Month: augusts 2014

Par tiesvedību ar Lielvārdes novada domi

Šodien portālā www.fakti.lv ir publicēts raksts par manu tiesvedību ar Lielvārdes novada domi, tāpēc sniegšu arī savu komentāru. Tiešām, biju iesniedzis sūdzību par Lielvārdes novada pašvaldību Administratīvajā rajona tiesā. Sūdzība pamatā bija par to, ka pašvaldība atteicās izsniegt SIA “Lielvārdes Remte” noslēgto nomas līgumu ar SIA “Latvijas juristu”. Atbilde uz manu pieprasījumu tika kavēta un tā netika sniegta tā, kā to nosaka pašu deputātu apstiprinātais nolikums – domes sēdē. Jūlija domes sēdē, tad kad domes priekšsēdētājs A.Troska vēlējās iekļaut manu un deputāta J.Mazitāna pieprasījumu izskatīšanu domes sēdes darba kārtībā, tas notika, bet tiklīdz pieprasījumi ir par SIA “Lielvārdes Remte” (uz pieprasījumu par SIA “Lielvārdes Remte” izdoto avīzi tika sniegta atbilde, ka šādu informāciju varu saņemt pašā uzņēmumā), tad pieprasījumi tiek ignorēti. Respektēju tiesas lēmumu par sūdzības noraidīšanu, tomēr šis lēmums pierāda, ka pastāv nevienlīdzība starp iedzīvotājiem un deputātiem, kuriem jāpārstāv iedzīvotāju intereses. Uz iedzīvotāju iesniegumiem pašvaldībai jāatbild, ievērojot spēkā esošā likumdošana, bet uz deputāta pieprasījumiem domes priekšsēdētājs A.Troska atbildi var nesniegt.

Šī ir vērtīga pieredze, tomēr tās personas, kuras nevēlas sniegt atbildes, var nepriecāties, jo atbildi uz jautājumu par SIA “Lielvārdes Remte” iztērētajiem līdzekļiem avīzes izdošanai es saņemšu, un, ja tas būs nepieciešams, tad arī ar tiesas palīdzību. Starp citu, uz šo jautājumu pašvaldībai atbilde jāsniedz līdz 28.septembrim (iedzīvotāja iesniegums iesniegts 28.augustā). Lūgums nekavēties!

Video sižets no domes sēdes:

Par to kā Vādres novadā pašvaldības policijas priekšnieku meklēja (II.daļa)

Stāstīju jau par to, kā Vādres novadā pirmajā reizē netika atrasts pašvaldības policijas priekšnieks. Tagad Vādres novada iedzīvotāji ziņo, ka notiek otrais mēģinājums atrast piemērotu kandidātu. Tomēr arī šajā reizē ir gadījies kāds misēklis – iespējams, Janeka Mīkstā virzītajam kandidātam agrāk tikusi ierosināta krimināllieta par kukuļņemšanu. Lieta izbeigta pierādījuma trūkumu dēļ, tomēr kompetenta iestāde, kurai jādod piekrišana kandidāta apstiprināšanai šajā amatā, uz šo apstākli norādīs savā atbildes vēstulē. Cerams ka Janeka Mīkstā politiskās (personīgās) ambīcijas nebūs augstākas par iedzīvotāju interesēm.

Morāle no šī stāsta – Lielvārdes novadā arī tiek izraudzīts pašvaldības policijas priekšnieks, un cerams ka mūsu novadā vērtēšanas komisijai šādas problēmas nebūs.

Par atpūtas dienu Lielvārdē 24.08.2014.

24.08.2014. tika organizēta Atpūtas diena Lielvārdē. Pēc pagājušā gadā rīkotās brīvdabas kino izrādes Lielvārdē arī šī gada budžetā deputāti atbalstīja līdzekļu piešķiršanu šim pasākumam. Bija replika no domes priekšsēdētāja A.Troskas, ka šis pasākums prasa lielus līdzekļus, tāpēc brīvdabas kino organizēšanā finansiālu atbalstu sniedza arī Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds. Tomēr šogad šis pasākums atšķīrās, jo pateicoties kultūras nama “Lielvārde” direktorei Maijai Jaudzemei un pasākumu organizatorei Baibai Ozoliņai no rīta jau tika noorganizēts gadatirgus. Šoreiz, lai pasākumi būtu vairāk, pie Lielvārdes novada Sporta centra Ainārs Puķītis noorganizēja pludmales volejbola un strītbola turnīru, pie kultūras nama, pateicoties uzņēmējas Santas Ločmeles finansiālam atbalstam, bērniem tika noorganizētas piepūšamās atrakcijas. Laika apstākļi nedaudz izbojāja speciālās tehnikas demonstrējumu pie kultūras nama “Lielvārde”, bet atnākušie Lielvārdes novada iedzīvotāji un viesi bija gandarīti par šādu iespēju. Un visbeidzot kino – šogad brīvdabas kino tika pārcelts uz kultūras nama telpām, bet kino notika! Prieks par to, ka šogad jau otro reizi izdevās noorganizēt sporta un kultūras pasākumu kopā, un ceru, ka šī sadarbība turpināsies!

Vēlos pateikt paldies – kultūras nama direktorei Maijai Jaudzemei un pasākumu organizatorei Baibai Ozoliņai (bez šo dāmu palīdzības speciālās tehnikas demonstrējumi nebūtu notikuši); uzņēmējai Santai Ločmelei: Lielvārdes novada sporta organizatoram Aināram Puķītim; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ogres nodaļas komandierim Artūram Umulim; Valsts policijas Ceļu policijas 12.rotas priekšnieka vietniekam Kasparam Stūriņam; NBS Gaisa spēku Aviācijas bāzes štāba priekšniekam Jurijam Pļaviņam, Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda valdes locekļiem Vēsmai Zlidnei, Mārim Ločmelim, Guntaram Jonānam, Ļevam Grasmanim; Lielvārdes goda novadniekam 2014 Jānim Lūsim par sniegto atbalstu!  Un protams visiem pasākuma apmeklētājiem un sportistiem!!!

Ceru uz tikšanos nākamajā gadā ! Ja kādam ir ideajas, kā piepildīt šādu pasākumu ar vēl interesantiem pasākumiem, būšu priecīgs uzklausīt.

Par to, kas trūkst Lielvārdes pašvaldības policijai

Iepriekšējās domes sēdēs priekšsēdētāja vietnieks J.Mazitāns norādīja, ka viņam ir labas attiecības ar pašvaldības policistiem un ļoti labi saprot pašvaldības policijas darbinieku darba ikdienu. Diemžēl vakardien (26.08.2014.) apmeklējot pašvaldības policijas iecirkni un pārrunājot darba ikdienu ar pašiem policijas darbiniekiem, sapratu, ka J.Mazitānam īsti nerūp pašvaldības policijas darbinieku drošība – vēl joprojām (kaut gan par to tika runāts jau pirms gada) policijas darbienieki nav nodoršināti ne ar bruņuvestēm, ne rokudzelžiem, ne arī ar stekiem. Tāpat arī videoreģistrators nedarbojas. Augusta mēnesī visticamāk neviens vai tikai pāris administratīvie protokoli tiks sastādīti, kaut gan iedzīvotāji sūdzas par iereibušām personām, kas ap 18.00 alkohola reibumā guļ autobusa pieturā netālu no dzelzceļa stacijas. Par nenopļauto zāli pie nepabeigtā benzīntanka nemaz nerunāsim. Diemžēl tāda ir situācija, ja pašai domes vadībai (A.Troskam, J.Mazitānām, G.Vītoliņam) par to nav nekādas intereses. Ļoti prasītos domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes priekšsēdētāja vietnieku darba atskaites, bet pie esošās politiskās situācijas to visticamāk nesagaidīsim. Par iedzīvotājiem protams šie cilvēki atcerēsies tikai pirms vēlēšanām!

Par pasākumu “Atpūtas diena Lielvārdē” 24.08.2014.

Pasākuma “Atpūtas diena Lielvārde” ietvaros pirms brīvdabas kino izrādes 21.00 Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds rīkos viktorīnu par fonda dibināšanu un atbalstītajiem pasākumiem. Uzvarētājiem balvas! Nāc un piedalies!