Month: maijs 2014

Vai Lielvārdes novada izpilddirektors Gvido Vītoliņš ir ieinteresēts nekārtībā, kas valda Lielvārdes novada pašvaldības policijā?

26.maijā 8.30 kopā ar pašvaldības izpilddirektoru Gvido Vītoliņu ieradāmies pašvaldības policijā, lai pārbaudītu, kā norit darbs pašvaldības policijā. Konstatēju trīs lietas, kas manuprāt ir nepieņemami:

  1. Inspektors Mamedovs darba laikā bija nevis pašvaldības formas tērpā, bet G4S.
  2. Inspektoru grafiks pie sienas bija bez paraksta un šis grafiks bija par marta mēnesi.
  3. Notikuma žurnālā pēdējais ieraksts bija 24.aprīlī, uz galda 2 mēnešus neizskatīti administratīvie protokoli.

Domes sēdē par šiem pārkāpumiem vaicāju izpilddirektoram un klāt pievienoju viņa atbildi:

Diemžēl pašvaldības policijas kontrole netiek veikta, un tad, kad izpilddirektoru aicinu veikt šādas pārbaudes, viņam ir kauns. Kauns par to, ka prasam veikt savu darbu apzinīgi. Uzskatu, ka arī pašvaldības policijā būtu jāveic audits, lai pārliecinātos par dokumentu apriti, bet vēl labāk neko nekontrolēt, lai nebūtu kauns…

14.jūnijā sākas Lielvārdes novada kausa izcīņa strītbolā

Biedrība “Sporta klubs “LIELVĀRDE”” sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību un Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondu organizē strītbola sacensības ”Lielvārdes novada Strītbola vasara 2014”.

Strītbola vasaras spēļu posmi norisināsies 14. un 28. jūnijā un 12. un 19. jūlijā ar finālu Lielvārdes novada sporta svētkos 27.jūlijā. 


Komandā drīkst pieteikt 5 spēlētājus, bet posmā piedalīties var 4 spēlētāji Lielvārdes novada teritorijā dzīvojošie, vai strādājošie iedzīvotāji. Katrā komandā drīkst iekļaut vienu viesspēlētāju.

Veiksmīgai sacensību norisei no katra spēlētāja tiks ieturēta dalības maksa Ls 2,00 Euro katrā posmā. Dalības maksa netiek iekasēta nepilngadīgajiem dalībniekiem.

Sacensību nolikums:

http://www.lielvarde.lv/upload/jaunumi/sports/lielvardes_novada_stritbola_vasara_2014.pdf

 

Vai Lielvārdes novads ir tik bagāts, lai lēti iznomātu sev piederošos nekustamos īpašumus?

Lielvārdes novada domē ar iesniegumu izskatīt jautājumu par Lāčplēša stadiona iznomāšanu vērsās Lielvārdes kuģotāju biedrība, kuru pārstāv Armands Troska. Nekustamā īpašuma platība 4 hektāri, un īpašums robežojas ar Rumbiņas upīti. Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komitejā (nevis Attīstības un ekonomikas komitejā, kā to nosaka Lielvārdes novada pašvaldības nolikums) tika atbalstīts virzīt šo jautājumu tālākai apspriešanai. Domes sēdē atklājās, ka izsoles sākumcena šim nekustamajam īpašumam būtu 10 EUR par hektāru gadā!!! Salīdzinājumam, izsoles sākumcena zemei Lēdmanes pagastā tika noteikta 15 EUR par hektāru gadā. Atrunas par šīs cenas noteikšanu saistītas it kā ar to, ka šo zemi nevar izmantot komerciāliem mērķiem, tomēr izmantošanas mērķis ir arī izklaides pasākumu rīkošana (atbalstu tūlītējai iznomāšanai aizstāvēja gan deputāte Volonte, gan juristi Ozoliņa un Bite). Tikai pēc opzoīcijas deputātu iebildumiem, ka šis jautājums vēl nav izdiskutēts ne ar iedzīvotājiem, ne ar vietējiem uzņēmējiem, tika nolemts skatīt šo jautājumu nākamā domes sēdē. Vienīgais deputāts kurš balsoja pret šī jautājuma atlikšanu, bija Māris Mālmeisters.

P.S. Domes priekšsēdētājs jautājuma lemšanā nepiedalījās, nepamatojot tikai, kāpēc. Iespējamā nomas maksa sižetā 22:32 minūtē.

 

 

 

 

 

31.maijā Lielvārdes novada “Sporta laureāts”

 

31.maijā 19.00 kultūras namā “Lielvārde” notiks Lielvārdes novada labāko sportistu sumināšana pasākumā “Sporta laureāts”. Pasākuma lozungs – “Par labu Latviju un godīgu spēli Lielvārdē”.

 

Par SIA ” Lielvārdes Remte” veikto auditu un tālāko rīcību

“Lielvārdes novada ziņās” domes priekšsēdētājs A.Troska publicējis rakstu, kurā informē par iekšējā auditora konstatētajiem pārkāpumiem. Domes priekšsēdētājs informē, ka uzdos SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājai vērsties tiesībsargājošās institūcijās, lai atgūtu radītos zaudējumus. Cik patiesa vai arī līdz galam nepateikta ir šī informācija?

Auditore norāda, ka ir pārkāpumi iepirkumu veikšanā, bet A.Troska valsts amatpersonu deklarācijā ir norādījis, ka 2013.gadā viņš ir bijis iepirkumu komisijas loceklis SIA “Lielvārdes Remte”. Kāda tad ir A.Troskas atbildība šajos veiktajos iepirkumos. Domes priekšsēdētāji – gan I.Balodis, gan A.Troska ir bijuši kapitālu daļu pārstāvji SIA “Lielvārdes Remte”, bet pie šiem pārkāpumiem protams neviens savu atbildību neuzņemsies. Tāpēc jau nākamajā Attīstības un ekonomikas komitejas sēdē rosināšu jautājumu par SIA “Lielvārdes Remte” pārveidošanu par pašvaldības uzņēmumu. Arī jaunā SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja turpina bez konkursa iznomāt telpas, un kas ir pavisam “neaizdomīgi”, tad piedāvā telpas tieši deputātam J.Mazitānam. Iespējams, ka tādā veidā J.Mazitāns atkal būs nonācis interešu konfliktā.

Un visbeidzot par tiesībsargājošām iestādēm. Apsveicami, ka domes priekšsēdētājs beidzot sakarā ar audita rezultātiem ir iepazinies ar  likumu ‘Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, bet žēl, ka tikai pēc vairākām domes sēdēm domes priekšsēdētājs ir nolēmis vērsties tiesībsargājošās iestādēs. Bet varbūt kādam bija vajadzīgs laiks, lai tiesībsargājošās iestādes savu darbu sāktu pēc iespējas vēlāk? Iespējams.