešu centru utt., jo šo ideju virza domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte, bet to, kā norādīja sporta skolas audzēkņu vecāki, ka bērni nāk no dubļaina sporta laukuma vai Lielvārdes pamatskolā vispār pēc būtības nevar nokārtot fizkultūras normatīvus, domes priekšsēdētāja V.Volonte negrib pamanīt, kaut gan daudzus gadus ir strādājusi skolā.

Skumji!!! 

Parakstu vākšanas akcija turpinās!

Tā kā daudzi Lielvārdes novada iedzīvotāji vēlas parakstīties par domes priekšsēdētāja A.Troskas atbrīvošanu un Valsts kontroles revīziju SIA “Lielvārdes Remte”, informēju, ka 25.10.2014. no pulksten 11.00 – 12.30 Avotu ielas masīvā tirgus nojumītē Lielvārdē, organizēju tikšanos ar iedzīvotājiem, kuras laikā būs iespēja arī parakstīties. Aicinu visus Lielvārdes novada iedzīvotājus!