Jaunumi

Vai Lielvārdes novada pašvaldībā ar ārpakalpojumiem turpmāk veiks pašvaldības darbinieku darbus?

Uzņēmēji savos uzņēmumos diezgan rūpīgi seko līdzi uzņēmuma izdevumiem, bet kas notiek, kad uzņēmumu vadītāji nokļūst pašvaldības vadībā? Šiem pašiem principiem vajadzētu būt arī pašvaldības vadīšanā, tomēr viena cenu aptauja Lielvārdes novada pašvaldībā rada šaubas.

Lielvārdes novada pašvaldībā ir amats – iekšējais auditors, kura galvenie uzdevumi ir dažāda veida auditu veikšana pašvaldībā. Tomēr Lielvārdes novada pašvaldības vadība 2018.gadā nolēma, ka laikam nav pamata uzticēties pašvaldības auditoram un par pāris tūkstošiem (precīza summa Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā nav norādīta) pasūtīja Lielvārdes novada administrācijas un pašvaldības iestāžu funkciju auditu. Tātad, paralēli tam, ka pašvaldības auditoram tiek maksāts atalgojums, papildus tiek pasūtīts audits. Protams, iedzīvotājiem nav iespēja salīdzināt pašvaldības iekšējā auditora slēdzienus ar ārpakalpojumā veiktā audita rezultātiem, kaut gan būtu ļoti interesanti, cik ļoti atšķīrās šie auditi un vai tie tūkstoši, kas tika samaksāti, nav samaksāti veltīgi.

Vēl pēdējā laikā novados aktuāla tēma ir teritoriālā reforma. Ikšķiles novada deputāti vienbalsīgi ir lēmuši rīkot iedzīvotāju aptauju par novada pievienošanos citam novadam, tāpēc lūdzu arī Lielvārdes novada domi sniegt atbildi uz jautājumu par Lielvārdes novada deputātu attieksmi par Lielvārdes novada pievienošanu Ogres novadam, kā to paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savos priekšlikumos. Diemžēl uz manu iesniegumu šajā domes sēdē deputāti atbildi nav snieguši vai arī domes priekšsēdētāja S.Ločmele nolēmusi sniegt atbildi visu deputātu vārdā.

Vai Lielvārdes novada pašvaldībā ir izplatīts mobings?

Sākšu vispirms ar vārda “mobings” skaidrojumu – Mobings (angļu: mobbing, no to mob — ‘nomākt, uzbrukt’) ir psiholoģiskā terora veids. Varbūt kāds vaicās, kāpēc tāds jautājums? Atbilde meklējama tiesas sēžu kalendārā Zemgales rajona tiesā Aizkraukles tiesu namā:

30.05.2019 10:00 C73291619 C-2916-19/20  Romanovska Irēna  LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA par iestādes realizētā mobinga konstatēšanu, morālā kaitējuma kompensācijas piedziņu un pienākuma uzlikšanu atvainoties

Irēna Romanovska iepriekš bija Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja, bet tagad, kā var spriest pēc ieraksta www.manastiesas.lv iespējams, pašvaldības vadība ir izvērsusi pret bijušo darbinieci “mobingu” jeb latviski sakot psiholoģisko teroru. Būs interesanti, ko lems tiesa. Ziņošu visiem bloga lasītājiem par tiesas pieņemto lēmumu.

Cerams, ka jaunā Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe iepazīsies ar šīs lietas materiāliem un izdarīs secinājumus, lai “mobings” Lielvārdes novada pašvaldībā neatkārtotos.

 

Cik “labi” sācies 2019.gads?

2019.gada 27.februārī tika pieņemts Lielvārdes novada budžets. Dažas lietas, kas raksturo to, kā tad dzīvojam un dzīvosim Lielvārdes novadā:

“2019. gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 864 747 EUR jeb 665 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 9 EUR mazāk kā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 348 537 EUR apmērā, kas ir par 3% mazāk nekā 2018.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 613 888 EUR, kas ir par 27 098 EUR mazāk nekā 2018. gadā.”

Ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti mazāk, līdz ar to var pieņemt, ka iedzīvotāju skaits samazinās un budžetā ir mazāki ienākumi.

Tomēr . . .

Kā tad domes deputāti un domes vadība ir novērtējusi savu darbu un pašvaldības darbinieku darbu?

Par to varam pārliecināties 2018.gada 28.decembrī domes deputātu apstiprinātajā pašvaldības administrācijas un domes vadības amatu un amatalgu sarakstā.

Sāksim ar domes priekšsēdētāju Santu Ločmeli – alga 2018.gadā noteikta 2577,- EUR, 2019.gadā 2963,- EUR. Algas pielikums par 15%.

Domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei 2018.gadā 1976,- EUR, 2019.gadā 2500,- EUR. Algas pielikums vairāk par 25%.

Izpilddirektoram 2018.gadā 1900,- EUR, 2019.gadā 1938,- EUR. Algas pielikums par 2%.

Komunikāciju nodaļas vadītājai 2% pieaugums, un arī citiem nodaļu vadītājiem līdzīgi. Līdz ar to domes vadība kārtējo reizi pierāda, cik ļoti viņi rūpējas par sevi un darbiniekiem.

Un vēl runājot par atalgojumu. Iespējams, ka domes deputāts un vidusskolas direktors ir ļoti labs speciālists, tomēr dažreiz rodas sajūta, ka cilvēki nokļūstot pašvaldības darbā ir pārāki par citiem. Konkrēts piemērs – A.Peisenieks par skolas direktoru kļuva no 2018.gada 1.jūnija un jau pēc nepilniem četriem mēnešiem saņēma naudas balvu 30% apmērā no darba algas! Par ko? Par to, ko skolas direktora vietnieki bija izdarījuši gatavojoties pirmajai skolas dienai? Ja salīdzinām ar pamatskolas direktoru A.Pētersonu, kurš skolas brīvlaikā ļoti īsā laika periodā izveidoja pirmsskolas grupiņas, lai atslogotu bērnudārzu, tad saprotama ir naudas balva 100%, bet A.Peisenieka gadījumā tomēr šāds iespaids nerodas. Bet deputāti no koalīcijas ir jāatbalsta.

Vairāk nekā pēc pusgada ir zināmas Avotu un Uzvaras ielas remonta izmaksas

2018.gada jūnijā vērsos ar iesniegumu Lielvārdes novada pašvaldībā ar lūgumu sniegt ziņas par iztērētajiem naudas līdzekļiem Lielvārdē, Uzvaras ielas un Avotu ielas braucamās daļas remontam. Beidzot, pēc vairāk nekā 7 mēnešiem šī informācija ir saņemta:

Tomēr šī ir tā reize, kad vēlos atspoguļot cik “viegli” bija saņemt šo atbildi. Viss aizsākās ar iesniegumu, kas tika iesniegts jūnija mēnesī, un uz kuru saņēmu atbildi no izpilddirektora vietnieces Līgas Zariņas, ka informācija netiks sniegta, jo informācija par iztērētājiem naudas līdzekļiem ir komercinformācija (jāatzīmē, ka tajā laikā Juridiskajā nodaļā atbildes sagatavoja Markunes kundze). Šo lēmumu apstrīdēju izpilddirektorei G.Smalkajai, bet tā kā G.Smalkā uz to brīdi bija atvaļinājumā, tad L.Zariņa nu jau kā izpilddirektora p.i. paraksta B.Markunas sagatavoto vēstuli, ar kuru vēlreiz tiek atteikts sniegt informāciju. Jūlija mēnesī B.Markunas sagatavoto vēstuli ar atteikumu sniegt informāciju paraksta arī domes priekšsēdētāja S.Ločmele.

2018.gada 29.augustā arī 8 domes deputāti uzskata, ka informācija par pašvaldības tēriņiem nav izsniedzama (balsojot ar 8 balsīm “Par” (Daiga Brante, Dace Kļava, Santa Ločmele, Aivars Peisenieks, Ainars Puķītis, Vita Saleniece – Šmaukstele, Anita Streile, Vita Volonte).

Izejot visus pašvaldības varas “pakāpienus” sagatavoju sūdzību Administratīvajai rajona tiesai, samaksājot arī valsts nodevu 30,- EUR apmērā.

Tomēr novembra mēnesī, pēc tam, kad jau tika uzsākta tiesvedība, Lielvārdes novada pašvaldība piedāvāja noslēgt izlīgumu, kurā tika paredzēts, ka informācija tiks sniegta un tiks atmaksāta valsts nodeva 30,- EUR.

Kādā tiesas sēdē Juridiskās nodaļas vadītāja runāja par zaudējumu piedziņām, bet vai šajā gadījumā 8 deputātiem nevajadzētu uzņemties arī materiālu atbildību un solidāri atmaksāt pašvaldībai šos 30,- EUR (vienīgais, kurš no deputātiem vismaz mutiski pauda apņēmību atmaksāt, bija A.Puķītis). Kāda tad ir deputātu un pašvaldības darbinieku atbildība – deputāti var balsot kā grib, bet atbildība nekāda? Cerams, ka nākamreiz deputāti pieņemot un balsojot par lēmumiem atcerēsies, ka viņu atbildība nebeidzas tikai ar rokas pacelšanu jeb tagad moderni ar podziņas nospiešanu.

Vai Lielvārdes novada budžeta nauda izdeg lampiņās?

Kāda iedzīvotāja konstatējusi, ka Lielvārdē, Slimnīcas ielā dienas gaišajā laikā deg apgaismojums. Vai pašvaldībai tik tiešām ir tik daudz līdzekļi, lai šādā veidā tos tērētu un kura ir atbildīgā persona, kurai vajadzētu veikt kontroli?